Make your own free website on Tripod.com

7. Patricio meglátja Antoniát Faustóval. Roman udvarol Victoriának, de ő először elutasítja a közeledését.

8. Victoria Mauriciónak szólítja Romant, aki megbántva elrohan. Victoria bocsánatot kér tőle. Mauricio meglátja Victoriát a repülőtéren, és követni akarja, de elveszti a nyomát, ezért azt hiszi, hogy csak a képzelete űzött belőle csúfot. Victoria kideríti volt férje telefonszámát, és elindul megkeresni őt.

9. Bonifacia azt mondja Victoriának, hogy Mauricio nincs otthon. Antonia elfogadja a fotósmunkát, amit Fausto ajánl neki. Gilda elmondja Ursulának, hogy szerinte Mauricio nem tudta elfelejteni Victoriát. Fausto szerelmet vall Antoniának, és megpróbálja megcsókolni, de Antonia visszautasítja. Veszekedésüket meglátja Columba. Sabina titokban találkozik Martinnal.

10. A nyomozó részletes jelentést ad Victoriának arról, hogy mi történt a Castellanos családban az utóbbi tíz évben. Victoria beköltözik új otthonába Romannal és Rossanával. Patricio és Rossana összetalálkozik Antoniával és Faustóval, és mikor Rossana elmegy a mosdóba, Patricio megpróbálja tisztázni a félreértést Antoniával. Elmondja neki, hogy csak őt szereti, de mikor meg akarja csókolni, Rossana visszatér és Antonia csalódottan elmegy.

11. Patricio és Antonia tisztázzák a félreértést. Eduardo közli Berenice-szel, hogy nem kíván beszélni vele az anyjáról, mert gyűlöli őt. Sabina véletlenül ugyanabba az étterembe megy, mint Eduardo, aki Sabinát meglátva idegesen távozik Berenice-szel. Victoria elmegy a klubba, hogy beszéljen Seńora De La Cuevával, ahol Eduardo éppen Berenice után érdeklődik. Victoria meglátja a fiút, és elájul. Mikor Seńora De La Cueva elmeséli, amit tud Eduardóról és a családjáról, Victoria arra kéri, hogy küldje el hozzá Berenice-t. Antonia elmondja Mauriciónak, hogy Patricio elhívta, de Mauricio megtiltja neki, hogy elmenjen.

12. Patricio visszautasítja Rossanát, aki erre részegre issza magát. Egy férfi tör be a házba, és lelövi Rossanát, aki a földre zuhan, és beüti a fejét. Jaime talál rá a sebesült és öntudatlan lányra. Roman elmondja Victoriának, hogy szerinte a gyilkossági kísérlet ellene irányult. Gilda elégeti az újságot, nehogy Mauricio meglássa Victoria fényképét. Rossana azt mondja Patriciónak, hogy örök életére vak marad. Ariadna és Martin újra találkoznak az ügyvédek irodájában.

13. Berenice elmondja Victoriának, hogy Antonia nemrég érkezett vissza külföldről. Gilda az ablakon át látja, hogy Antonia és Patricio csókolóznak. Mauricio azt javasolja Gildának, hogy ők is menjenek el a többiekkel a színházba, de Gilda ellenzi az ötletet. Rossana szeretne feleségül menni Patricióhoz. Eduardo elmondja Patriciónak, hogy Victoria éppen a szeretőjével volt szökésben, amikor a halálos balesete történt. Victoria és Martin véletlenül összetalálkoznak az étteremben, és döbbenten merednek egymásra.

14. Victoria elmeséli Romannak a találkozását Martinnal. Martin is elmondja Ariadnának, hogy látott egy nőt, aki rendkívül hasonlított Victoria Castellanosra. Antonia elárulja Patriciónak, hogy nem tud elmenni vele, mert Faustóval mennek fényképezni, mire Patricio felajánlja, hogy ő is velük tart.

15. Faustót felhívja telefonon Ordońez, és találkozót kér tőle. Patricio elmondja Abelardónak, hogy megkérte Antonia kezét, aki erre válaszképpen megfenyegeti, hogy ha megnősül, többé nem számíthat a pénzére. Gilda azt feleli Faustónak, hogy ha átadja a képeket Mauriciónak, mindent elmond a rendőrségnek a férfi üzleteiről Ordońezzel. Antonia igent mond Patriciónak. Doktor Tomassi azt tanácsolja Victoriának, hogy valamilyen úton-módon próbáljon közelebb jutni Eduardóhoz és Antoniához. Antonia beviszi Columbát a kórházba, ahol meglátja Patriciót az egyik szobából kijönni. Megnézi, milyen név áll a táblán: "Rossana Banderas".

16. A nővér nem engedi be Antoniát Rossanához. Warts megkötözi az ájult Gildát, és elhurcolja. Gildának sikerül kioldani a kötelékeit, leüti Wartsot, majd elmenekül. Gilda fegyverrel fenyegeti Faustót, és azt követeli, hogy adja oda neki a képeket, de Fausto közli, hogy a képek egy széfben vannak, ahol hagyott egy levelet is, és ha Gilda megöli, minden ki fog derülni. Gilda azt javasolja, hogy szabaduljanak meg Patriciótól, és akkor feleségül veheti Antoniát, Fausto beleegyezik. Rossana vaknak tetteti magát Abelardo előtt.

17. Eduardo számon kéri Victoriát, hogy miért hívta meg Berenice-t a színházba dolgozni. Fausto bevallja Antoniának, hogy mindig is őt szerette. Lucía rábeszéli Berenice-t, hogy menjen el a színdarab nyitó előadására, ahol a lány meglátja Eduardót Nayelivel. Eduardo meglátogatja Berenice-t, és a bocsánatát kéri, de a lány kidobja a házból. Fausto követi a távozó Antoniát és Patriciót, és mikor egy parknál megállnak, rájuk szegezi a pisztolyát. Victoria elmondja Rossanának, hogy Patricio Antoniával volt, mire a lány közli, hogy tisztázni fogja a helyzetet.

18. Fausto közli Antoniával, hogy Patricio minden délután találkozik Rossanával egy szállodában, amiről bármikor meg is győződhet. Rossana felhívja Patriciót, hogy nem tud élni nélküle, hogy egy szállodában várja, majd kiürít egy doboz gyógyszert, és nyitva hagyja a szobája ajtaját. Patricio aggódva odasiet, Rossana pedig felajánlkozik neki. Antonia és Fausto megérkeznek Rossana szállodai szobájába. Patricio megpróbálja megmagyarázni a helyzetet, de Antonia pofon vágja. Patricio rájön, hogy mindent alaposan kiterveltek előre, és megüti Faustót, aki lezuhan a lépcsőn. Lucía azt tanácsolja Berenice-nek, hogy mondjon el mindent a múltjáról Eduardónak. Patricio közli Rossanával, hogy tűnjön el az életéből. Mauricio meglátja az újságot Gilda kezében, és megkérdezi, ki a képen látható nő.

19. Mauricio megdöbbenve látja a hasonlóságot Victoria és Amparo Rivas közt. Gilda azt ajánlja neki, hogy menjen el a színházba személyesen, de Mauricio nem hajlandó rá. Fausto átadja Gildának a kompromittáló fényképeket és negatívokat. Abelardo megpróbál kikezdeni Victoriával, aki kidobja a házból. Columba megtalálja a fényképeket, amin Gilda egy másik férfivel csókolózik. Lucía bevallja Tizocnak, hogy szerelmes Eduardóba. Victoria kap egy csomagot a nyomozótól, amiben újságcikkek vannak a tíz évvel korábbi balesetről, és egy kép Mauricióról. A cikkek láttán megelevenednek benne az emlékek, hogy milyen boldog volt Mauricióval.

20. Antonia nem hajlandó meghallgatni Patriciót, és elküldi a férfit. Gilda elmondja Mauriciónak, hogy Antonia néhány napra Cuernavacába készül utazni Columbával. Patricio elviszi Rossanát Antonia házába, hogy bevallja az igazságot antoniának, de Bonifacio közli velük, hogy az úrnő elutazott. Berenice szakít Eduardóval. Patricio útnak indul Cuernavacába Rossanával, aki részegen félrerántja a kormányt, és az autó egy busznak ütközik.

21. Úton Cuernavacába Rossana és Patricio balesetet szenvednek. Mindketten a kisváros kórházaba kerülnek súlyos sérülésekkel. Antonia, aki Fausto nyaralójában Columbával pihen, a kórházba siet Patricióhoz. Rossanát is meglátogatja, aki azt hazudja a lánynak, hogy Patricio őt akarja feleségül venni. Victoria életében ismét megjelenik Rex, az a pszichopata, aki tíz évvel korábban az asszony sebesülten magához vette, és azt állítja, hogy Victoria a felesége. Mauricio a színházba megy, és megnézi Amparo Rivast, a híres színésznőt.

22. Mauricio felkeresi Amparo Rivast az öltözőjében. Nagy hatással van rá az asszony. Másnap meglátogatja a színésznőt, és arra kéri, hogy legyenek barátok. A férfi nem a saját nevén mutatkozik be Victoriának. Gilda megtudja, hogy Mauricio megnézte Amparo Rivast a színházban. Felfedezését elmondja Ursulának. Később Ursula a színházba hajtat…

23. Ursula felkeresi Victoriát az öltözőjében. A családban ő az egyetlen, aki tudja, hogy az asszony él, és hogy aki előtte áll, nem Amparo Rivas, hanem a volt menye. Szokásához hűen kivetkőzik önmagából, és közönséges stílusban mindennek elmondja Victoriát. Patriciót Antonia anyagi segítségével megoperálják, és ezzel megmentik az életét. Rex továbbra sem nyugszik, és Victoria már a saját házában sincs biztonságban tőle.

24. Victoriát ismét megtámadja Rex. Szerencséjére megjelenik Roman, és kiszabadítja az asszonyt a férfi kezei közül. Gilda megtudja a felbérelt nyomozótól, hogy Mauricio titokban találkozik Amparo Rivasszal. Fausto újabb munkát ajánl Antoniának, amit az boldogan elvállal. Gilda az egy-egy hónapra tervezett utazást támogatja. Tizoc megpróbálja lebeszélni Antoniát az utazásról, de mivel a lány nem hallgat rá, elhatározza, hogy bebizonyítja az igazát.

25. Tizocnak nem sikerül megállítania az elutazó Antoniát és Faustót. Egy szerencsétlen félreértés folytán Verrugasszal együtt bezárják egy elmegyógyintézetbe. Fausto a Gildától kapott altatóval a fiú akarata ellenére Antoniát altatja el Nayeli helyett. Terve nem sikerül. Rex telefonon megfenyegeti Victoriát, hogy a gyermekein áll bosszút, ha az asszony nem engedelmeskedik neki. Victoria elhatározza, hogy találkozik a férfival.

26. Victoria, hogy időt nyerjen, arra kéri az erőszakoskodó Rexet, hogy adjon neki még néhány napot, hogy elintézze a dolgait, azután majd vele megy oda, ahova kívánja. Később Romannal együtt értesítik a rendőrséget, és védelmet kérnek Rex támadásai ellen. Kiderül, hogy Gilda mozgatja a szálakat. Rex megharagszik Gildára, mert sértegeti Victoriát. Gilda fél a leleplezéstől, ezért megpróbálja elgázolni Rexet. Patricio kijön a kórházból. Antonia iránti szerelme gyors elhatározásra bírja Faustót.

27. Fausto belopózik Antonia szállodai szobájába, levetkőzik, és bebújik az ágyba. Vesztére azonban nem Antonia fekszik az ágyban, hanem Nayeli. A lány nem ismeri fel támadóját. Antonia az idegenvezetővel kettesben - annak rábeszélésére - elindul egy ritka papagájfajta fotózására az erdőbe. Az alattomos férfi az erdőben rátámad a lányra és meg akarja erőszakolni. Karjaiból Patricio menti ki a lányt. Antonia apja parancsára Mexikóvárosba utazik, ahol rájön, hogy halálosan szerelmes Patricióba. Martin becsenget Ariadnához, és feleségül kéri az asszonyt. Tizoc és Verrugas felnyitják Antonia szemét Faustóval kapcsolatban.

28. Tizoc Antonia családjának házában leleplezi Faustót. Ezek után Antonia és Patricio kibékülnek. Rex megszökik a kórházból, de az utcán összeesik. Gilda lelepleződik. A szobájában leveti magáról a maszkot, amelynek segítségével aljasságait, többek között a gyilkossági kísérletet elkövette. Victoria és Roman összevesznek egymással. Victoria és Antonia vitája közben az asszony elhamarkodott vallomásra készül.

29. Az utolsó pillanatban Roman közbelépése akadályozza meg Victoriát abban, hogy elárulja Antoniának, hogy valójában ő az édesanyja. Rossana és Fausto ismét összefognak, hogy Antoniát és Patriciót elválasszák egymástól. Constanza, Ursula barátnője felismeri Victoriát, aki ezúttal nem tiltakozik, hanem elmondja neki az elmúlt tíz év történetét. Victoria szövetségesre talál Constanzában. Patricio megkéri Antonia kezét.

30. Martin feleségül veszi Ariadnát. Mauricio felkeresi a lakásán Victoriát, közben belép Roman. A két férfi féltékenységi jelenetet rendez. A Castellanos család is hivatalos egy esküvőre, ahol Antonia és Patricio ölelkezése közben megjelenik Mauricio, akitől Patricio megkéri a lánya kezét. A férfi nemet mond. A botrány után az egész család otthagyja az estélyt, otthon azonban újabb meglepetés várja őket: Nayelit és Eduardót együtt találják az ágyban.

31. Az esküvőn kitört botrány után az otthon talált újabb meglepetés nagyon megdöbbenti a családot. Eduardo hiába esküdözik, hogy közte és Nayeli közt nem történt semmi, Mauricio ellentmondást nem tűrő döntést hoz: Eduardónak feleségül kell vennie a lányt. Berenice fülébe is eljut, hogy milyen botrány tört ki Eduardo körül, ezért szakít a fiúval. Victoria lakásán Mauricio összetalálkozik a lányával, Antoniával. Eduardo a ráerőltetett házasság miatt vitatkozni kezd Ursulával, és az idős nő elájul.

32. Ursulát szívinfarktussal kórházba szállítják. A kórházi ágyon kierőszakolja Eduardo ígéretét, hogy feleségül veszi Nayelit. Rossana közli Victoriával, hogy gyereket vár Patriciótól. Victoria megharagszik a fiúra, és eldönti: mindent elkövet, hogy elszakítsa Antoniától. Ursula a kórházi ágyon kábulatában folyamatosan Victoriát emlegeti, amiért Gilda megharagszik. Martin feleségül veszi Ariadnát, Julio Granados özvegyét. Victoria elhatározza, hogy elmond valami nagyon fontosat Antoniának.

33. Eduardo végül aláveti magát apja és Ursula akaratának, és a szokásos formaságok szerint megkéri Nayeli kezét. Később közli a lánnyal, hogy sohasem szerette, és nem is fogja szeretni. Amikor Berenice értesül Eduardo döntéséről, ismét elutazik vidéki barátjához. Victoriának nem tetszik Patricio, ezért mindent elkövet, hogy elszakítsa Antoniát a fiútól. Victoria és Mauricio megállapodnak egymással, hogy többet nem találkoznak.

34. Sabina értesül Ariadna és Martin házasságáról, és amikor egy vendéglőben találkozik a házaspárral, a két nő dühösen egymásnak esik. Berenice San Miguelben találkozik barátjával, Albertóval és annak édesanyjával, akit addig Eduardo a lány nénikéjének hitt. A Castellanos család estélyt ad barátai tiszteletére. Antonia Victoriát is meghívja, aki rövid fontolgatás után úgy dönt, hogy megjelenik a partin. Roman megpróbálja lebeszélni erről.

35. A Castellanos család estélyén megjelenik Victoria és Roman is. Victoria úgy dönt, hogy ezen az estén elmondja a gyermekeinek, hogy ő az édesanyjuk. Constanza tudomást szerez Victoria tervéről, és arra kéri, hogy a saját érdekében változtassa meg az elhatározását. Amikor Victoria éppen arra készül, hogy bevallja a gyerekeinek, hogy valójában ő az anyjuk, megjelenik Ursula. Dühösen barátnőjére, Constanzára támad, aki viszont egyértelnűen Victoria oldalára áll.

36. Mielőtt Victoria az egész család jelenlétében közölné a megfogalmazott igazságot, Constanza rosszul lesz. Beszállítják a kórházba, ahol megállapítják, hogy infarktusa volt. A kórház folyosóján Roman azt hazudja Mauriciónak, hogy Victoria a felesége, mire a féltékenységtől feldühödött férfi nekitámad Romannak. Victoria kihallgatja Rossana beszélgetését. Kiderül, hogy a lány terhességi meséje hazugság volt. Victoria azonnal közli Rossanával, hogy ez a barátságuk végét jelenti, Patriciótól pedig bocsánatot kér, amiért ő is elhitte a férfiról terjesztett hazugságokat.

37. Gilda ismét megbíz egy nyomozót, hogy készítsen felvételeket Victoria minden lépéséről. Amikor az asszony Patricióval találkozik, és boldogan összeölelkeznek, a fotós félreérthető képeket készít róluk. A fotós aljas képei kapóra jönnek Gildának. Amikor az egész család együtt van, előveszi a Victoria és Patricio találkozásáról készített képeket, és mindenkinek megmutatja. Antonia kiborul, Mauricio pedig nekitámad Gildának.

38. Amikor Patricio békülési szándékkal megjelenik Antoniánál, összefut apjával, Mauricióval, és a két férfi egymásnak esik. Hasonló verekedés ismétlődik meg a két férfi között Victoria lakásán is. Közben Victoria és Roman elbúcsúzik Rossanától, aki végleg Spanyolországba utazik. Nayeli közli Eduardóval, hogy nem megy hozzá feleségül. Mauricio és Martin alaposan leisszák magukat, majd a kapatos Mauricio megvárja Victoriát a lakása előtt és bevallja neki, hogy szerelmes belé.

39. Victoria nem érti, hogy előbb Mauricio, majd Antonia miért hozzák őt kapcsolatba Patricióval. Amikor sikerül találkoznia a fiúval, megtudja, hogy aljas módon kompromittáló fotókat készítettek róluk. Ursula azt javasolja Gildának, hogy próbálja ismét meghódítani férjét, Mauriciót. A terv azonban csak félig sikerül, sőt Mauricio közli Gildával, hogy válni akar.

40. Gilda hisztériás rohamot kap, amikor Mauricio közli vele válási szándékát. Az asszony kijelenti, hogy nem hajlandó válni. Sabina egy elkeseredett pillanatában bevallja Ursulának, hogy nem is Victoria, hanem ő volt szerelmes Julióba, így a tíz évvel azelőtti eseményekért tulajdonképpen ő a felelős. Roman egy új darabbal akar örömet szerezni Victoriának. Az asszony azonban elutasítja az ajánlatot, ezért Roman elhatározza, hogy végleg kilép az asszony életéből. Az asszony Gilda legnagyobb bosszúságára közli, hogy szereti Mauriciót.

41. Martin rábeszéli Sabinát, hogy utazzon külföldre, mielőtt őszinteségi rohamaival nagyobb bajt okozna a családjának. Victoria meggyőzi Mauriciót, hogy semmi köze sincs Patricióhoz. Gilda megígéri Ursulának, hogy egy drasztikus intézkedéssel elteszi Victoriát az útból. Szokásához híven Faustót keresi fel azzal a feladattal, hogy tegye el Victoriát láb alól. Egy este, amikor Victoria beszáll az autójába, a volánnál egy idegen férfi ül, aki nem más, mint Fausto.

42. Fausto elrabolja Victoriát, és megfenyegeti, hogy ha nem tűnik el, az életével fog fizetni. San Miguelben Berenice végre bejelenti a férjének, hogy elválik tőle, mert valaki másba szerelmes. Ursula elveszi a magatehetetlen Constanzától féltve őrzött naplóját, amely tartalmazza a teljes igazságot Victoriáról. Constanza Nayelit kéri meg, hogy szerezze vissza az ellopott naplót. Nayeli Mauricio segítségével visszaszerzi a naplót, majd elolvassa, és azonnal Antoniához indul, hogy elmondja neki, mit tudott meg. Gilda azonban követi Nayeli autóját és leszorítja az útról.

43. Miután Gilda leszorította az autót az útról, a kocsi felborul. Gilda, hogy biztos legyen a dolgában, az autót és az áldozatot is lelocsolja benzinnel. Nayeli halálát Ursula és Mauricio közli a súlyos beteg Constanzával. Az elhunyt virrasztásán megjelenik Victoria is, aki itt találkozik a megdöbbent Sabinával.

44. A Nayeli tiszteletére rendezett virrasztáson Victoria közli Sabinával, hogy feltétlenül beszélni akar vele. Másnap a Castellanos-házban felkeresi a lányt, és közli vele, hogy ő nem Amparo Rivas, hanem Victoria. Azt követeli, hogy Sabina mondja el Mauriciónak a teljes igazságot. Sabina ezt megígéri. Ursula azt szeretné, ha Constanza hozzájuk költözne. Ugyanakkor Ragya is szeretettel törődik szerelme, Nayeli nagyanyjával. Eduardo San Miguelbe utazik Berenice-hez, ahol rájön, hogy a lány félrevezette.

45. Eduardo San Miguelben megtudja, hogy Berenice férjnél van. A lány hiába próbálja megmagyarázni neki a múltját, a fiú szakít vele. Ursulát egy ismeretlen férfi zaklatja telefonon. Gilda azonnal rájön, hogy a névtelen telefonáló csak Fausto lehet, ezért a férfi irodásába siet, és lelövi Faustót. Patricio féltékenységében megveri Leonardót, Antonia új főnökét. Victoria egy romantikus vacsora után Mauriciónak adja magát. Constanzát a Castellanos-házba viszik, ahol rájön, hogy Gilda az unokája gyilkosa.

46. Miután Victoria és Mauricio egy szerelmes éjszakát töltenek együtt, a férfi csak másnap reggel megy haza. Gilda otthon felelősségre vonja, de Mauricio közli vele, hogy szerelmes Amparo Rivasba, és feleségül akarja venni. Gilda hatalmas botrányt rendez, és az egész családot Mauricio szerelme ellen hangolja. Ragya kiviszi Constanzát Nayeli sírjához, ahol az idős nő megfogadja magában, hogy leleplezi unokája gyilkosát. Sabina elmondja Ursulának, hogy be fogja vallani Mauriciónak a teljes igazságot.

47. Victoria a lakásán beszélget Mauricióval, amikor feldúlt állapotban megjelenik Eduardo, és sértegetni kezdi az asszonyt. Mauricio Victoria védelmében megüti a fiát. Antonia szeretné megtudni az igazságot az anyja balesetével kapcsolatban. Ursula azon munkálkodik, hogy lebeszélje Mauriciót Victoriáról. Antonia unszolására az apja elmondja lányának az édesanyjáról azt a valótlan történetet, amit Ursula talált ki.

48. Antonia kérdezősködésére Mauricio elismétli az elfogadott verziót, miszerint anyja, Victoria romlott nő volt. Victoria felkeresi Albertót, és arra kéri, hogy váljon el Berenice-től. A férfi elfogadja a pénzt, de esze ágában sincs elválni. Mauricio részegen szerenádot ad Victoriának, de megjelenik Roman és botrányt rendez. Gilda elmegy Victoria lakására, és gorombáskodni kezd vele.

49. Sabina ígéretéhez hűen beszélni akar Mauricióval Victoriáról. Ursula azonban megtiltja, hogy elmondja a fiának az igazságot. Ugyanakkor Victoria is megjelenik a Castellanos-házban, hogy ígéretére figyelmeztesse Sabinát. Francisco beleszeret Sabinába annak ellenére, hogy volt szeretője, Olivia változatlanul ostromolja szerelmével. Gilda mesterkedése sikerrel jár, elnyeri Antonia és Eduardo együttérzését. Alberto és az anyja Mexikóvárosba érkezik, hogy találkozzanak Berenice-szel, aki mindenképpen válni akar Albertótól. Gilda bosszúval fenyegetőzik, amikor Mauricio kiutasítja az ágyából.

50. Mauricio továbbra is rendszeresen megkeresi Victoriát, hogy az asszony kéri, hogy ne zaklassa többé. Akaratlanul Antonia is szemtanúja lesz annak, hogy apja a színésznő öltözőjében járt. Gorombán felelősségre vonja Victoriát, aki váratlan vallomásra szánja el magát.

51. Victoria kénytelen bevallani Antoniának, hogy ő az édesanyja. A lány nem hiszi el, ezért az asszony arra bíztatja, hogy beszéljen Sabinával, aki ismeri az igazságot. Miután Sabina mindent elmond Antoniának, Ursula kidobja a házából. Francisco feleségül kéri Sabinát. Ursula dühösen lánya arcába vágja, hogy abból a házasságból nem lesz semmi. Constanza naplója Antonia közreműködésével Gilda szobájából ismét a beteg asszonyhoz kerül, ahol azonban Ursula rátalál.

52. Gilda ellenkezése ellenére Ursula magánál tartja és elzárja Constanza naplóját. Columba visszaérkezik vidékről, és Antonia kérésére elmeséli a lánynak a teljes igazságot az édesanyjával történt tragédiáról. Antonia kétkedése ellenére ismét felkeresi Victoriát. Mindent tisztáznak egymás közt, és az igazság ismeretében boldogan ölelik meg egymást. Gilda lelepleződik, amikor elmondja Constanzának, hogy ő ölte meg Nayelit. Arra nem gondol, hogy Ursula mögötte áll és mindent hall.

53. Antonia, miután megtudja, hogy Victoria az édesanyja, úgy dönt, hogy elmondja az igazságot Eduardónak is. Ursula megretten, amikor rájön, hogy Gilda gyilkos. Elhatározza, hogy értesíti a rendőrséget, Gilda újabb fenyegetése azonban óvatosságra inti. Antonia, Victoria és Constanza részt vesznek Nemtom elsőáldozói ünnepségén, ahol Patricio meglátja Antoniát új szerelmével, Leonardóval. Sabina New Yorkban együtt vacsorázik Romannal. Ursula egy titkot készül elmesélni Mauriciónak.

54. Gilda közbelép, mielőtt Ursula elmondaná Mauriciónak, hogy a felesége gyilkos. Antonia, annak ellenére, hogy Eduardo elkeseredett Berenice miatt, elmeséli a fivérének, hogy él az édesanyjuk. A fiú nem hisz a húgának. Mauricio átadja Gildának a válóperes kereset iratait. Az asszony ismét kijelenti, hogy nem válik el. Olivia ismételten nem adja át Sabina New Yorki üzenetét Franciscónak. Victoria megkeresi a módját, hogy beszélhessen Eduardóval, és bebizonyítsa, hogy ő az édesanyja.

55. Eduardo elutasítja Victoria közeledését. Nem hisz az anyjának, és magából kivetkőzve elrohan, majd beszáll egy autóba. Berenice rosszullétei feltűnnek barátnőjének, Lucíának, ezért terhességi tesztet készíttet. Berenice terhességi tesztje pozitív eredményt ad: a lány terhes. Az egész család Eduardót keresi. A fiú autójával balesetet szenved, és súlyos sérülésekkel kórházba szállítják.

56. A kórházban megoperálják az életveszélyes állapotban lévő Eduardót. Közben Victoria imájában megfogadja, hogy ha meggyógyul a fia, sem a gyerekeit, sem Mauriciót nem keresi többé. Eduardo műtétje sikerül, és az orvos kijelenti, hogy a fiú fel fog gyógyulni. Victoria fogadalmához hűen eltűnik a kórházból.

57. Berenice meglátogatja a kórházban Eduardót, a fiú azonban gorombán elzavarja a lányt. A beteget átszállítják egy jobban felszerelt kórházba, ezért az állapota gyorsan javul. Mauricio megbíz egy magánnyomozót, hogy keresse meg Victoriát.

58. Francisco megtalálja Sabinát New Yorkban, és megpróbálja rávenni, hogy mondja el Mauriciónak az igazságot Victoriával kapcsolatban. Antonia megtudja Victoria címét, és felkeresi az édesanyját. Gilda Ursula teájába lassan ölő mérget csepegtet. Mauricio kirúgja a nyomozót, aki nem szolgáltat újabb híreket, mert Gilda lefizette.

59. Gilda felkeresi Victoriát az új lakásán, és pisztolyát előrántva megfenyegeti, hogy megöli. Pablo rábeszélésére Victoria feljelenti Gildát. Eduardo megtudja, hogy Berenice gyereket vár tőle, Antonia pedig tovább mesél a fiúnak az édesanyjukról. Eduardo egy váratlan pillanatban felkeresi Victoriát.

60. Eduardo bocsánatot kér édesanyjától, hogy elhitte, amiket róla terjesztettek. Sabina elhatározza, hogy visszatér Mexikóba, és feltárja Victoriával kapcsolatban a teljes igazságot. Mauricio megtudja Victoria új címét. Felkeresi az asszonyt, de ott találja Pablót.

61. Victoria bevallja Mauriciónak, hogy ő valójában nem amparo Rivas, hanem Victoria Castellanos. A férfi megsértődik, és nem hallgatja végig az asszony magyarázatát. Berenice találkozik a férjével, Albertóval, akiről kiderül, hogy folyamatosan hazudott a feleségének, mert már tud járni. Pablóról kiderül, hogy pap, és feloldja Victoriát a fogadalma alól.

62. Mauricio nagyon megharagszik az anyjára, amikor megtudja, hogy ő is tisztában volt vele, kicsoda valójában Victoria. Közben Gilda felkeresi Sabinát New Yorkban. Elhiteti a lánnyal, hogy jobban teszi, ha minél előbb eltűnik, nehogy Mauricio megtalálja. Antonia és Eduardo cselhez folyamodnak, hogy összehozzák Victoriát és Mauriciót.

63. Antonia és Eduardo terve sikerül, amikor megrendezik Victoria és Mauricio találkozását. Victoria végre elmondhatja a férfinak a teljes igazságot. Mauricio így megtudja, hogy húga, Sabina és anyja, Ursula jóvátehetetlen bűnöket követtek el ellene.

64. Patricio nagyon durván viselkedik Antoniával, miközben eszeveszetten száguld az autóval. Sabina rákényszerített fogságából mégis a városba indul. Egy áruházban találkozik Victoriával, de elmenekül az asszony elől. Gilda folyamatosan csepegteti a lassan ölő mérget Ursula teájába.

65. Mauricio és Victoria kibékülnek egymással. Ariadna megtudja, hol rejtőzik Sabina, és a hírt azonnal elmondja Mauriciónak.

66. Patricio berángatja Antoniát a kocsijába, és meg akarja erőszakolni. Mauricio magával viszi Victoriát Martin lakásába, ahol együtt találják Sabinát és Martint. Sabina újra elismétli Mauricio előtt az igazságot.

67. Victoria elhatározza, hogy szakít Mauricióval, mert csak így biztosíthatja a családja nyugalmát. Időközben visszatér Mexikóvárosba Roman, akit Victoria nagy örömmel fogad. Mauricio értesül arról, hogy Patricio megtámadta a lányát. Ursula kiutasítja a házából Gildát, amikor megtudja, hogy Gilda több gyilkosságért is felelős.

68. Patricio és Abelardo új szállodájának megnyitóján Mauricio nekiesik Patriciónak, és megjelenik a rendőrség is. Közegészségre ártalmas tevékenység és illegális kereskedelem vádjával letartóztatják a két férfit.

69. A két szerelmes ismét egymásra talál. Ursula magához kéreti Martint, és elmondja az ügyvédnek, hogy Gildát milyen bűnök elkövetésével vádolja.

70. Gilda megjelenik a Castellanos-házban, hogy összecsomagolja a holmiját, Ursula azonban nem engedi be. Martin kettős játékot játszik, és szerencsétlenségére elfogadja Gilda meghívását a szaunába egy délutáni idillre.

71. A gőzfürdőben a kellemesnek ígérkező intim találkozás Martin számára végzetesnek bizonyul. Gilda lelép, és bezárja a férfit a gőzkamrába. Leonardo megkéri Antonia kezét. Berenice-szel és Eduardóval közösen szeretnék megtartani eljegyzésüket a Castellanos-házban.

72. Gilda fenyegető szándékkal elmondja Sabinának, hogy megbüntette Martint, és mindenki így jár, aki keresztezi a szándékát. Victoria közli Romannal, hogy hajlandó feleségül menni hozzá.

73. Gildát megzavarják, mielőtt beadná a végzetes injekciót Martinnak. Az elvetemült nő leüti az őt igazoltató ápolónőt. Alberto egymillió pesót követel azért, hogy aláírja a válókeresetet.

74. Az eljegyzési vacsorán Roman bejelenti, hogy összeházasodnak Victoriával. A hír elsősorban Eduardót és apját, Mauriciót zaklatja fel. Patriciót a börtönben rabtársai alaposan összeverik.

75. Victoria és Roman egy étteremben találkoznak Mauricióval, aki Olivia társaságában jelenik meg. Mauricio és Roman egymásnak esik. Columba a Guadalajarában elhunyt unokaöccsétől egy kézművesboltot örököl.

76. Ursulát kórházba szállítják. Az orvosok megállapítják, hogy az "ajándék" csokoládé nagy adag arzént tartalmazott. A vizsgálatok során kiderül, hogy a nőt már egy ideje folyamatosan mérgezik. Ursula bevallja Mauriciónak, hogy Gilda gyilkosságokat követett el, és valószínűleg őt is meg akarta ölni.

77. Gildát letartóztatják. Ursula gyógyultan hazatér. Leonardo kocsiját követik a Patricio által felbérelt gyilkosok.

78. Eduardo szerenáddal és hatalmas virágcsokorral kedveskedik Victoriának és Berenice-nek anyák napján. Unokái, Antonia és Eduardo, lánya, Sabina, majd később fia, Mauricio is köszönti Ursulát a jeles ünnepen. Ragya és barátai is nagy ünnepséget rendeznek anyák napja tiszteletére. Mauricio ígérete ellenére megjelenik Victoria anyák napi vacsoráján, és ajándékokkal kedveskedik gyermekei anyjának.

79. Columba hazautazik Mexikóvárosba. Patriciónak megígérik, hogy segítik a börtönből való szökését. Sabina nagy sikerrel megfelelt a modellválogatáson, és egy San Diegó-i parfümcég reklámját képviseli. Nemtomról kiderül, hogy halálos beteg. Gildát átszállítják a női börtönbe. Ursula - szokásához híven - mindent elkövet, hogy megakadályozza Eduardo és Berenice házasságát. Pénzt kínál fel a lánynak, hogy elválassza az unokájától.

80. Victoria kiutasítja a lakásából Ursulát, amint megtudja, hogy az idős nő Berenice-t zaklatja. Eduardo határozottan közli a nagyanyjával, hogy amennyiben nem hagy fel Berenice megalázásával, elköltözik hazulról. Patricio megszökik a börtönből.

81. Patricio a szökése után találkozik Rosanával, akinek elmondja, hogy egy befolyásos férfi segítette a szökését. Victoria, bár szereti Mauriciót, aláírja a válókeresethez szükséges papírokat.

82. Mauricio is értesül Patricio szökéséről, és amikor Antoniától megtudja, hogy valaki folyamatosan követi, elhatározza, hogy testőröket fogad a lánya mellé. Ursula felkeresi Albertót, és ráveszi, hogy egy jelentősebb összeg fejében tagadja meg az utolsó aláírást a Berenice-szel kapcsolatos válókeresetnél.

83. Eduardo gorombán Albertónak esik, amikor a férfit Ursulánál találja, majd ki is dobja a házból. Roman arra kéri Victoriát, hogy rövid időn belül házasodjanak össze. Nemtom orvosa a legrosszabbra is felkészíti Ragyát a kisfiú egészségi állapotával kapcsolatban. Gilda pere megkezdődik.

84. Nemtom állapota nem javul, ezért úgy döntenek, hogy vérátömlesztéssel próbálkoznak. Gilda pere folytatódik. A drámai perceket sem nélkülöző tanúvallomások, az ügyész és a védő szópárbaja után sor kerül az ítélethozatalra, amikor váratlanul megjelenik Constanza.

85. Az utolsó pillanatban a tárgyalóterembe lépő Constanza átadja a bírónak a Gilda ujjlenyomatát viselő pisztolyt és az arzént tartalmazó üveget. A bizonyítékok láttán gilda hisztériás rohamot kap. Patricio megfenyegeti az esküvőjére készülő Antoniát.

86. Az esküvői szertartáson Patricio arra akarja kényszeríteni Antoniát, hogy menjen vele, majd az elvetemült férfi megátkozza a házasságukat. Az esküvői kerti partin a családon kívül a barátok is részt vesznek. Amikor Victoria és Mauricio kettesben maradnak, bevallják, hogy szerelmesek egymásba. Leonardo az új otthonába kíséri Antoniát.

87. Antonia és Leonardo Acapulcóba utaznak néhány napos nászútra. Patricio továbbra sem nyugszik, és bosszúra készül a Castellanos család ellen. Olivia mindenáron meg akarja szerezni magának Mauriciót, és a cél érdekében még Ursulát is megkörnyékezi. Gilda egy megrendezett baleset után a börtönkórházba kerül, és azon mesterkedik, hogy elnyerje az orvos jóindulatát. Eduardo a lakásában egy apró csellel megszervezi Victoria és Mauricio találkozását.

88. Nemtomon ismét vérátömlesztéssel próbálnak segíteni, barátai sorra jelentkeznek véradásra. Victoria és Roman az esküvőjükre készülnek. Közben Constanza rábeszélésére Sabina elhatározza, hogy elmondja az igazságot. Gilda felajánlkozik a börtönkórház orvosának, aki beleesik a csapdába, és teljesíti a nő kívánságát.

89. A vérátömlesztés ellenére Nemtom állapota válságosra fordul. Roman nagy hibát követ el, Eduardót kéri fel esküvői tanúnak. Gilda rászedi a gyanútlan orvost, és annak segítségével beszed egy olyan gyógyszert, ami elősegítheti a szökését. Sabina végre megtalálja Mauriciót, és őszinte vallomást tesz bátyjának.

90. Sabina végre bevallja Mauriciónak, hogy Victoria ártatlan, mert annak idején ő akart megszökni Julio Granadosszal. Mauricio bocsánatot kér Victoriától. Az orvos beadja Gildának az injekciót, ami tetszhalált okoz. Victoria és Roman az anyakönyvvezető előtt állnak, hogy összeházasodjanak.

91. Az anyakönyvvezető előtt Roman elhatározza, hogy nem írja alá a házassági szerződést. Mauricio legnagyobb örömére a férfi végleg elbúcsúzik Victoriától, ám Mauricio előre iszik a medve bőrére, Victoria nem hajlandó kibékülni vele. Sabina elhatározza, hogy eltűnik Francisco és a Castellanos-család életéből. Antonia és Eduardo megszervezi, hogy Victoria és Mauricio véletlenül összetalálkozzon.

92. Mauricio még egy lehetőséget kér Victoriától a kibékülésre, és megígéri, hogy nem gyötri többet a nőt a féltékenységével. Ezután Mauricio repes a boldogságtól, mint egy szerelmes kamasz, udvarol a feleségének, és napról napra újabb kedvességet eszel ki, hogy boldoggá tegye. Victoriának is jól esik ez a figyelmesség, és egy vallomással Mauriciót is boldoggá teszi.

93. Victoria úgy érzi, hogy meggyőződött Mauricio szándékainak komolyságáról, és elérkezettnek látja a pillanatot arra, hogy bevallja Mauriciónak, hogy csak őt szereti. Mauricio a fellegekben jár, és boldogan arra kéri, hogy azonnal házasodjanak össze. Kitűzik az esküvő napját. Az egész család arra kéri Ursulát, hogy vegyen részt az esküvőn. Ursula azonban hajthatatlan, a végsőkig kitart konok elhatározása mellett.

94. A kis Nemtom állapota javul, és Ragya mindent előkészít az otthonában, hogy a beteg fiú kellemesen érezze magát. Victoria és Mauricio örök hűséget fogad egymásnak. A család legnagyobb meglepetésére Ursula is feltűnik egy rövid időre, hogy beszélhessen Victoriával. A Castellanos-házban Ursula, az unokái és Constanza együtt ünnepli Mauriciót, akinek boldogsága határtalan. Gilda dr. Perez, a börtönorvos otthonában ismét sötét terveket sző.

95. Victoria és Mauricio egy meseszép mexikói tengerparti üdülőhelyen élvezik a nászút zavartalan napjait. Gilda leszámol megmentőjével, dr. Perezzel, és elrabolja a férfi elrejtett pénzét. Olivia és Patricio szövetkeznek egymással a Castellanos-család ellen, és a férfi elhatározza, hogy elbánik Antoniával és Leonardóval.

96. Mauricio a nászútján találkozik egy régi barátjával, Luis Miguellel. A régi cimborák megörülnek egymásnak. Francisco felkeresi Sabinát, de a lány visszautasítja a közeledését, és bejelenti, hogy elutazik egy időre. Gilda álruhában autóba száll, és elhatározza, hogy leszámol Mauricióval. Miután Mauricio nem tudott kétszemélyes vitorlást bérelni, kénytelen egyedül nekivágni a tengernek. Victoria türelmetlenül várja a parton.

97. Mauricio vitorlása felborul a tengeren. A szerencsétlenül járt férfi arra vár, hogy valaki kimentse a vízből, amikor egy motoros hajón Gilda érkezik meg tengerészruhában, és a fuldoklóra szegezi fegyverét. Alberto tovább zsarolja Eduardót, aki közli, hogy nem enged a zsarolásnak. Francisco feleségül kéri Sabinát, aki elutasítja a házassági ajánlatot. Victoria továbbra is elkeseredetten várja Mauriciót a tengerparton.

98. Victoria nem képes elhinni, hogy Mauricio a tengerbe veszett. Kétségbeesésében maga is a habok közé rohan, Luis Miguelnek kell erőszakkal a partra vonszolnia. Az asszony ezek után Mexikóvárosba utazik a férje nélkül. Antonia és Eduardo összetörnek, amikor megtudják, hogy elvesztették édesapjukat.

99. Eduardo kételkedik a hír hallatán, és továbbra is reménykedik, hogy Mauricio megkerül. A döbbenetes hírt Victoria közli Ursulával is. Mauricio halálának hírére ursula féktelen haragra gerjed, és természetesen Victoriát hibáztatja fia eltűnéséért. Eduardo változatlanul nem nyugszik bele a ténybe, hogy az apja meghalt, és a tengerpartra készül, hogy megkeresse.

100. Időközben a magyar származású Luis Miguel Garay találkozik Sabinával és a Castellanos család többi tagjával. Gilda új lakást bérel, ahol új néven mutatkozik be. Újabb gonoszságra készül. Mialatt a Castellanos család Mauricio templomi búcsúztatására készül, Eduardo elhatározza, hogy felkeresi azt a helyet, ahol az apja eltűnt. A repülőtérre vezető úton figyelmetlenül vezet, és kisebb balesetet szenved. Nemtomot elengedik a kórházból.

101. Luis Miguel Garay továbbra is figyelmével segíti Victoriát az elviselhetetlennek tűnő napokon. Eduardo gyanakodni kezd anyjára Luis Miguel gondoskodása láttán. A nemrég feltűnt férfi építészmérnök. Cégénél megjelenik egy Marta Laura Izaguirre nevű nő, aki nem más, mint Gilda, aki lakást akar vásárolni. Patricio ismét betör Antonia és Leonardo otthonába, és trágár szavakat firkál a hálószoba falára. Antoniát az édesanyja lakásába költöztetik, hogy megvédjék Patriciótól. Abelardo, Patricio keresztapja is kiszabadul a börtönből.

102. Ursula végül megörül Luis Miguel Garaynak, aki gyermekkorában jó barátja volt Mauriciónak. Gilda nem csak a külsejét változtatja meg, hanem új igazolványokat is rendel magának egy hamisítótól. Ursula ráparancsol Eduardóra: vagy átveszi a fiú az apja helyét és családfőként viselkedik, vagy pedig Ursula veszi kézbe az ügyek intézését. Patricio megfenyegeti Rosanát, amiért elárulta a búvóhelyét a keresztapjának. A férfi bosszúja kegyetlen.

103. Patricio pribékjeivel megöleti Rosanát. A hivatalos változat szerint a nő öngyilkos lett. Victoria megrémül, amikor értesül Rosana haláláról, mert félti Antoniát és Leonardót. Gilda megkapja új, hamis anyakönyvi kivonatát, útlevelét és jogosítványát, és ezután Marta Laura Izaguirre néven folytatja életét. Természetesen mindent elkövet, hogy megnyerje magának Luis Miguelt.

104. Eduardo elutazik a tengerhez, ahol apjának nyoma veszett. Megkapja azt a jelentést, amelyben Mauriciót eltűntnek nyilvánítják. Patricio elraboltatja az embereivel Leonardót, megvereti a férfit, aztán elégedetten az útjára engedi. Luis Miguel udvarol Victoriának, az asszony azonban elhárítja a szerelmes férfi közeledését.

105. Gilda megijed, mivel egy ismeretlen telefonáló folyton zaklatja. Egy alkalommal az ismeretlen egy üzenettel jelentkezik a nő búvóhelyén. Luis Miguel minden alkalmat megragad, csak hogy találkozhasson Victoriával. A férfi lánya, Mariana viszont féltékeny az asszonyra.

106. Olmos nyomozó Abelardótól megtudja, hol tartózkodik Patricio, aki azonban csalafinta módon a rendőrség elől új lakásba költözik. A férfi, aki rendszeresen felhívja és telefonon zaklatja Gildát, elárulja, hogy ismeri az asszony múltját. Victoria a fia és Ursula tiltakozása ellenére mégis ismét színpadra lép.

107. A darab bemutatója után Victoriát felkeresi az öltözőjében egy férfi, aki Octavio Elizondo néven mutatkozik be. A titokzatos férfi részt vesz a színházi bemutatót követő fogadáson, és félreérthetetlenül udvarol Victoriának. Elizondo gazdag és tekintélyes, és elhatározza, hogy mindenáron elnyeri Victoria kegyeit.

108. Eduardo tombol és elítéli anyja viselkedését. Sabina hosszabb időre Párizsba készül. Luis Miguel ismét vacsorázni hívja Victoriát. A vendéglőben megjelenik Octavio Elizondo is. A Castellanos-birtokon megrendezett estélyen Violeta, Luis Miguel Garay felesége végre megismerkedik a vetélytársának vélt Victoriával.

109. Eduardo egy üzleti tranzakció során hatalmas összeget veszít. Patricio testőreivel a nyílt utcán megtámadja Antoniát. Bocsánatot kér Antoniától, de röviddel ezután a nyílt utcán megölik.

110. Columba eladja vidéki üzletét. Luis Miguel bevallja Victoriának, hogy szerelmes belé. Erőszakkal megcsókolja Victoriát, aki erre kidobja a lakásából. Luis Miguel és Octavio egymással rivalizálnak Victoria szerelméért.

111. Octavio feleségül kéri Victoriát. Az asszony azonban elutasítja a férfit. Alberto arra kényszeríti Ursulát, hogy adja át neki a szobája széfjében lévő pénzt. A lakásba behatoló férfi menekülés közben fellöki Columbát. Columba legurul a lépcsőn, és elveszti az eszméletét. Közben megérkezik Antonia és Eduardo is. Kihívják a rendőrséget. Alberto túszul ejti Eduardót, majd a háztetőről a ház nappalijába zuhan.

112. Alberto súlyosan megsérül, majd az édesanyja karjaiban meghal. Az eszméletlen Columbát kórházba szállítják. Gilda fondorlattal elcsábítja Luis Miguel Garayt. Octavio nem tágít, nap mint nap szerelméről próbálja meggyőzni Victoriát. A férfi célja elérése érdekében szövetkezik Luis Miguel Garay feleségével, Violetával.

113. Párizsban Francisco megkéri Sabina kezét. Columba változatlanul eszméletlenül fekszik a kórházban. Eduardo egy felelőtlenül kötött, rossz szerződés következtében súlyos helyzetbe hozza az irodáját és a családját. Octavióhoz fordul segítségért, a férfi önös érdekből azonnal a segítségére siet. Violeta Octavio tanácsára rossz színben tünteti fel Luis Miguelt Victoria előtt.

114. Octavio módszeresen dolgozik azon, hogy elnyerje a Castellanos család bizalmát. Elsősorban Eduardóval kedvelteti meg magát, de a meglehetősen bizalmatlan Ursula is élvezi a férfi társaságát. Octavio felfogad egy hírneves sebészt, aki elvállalja Columba műtétjét. Gilda rájön, hogy a lakásában egy ismeretlen személy mikrofonokat és kamerákat helyezett el.

115. Luis Miguel Garay elhatározza, hogy találkozik Victoriával, és ismét biztosítja őszinte szerelméről. Az asszony ezután is elutasítja a férfit. Columba súlyos műtétje sikerül, a beteg azonban egyelőre nem tér magához. Eduardo sürgősen szeretné rendezni anyagi helyzetét, ezért elhatározza, hogy eladja a család birtokát. Ismét Octavióhoz fordul segítségért. Luis Miguel egy véletlen folytán megtudja, hogy Marta Laurát Gildának hívják.

116. Nem csak Violeta, hanem Luis Miguel is gyanakszik Gildára. Úgy érzik, hogy a nőt számukra ismeretlen titok veszi körül. Columba műtétje sikerül. Berenice rosszul lesz. Kórházba szállítják, ahol egészséges kislánynak ad életet.

117. Berenice újszülött kislányát egy darabig inkubátorban ápolják. Luis Miguel közli volt feleségével, hogy kivett a részére egy lakást. Gilda ismét merényletet kísérel meg Victoria ellen. A színházban a nőt a színpadon érné a baleset. Luis Miguel lélekjelenlétével azonban megakadályozza a balesetet.

118. Violeta rájön, hogy Luis Miguel Victoriába szerelmes. Eduardo aláírja az Octavio titkárától átvett megállapodást. Eduardo a megállapodás aláírásától várja, hogy kijusson szorult anyagi helyzetéből. Gilda dühöng, amiért ismét nem sikerült eltenni Victoriát láb alól.

119. Victoria meggyőződik arról, hogy Violeta folyamatosan manipulálta azért, hogy rossz színben tüntesse fel előtte Luis Miguelt. A férfi dühében kidobja volt feleségét a házából. A lányára is neheztel, amikor megtudja, hogy mesterkedésével szeretné magához édesgetni Eduardót. Gilda a kórházban elcseréli Berenice és Eduardo kislányát egy idegen gyerekkel.

120. Octavio felkeresi Juanitát, aki nem más, mint Jasmin édesanyja. Octavio közli az asszonnyal, hogy a továbbiakban ő akarja nevelni a kislányát. Az asszony tiltakozását hallva megfenyegeti Juanitát. Luis Miguel segítségével megkerül Berenice kislánya. Gilda megtalálja a lakásában a titokban elhelyezett kamerát, ami rögzítette minden mozdulatát. Victoria bevallja Luis Miguelnek, hogy szereti.

121. Berenice és Eduardo újszülött kislánya Ursula legnagyobb bánatára az Aurora nevet kapja. Francisco a keresztelőn bejelenti, hogy rövidesen feleségül veszi Sabinát. Octavio kétszínű mesterkedése folytán Eduardo és vele a Castellanos család is anyagi csődbe kerül.

122. Constanza teljes vagyonát Ragyára íratja. A híres és gazdag Castellanos ügyvédi irodát a tehetségtelen Eduardo Octavio mesterkedésével csődbe juttatja. Octavio és Gilda megegyezik abban, hogy a nő adatokat szolgáltat Victoriáról és a családjáról a férfinak. Octavio felajánlja segítségét Eduardónak, az ár azonban igen nagy: Victoria szerelme.

123. Victoria durván elutasítja Octavio ajánlatát, aki a vagyon megmentését ajánlja fel, amennyiben Victoria feleségül megy hozzá. Berenice szakítani akar Eduardóval, mivel a férfi megengedte, hogy az erőszakos Mariana a lakásában töltsön egy éjszakát. Octavio utasítja az embereit, hogy figyeljék kislánya, Jasmin minden lépését. Gildának sikerül elhelyeznie egy robbanószerkezetet a Castellanos-rezidencián.

124. Martin váratlanul megjelenik Victoria lakásában, és arra figyelmezteti az asszonyt, hogy legyen óvatos, mert Gilda él. Közben a Castellanos-ház leég attól a szerkezettől, amit Gilda helyezett el a ház alagsorában. Ursula és Eduardo kórházba kerül, azonban a sérülésük nem súlyos. A katasztrófát követő napon Ursula megtudja az unokájától, hogy tönkrementek.

125. A lakhatatlanná vált ház lakói a családtagoknál húzódnak meg. Ursula a történtek után is ugyanolyan gőgös marad. Kijelenti, hogy senkinek a segítségére nincs szüksége, és elhatározza, hogy bevonul az öregek otthonába. Octavio találkozik a kislányával, Jasminnal, és úgy dönt, hogy magához veszi a gyereket. Luis Miguel felajánlja a Castellanos-családnak, hogy felépíti leégett otthonukat.

126. Martin váratlanul Franciscónál is megjelenik. A súlyosan sebesült férfi elmeséli, hogy Gilda életben van, és az elmúlt napokban történt szerencsétlenségekért is a nő a felelős. Victoria megkapja Violetától Gilda fényképét. Ursula kivételével az egész család megérti, hogy veszély leselkedik rájuk Gilda személyében. Octavio felkeresi a nagyanyjával élő lányát, Jasmint, és megkéri, hogy költözzön hozzá. Eduardo ismét Octavióhoz fordul segítségért, és a hiszékeny fiatalember azzal is egyetért, hogy az édesanyja legyen Octavio felesége.

127. Ursula eltűnik abból a házból, amelyben Panchito vendégszeretetét élvezi. Egy kisebb szállodában vesz ki szobát, mert nem kíván találkozni a családjával. Luis Miguel felismeri Gildát egy régi fényképen, és megtudja, hogy egy gyilkossal van viszonya. Az álszent Octavio fondorlattal megkéri Victoria kezét. Az asszony igent mond annak ellenére, hogy nem szereti a férfit.

128. A Castellanos-család minden eszközt felhasznál, hogy megtalálják Ursulát. Végül ismét Octavio emberei járnak sikerrel. Mialatt Octavio a sebtében megszervezett esküvőre készül, Gilda megint rosszban sántikál. Hogy megakadályozza az esküvőt, elmeséli Luis Miguelnek, hogy Octavio az ország egyik hírhedt maffiózója. Luis Miguel azonban elkésik, Victoria és Octavio látványos esküvőjét sikerül megtartani.

129. Victoria és Octavio helikopterre szállnak, hogy nászútra induljanak. Luis Miguel későn érkezik, pedig szeretné leleplezni Octaviót. Gilda megjelenik az egész család előtt, és ismét megfenyegeti a megrettent társaságot. Olmos nyomozó, Luis Miguel és Francisco fényt derít Octavio bűnözői életére. Elhatározzák, hogy Octaviót társaival együtt börtönbe juttatják. Közben a nászút kezdetén, egy mesés szigeten Victoria véletlenül megtudja, hogy a férje egy közönséges bűnöző.

130. Berenice közli Eduardóval, hogy soha nem megy hozzá feleségül, mert nem bízik benne. Ragya megjelenik Mercedes lánybúcsúján, és a látottak után bejelenti, hogy az esküvő elmarad. Octaviót a nászútról azonnal Mexikóvárosba hívják.

131. Octavio figyelmezteti Victoriát, hogy soha nem hagyhatja el a házat, amelyben élnek, különben megöleti azokat a barátait és családtagjait, akiket a legjobban szeret. Gilda lelöveti Martint, és megsebesíti Olmos nyomozót. Berenice Ursula kérése ellenére sem hajlandó feleségül menni Eduardóhoz. Miközben Victoriát meglátogatják a gyerekei Octavio házában, a férfi könyvelőjét letartóztatják.

132. Szorul a hurok Octavio nyaka körül. A letartóztatás elől egy hétvégi házba utazik Victoriával. Luis Miguel és Olmos felfedezi a házat. Victoriát Olmos magával viszi a kocsiján, hogy megmentse. Luis Miguelt, miközben Octavióval verekszik, annak emberei elkapják. Gilda is megjelenik a színen, lelövi Olmost, majd pisztolyával Victoriára támad.

133. Egy kommandós csoport elfogja Octaviót a búvóhelyén. Victoria és Gilda egymással birkóznak, miután Gilda megölte Olmos nyomozót. Luis Miguel megmenti Victoriát. Gilda kegyetlen halálla bűnhődik számtalan bűnéért. A Castellanos család és barátaik sorsa végül jóra fordul.