Make your own free website on Tripod.com
Ramona - epizódismertetők

5. Ramona és Alejandro a folyóparton találkoznak. A mama sebesült fiát ápolja, aki Alejandrónak köszönheti a megmenekülését. Ramona arra kéri az anyját, hogy meséljen az apjáról. Alejandro az apjától érdeklődik arról, hogy ki fekszik a fa alatt, ahol az úrnő mindig üldögélni szokott. Ramona bevallja Felipének, Alejandróba szerelmes.

6. Alejandro nem fogadja el az úrnőtől kapott hálapénzt. A mama újra beleolvas Felipe naplójába, s rájön, a fia mindent tud arról, miért rendezi a bált. Felipe és Ramona elmondják, hogy kölcsönösen féltékenyek egymásra. Az atya figyelmezteti az úrnőt fogadalmára, miszerint lányaként neveli fel a gyermeket.

7. Ramona kérdőre vonja az anyját, törvényes vagy fogadott gyermek-e ő. Az atyától kér tanácsot Alejandro iránt érzett szerelmét illetően. Az atya felhívja a mama figyelmét, vigyázzon a lányára. Margarita kihallgatja beszélgetésüket, és elmondja Marthának, amit hallott.

8. Martha és Juan megtiltják a lányuknak, hogy bárkinek is beszéljen arról, amit hallott. A seriff felbérel egy férfit, ölje meg Juant. Salvatierra atya megáldja az egész háznépet és visszamegy a misszióba.

9. Ramonát a hajnali lovaglásra elkíséri Fernando is, így Alejandróval nem tud szót váltani. A banditák az éjjel lelövik az atyát. A bálon nagy sikere van Ramonának. Fernando és Felipe is féltékenyen figyelik.

10. Juant megsebesíti egy bandita, ő pedig megöli a támadót. Alejandro gyógyítja az újabb sebesültet is. Ramona megkérdezi az anyját, hogy miért akarja őt férjhez adni, ha nem szerelmes. Alejandro és Felipe megtalálják az atya öszvérét és az aranyrögöt.

11. Az atya halála nagy szomorúságot okoz az udvarházban, rossz előjelnek tartják. Juan azt javasolja az úrnőnek, amíg ő beteg, helyettesítse őt az indián.

12. Nepo beszámol a seriffnek a történtekről. Analupe megmondja a bátyjának, úgy érzi, hogy ebben a házban mindenki rejteget valami titkot. Ramona bevallja Felipének Alejandóhoz fűződő érzelmeit.

13. A seriff az ügyvédjétől kér tanácsot, mert az atya megölése még bajt okozhat. Fernando észreveszi, hogy az anya és a lánya közt ellentét feszül. Az úrnő azon mesterkedik, mielőbb kiházasítsa mindkét gyermekét.

14. Felipe feljelentést küld a seriffnek Marcosszal. A seriffnek újabb ötlete támad az őslakók ellen. Delgadina elfecsegi Ramonának és Fernandónak, hogy a fa tövében egy halott fekszik. A vendégek fele hazatér, Fernando közli a maradókkal, csak az eljegyzésük után tér haza.

15. Pablo átadja a fiának, Alejandrónak a fegyverét, mintegy átruházva a vezetői szerepet. Fernando megcsókolja választottját, de a lány haragra gerjed.

16. Ramona és Felipe megbeszélik, mindketten tudják, miért nem vállalja el Alejandro a megbízást. Ramona felkeresi az indiánt és maradásra bírja.

17. Ruy Coronado elkíséri Marcost a seriffhez és megfenyegeti. Felipe bejelenti: Alejandro mégis vállalja a feladatot. Beatriz, Perpetua és Felipe horgászni mennek, de viharba kerülnek, Alejandro menti meg őket. Pablo félti a fiát a fehérektől.

18. Ramona hiába kéri az anyját, hogy álljon el a házassági szándékától. Beatriz tüdejével valami nincsen rendben, Perpetua kéri az orvost, ne közölje a háziakkal. Ramona leteremti Fernandót, amiért az ő háta mögött kérte meg a kezét.

19. Az úrnő bejelenti Felipének és Alejandrónak, ma ünneplik meg az eljegyzést. Fernando hazamegy, közben csuklyások támadják meg Coronadóékat és távozásra szólítják fel őket. Íínepo egy térképet hoz a seriffnek, amelyen egy aranybánya található, a yahik földjén.

20. Felipe hiába beszél Ramonának és Alejandrónak, mindketten vállalják szerelmüket. Az úrnő felelősségre vonja Ramonát a Nortenótól hallottak miatt.

21. Ramona sem az anyjától, sem Marthától nem kap választ a kérdésére, ki is az az Angus O'Phile. A lány elmondja Felipének is, hogy mit talált, de a fiú lecsillapítja azzal, hogy mindenkinek vannak titkai. A mama úgy dönt, hogy elégeti a leveleket, csak egyetlentől nem tud megválni. Az úrnő büntetésből korábbra teszi az esküvőt. Ramona emiatt találkára hívja Alejandrót.

22. Alejandro azt javasolja a lánynak, szökjenek meg. Felipe felajánlja a segítségét, s fegyvereket ad az indiánnak.

23. Az úrnő elmegy a kápolnába és nem akar hinni a szemének. Ramonát felpofozza, Alejandrót pedig elűzi, és félreverve a harangot az egész násznépet az indián után küldi.

24. Felipe közbelép és leállítja a hajtóvadászatot. Alejandro levelet küld Ramonának, augusztusban teliholdkor érte jön. Az úrnő beront a szobába és megfenyegeti Ramonát, a lány kezet emel az anyjára.

25. Megérkeznek Coronadóék. Fernando javasolja, tartsanak kettős esküvőt, de az úrnő hallani sem akar róla. Ruy megmondja a ház asszonyának, hogy tönkrementek, de az asszony ebben sem lát akadályt, hiszen Ramona kap hozományt. Fernando megmondja Ramonának, az anyja augusztus 15-re tűzte ki az esküvőt. Éjjel az úrnő felkeresi Nortenót és felbérli, akadályozza meg, hogy az indián augusztusra ideérjen.

26. Felipe kevesli Ramona hozományát, ezt szóvá is teszi az anyjának. Az úrnő azt mondja a fia kérdésére, hogy Sarria atyáért küldte el Nortenót. Manuela kéri az anyját, hogy tegye tönkre Ramonát. Matea mesterkedésére a ló leveti Ramonát a hátáról.

27. Az úrnő aggódik Ramonáért. A seriff lótolvajként elfogja Pepét és felakasztatja, Alejandro lenyilazza a félszeműt. Alejandro elmenekül, de Pablót börtönbe zárják. A seriff az apát csalinak szánja, hogy elfogják Alejandrót. A fiú az apja megmentésére indul. Ramona magához tér, felismeri Felipét.

28. Alejandrót Sarria atya és Matea is megáldja az útja előtt. Ramona elmondja az anyjának és Martának, mit hallott, illetve álmodott, amikor eszméletlen volt. Fernando megmondja az apjának, elbizonytalanodott, mert Ramona Alejandrót emlegette eszméletlenül. Ramona és Margarita megbeszélik, hogy tettetni kell a betegséget, hogy húzzák az esküvő időpontját.

29. Ramona bevallja Fernandónak Alejandro iránti szerelmét. A férfi dühbe gurul. Az úrnő Ruyt kéri, segítsen megmenteni a helyzetet. Pablót agyonlövi a seriff, Alejandróékat bebörtönzi. Az úrnő közli a lányával, ha Ruynak nem sikerül meggyőznie a fiát az esküvőről, őt kolostorba viszi Mexikóba.

30. Fernando eltéved a hegyekben, majd hazatértekor közli: vállalja az esküvőt, de megöli Alejandrót. Az úrnő bejelenti, ő már megölette az indiánt. Fernando és Ramona kibékülnek. A seriff a börtönben meglövi Alejandrót.

31. A seriff a börtönben rálő Alejandróra és kiadja a parancsot, a csuklyások öljék meg őket. Az indiánok idejében érkeznek és megmentik mindkét rabot. Norteno azt hazudja az úrnőnek, hogy megölte Alejandrót. Az úrnő újabb hazugságra kéri, mondja azt Ramonának és Margaritának, az indián a falujában él egy másik indián nővel. Beatriz haza akar menni, de Felipe maradásra bírja és elárulja a húga másnapra tervezett szökését.

32. Ramona nem örül, hogy Felipe elmondta Beatriznak a szökési tervet, de ugyanakkor rábeszéli a házasságra. Hiúz, a magányos indián csak a lövedéket tudja kivenni Alejandro testéből. Manuela kéri az anyját, Mateát, hogy segítsen a férfit életre kelteni. Felipe segít felkészíteni Ramonát a szökésre, Marta pedig szeretné visszatartani. Az úrnő megmondja Martának, tudja, hogy mire készül a lánya. Ramona lovon szökik, de nem várja senki, Norteno meglesi.

33. Ramona hazaküldi Nortenót. Felipe megy a lányért, Beatriz a cinkosuk, de Alejandrót hiába várják, hazamennek. Matea felébreszti Alejandrót, akinek első dolga elküldeni Sebastiant Ramonához. A fiatal indiánt útközben elkapja Davis. Ramona Martának panaszkodik, de az úrnő kihallgatja beszélgetésüket, s ő veszi át Marta helyét.

36. Marcos bevallja Felipének, mit hallott az indián faluban. A férfi bevallja testvérének a híreket, Ramona kétségbeesik, megígéri Fernandónak, hogy elfelejti Alejandrót.

37. Az úrnő a lányának adja a nagyanyja fülbevalóját az esküvői ruhához. Norteno meg akarja ölni Alejandrót, de másként alakul a helyzet.

38. Ramona követeli Margaritától, árulja el a titkot, a lány elmondja. Alejandro elmeséli, mi történt vele, amíg nem látták egymást. Ramona elújságolja, mit hallott Margaritától, Alejandro pedig elmondja az ír katona történetét. Juanék megtalálják Nortenót, az úrnő meg akarja ölni.

39. Felipe és Margarita akadályozzák meg a gyilkosságot. Új törvény lép életbe, mindenkinek be kell mutatnia a birtoklevelét, különben elveszik földjeiket. Matea kiutasítja Ramonát a faluból.

40 Matea megkövezi a hazatérőket, Sarria atya lép közbe. Matea elmondja a törzsnek, hogy mit tettek velük. Az atya összeesketi a fiatalokat. Ramona Marcosszal levelet küld az anyjának és Felipének. Marcos kéri a lányt, óvakodjon Mateától. Felipe megkéri Beatriz kezét.

41. Manuela meg akarja mérgezni Ramonát. Alejandro számonkéri a lányt és anyját, Mateát. Cesar és az úrnő megállapodnak Felipe és Beatriz házasságában.

42. Marcos beszámol Felipének az indián faluban történtekről. A seriff megjelenik a Moreno-birtokon, és Alejandro holléte felől érdeklődik.

43. Matea megmondja Ramonának, hogy nem az, akinek hiszi magát. Norteno megkéri Margarita kezét. Az úrnő elszállásolja a seriffet és a dokit a birtokon. Juan éjjel őrségbe megy, és a seriff orvul meggyilkolja. Hiúz elviszi a birtoklevelekről szóló hirdetményt Alejandrónak. Ramonával együtt elmennek a Moreno-birtokra, hogy kiássák az indiánok birtoklevelét.

44. Ramona összetűzésbe kerül Manuelával és Yahaléval. Nepo elmegy a Moreno-birtokra, és átadja Felipének a birtokösszeírásról szóló hirdetményt. Felipe úgy dönt, hogy elmegy a városba, bemutatja a birtoklevelet és egyben elviszi Alejandrónak is a yahik okiratait. Juant eltemetik.

45. Felipe kiássa a yahik birtoklevelét, de megtalálja a csontvázat is, és Marthától érdeklődik a halott kiléte felől. Felipe arra kéri anyját, hogy nevezze ki Nortenót munkafelügyelőnek, és segítse a házasságát Margaritával. A birtoklevéllel Alejandróhoz indul, Ramona és a férje viszont a birtokra igyekszenek. Útközben találkoznak Nepóval, aki elmondja, mi történt az udvarházban. Alejandro elmeséli Ramonának, amit Angusról és Tehuáról tud. A lány magához veszi a halotton talált gyűrűt.

46. Az úrnő mindent elmesél Ramonának a szüleiről. Búcsúzóul neki ajándékozza szülei fényképét. Felipe közben megérkezik a yahi faluba és csalódottan veszi tudomásul, hogy nem találja Ramonáékat. Sarria atyának adja oda az ajándékokat, és tőle érdeklődik a fiatalok hogyléte felől.

47. Az úrnő aggódik Ramona miatt, hiszen ő nem igazi yahi. Felipe megérkezik a városba, és felkeresi Coronadóékat. Analupe szorult helyzetében Billyhez fordul. Felipe a fogadóban vesz ki szobát, ahová Davis betör, és ellopja a birtokleveleket. Felipe Ruy Coronadótól kér segítséget. Matea elmondja Ramonának, hogy Alejandro gyemekét hordja a hasában.

48. Ramona elmondja Mateának, mit tudott meg az anyjától, az asszony pedig elmeséli neki Tehua történetét. Felipe feljelentést tesz a seriffnél Juan halála miatt. A seriff vasutat akar építeni az indiánok földjén. Beatriz egyre betegebb. Alejandróék bejelentik a törzsnek, hogy gyermekük lesz. Matea figyelmezteti Alejandrót, hogy nagy harcok várhatók az indián faluban.

49. Felipe felkéri Ruy Coronadót, hogy legyen az ügyvédje. Ramona és az atya megtalálják az eredeti birtoklevelet. Felipe visszavásárolja Memphistől Ramona fülbevalóját. Újra elmegy a faluba, a testvérek örülnek a viszontlátásnak. Felipe elmondja, hogy ő is megtalálta a holttestet a fa alatt, de az anyjuk semmit sem volt hajlandó mondani róla. Az úrnő orvosért küld, mert Beatriz komoly beteg.

50. Nepo elmondja a seriffnek, hogy Alejandro él és Ramona a felesége. A seriff hadba szólítja az embereket: támadják meg az indián falut.

51. Ramona bejegyezteti az áruló Douglasszel a birtoklevelet. Hazafelé menet kiszabadítják a félig agyonvert Nepót. Felipe felelősségre vonja az anyját, miért vette magához a naplóját, és a titkáról faggatja. Ramonáék megtalálják a sebesült Yahalét.

52. Alejandro felégetett falut és halottakat talál. A seriff az atyát vallatja. Ramona megtalálja Mateát. A seriff emberei megölik a javasasszonyt, Ramona lelövi Coloradót. A doki az indián faluba hurcolja a lányt. Alejandro sakkban tartja a seriffet, és csak Ramonáért cserébe engedi el. Mindkettőjüket a városba viszik.

53. Billy Doris segítségével meg akarja szöktetni a fiatalokat, de a seriff rájön, és őt is börtönbe zárja. Douglas a bírósági tárgyaláson a vádbeszédében Alejandro ellen hangolja az embereket.

54. Analupe és Doris megszökteti a börtönből Billyt. Cesar Coloradóból akar orvost hozatni a lányának. Alejandrót a bíróság akasztásra ítéli. A börtönben arra kéri Ramonát, hogy menjen vissza a családjához közös gyermekük érdekében.

55. Alejandro megkéri Sarria atyát, hogy vigyázzon Ramonára, és ne árulja el, hogy yahi. A fiatal indiánt a felesége szeme láttára akasztják fel. Margarita elmondja Nortenónak Ramona születésének titkát.

56. Az úrnő arra kéri lányát, hogy a születendő gyermek érdekében legyen erős. Az ügyvéd azt javasolja, hogy fogadjanak tanúkat a seriff ellen. Green ki akarja engedni Ramonát a börtönből, de a lány visszautasítja.

57. Nepo a tárgyaláson mindent elmond, amit a seriffről tud. A seriff meg akarja akadályozni a tárgyalás folytatását, és meg akarja öletni Ruyt. A terv nem sikerül, mert Felipe közbelép, de az ügyvéd iratait elrabolják, melyek az úrnő fontos bizonyítékait is tartalmazzák.

58. Douglas ügyvéd bemutatja a tárgyaláson Ramona eredeti keresztlevelét. Ruy Coronado az úrnő vallomását kéri, aki elmondja a régi történetet.

59. Felipe a vallomásában elmondja Salvatierra atya és Juan Canito meggyilkolásának történetét. Többen vallanak a seriff ellen. A bíró visszakéri a seriff jelvényét, aki erre pisztolyt ránt, de közbelépnek. Greent letartóztatják, és Billyt választják meg seriffnek.

60. Billy megkéri Analupe kezét, de Fernando ellenzi az eljegyzést. Felipe megmondja Ramonának, hogy Beatriz halálos beteg. Manuela meggyógyul és elmeséli Margaritának, mi történt vele. Ramona bocsánatot kér Fernandótól, hiszen nem akarta nevetségessé tenni.

61. Ramona elmeséli Margaritának, mi minden történt vele. A lány elárulja, hogy náluk van Manuela, aki azonban ellenségesen fogadja az őt meglátogató Ramonát. Megkezdődik a seriff tárgyalása.

62. Margarita bevallja az úrnőnek, hogy kihallgatta az atyával folytatott beszélgetését, így tudta meg Ramona titkát. Az úrnő óva inti lányát Manuelától, hiszen féltékeny volt rá. Manuela a szellemeket kéri, hogy öljék meg Ramonát. Az esküdtszék és a bíró életfogytiglanra ítéli a seriffet, büntetését a sacramentói börtönben kell letöltenie. A Cesar úr által hozott orvos megállapítja, hogy azonnal a coloradói kórházba kell szállítani Beatrizt.

63. Mindenki kétségbeesik Beatriz betegsége miatt, de Felipe ennek ellenére eljegyzi a lányt. Beatriz arra kéri Ramonát, hogy vigyázzon Felipére, ha ő nem térne vissza a kórházból. Manuela újra varázsolni kezd. Ruy elfogadja a lánya és Billy eljegyzését. A doki megszervezi a seriff szökését. Billy bejelenti, hogy utánuk megy, megkeresi és visszahozza a bűnösöket.

64. Billy későn érkezik, mert a seriff a doki kérésére lelövi sebesült társát, ő pedig megszökik. Az úrnő közli Manuelával, hogy maradhat, ha betartja a ház szokásait. Ramona Felipét faggatja a titkáról. Felipe meglátogatja Beatrizt a kórházban. Ramonát megcsípi egy skorpió. Manuela főzetet készít, de az még csak tovább ront a helyzeten. Orvost hívnak.

65. Analupe az esküvőjére készül. Fernando személyesen viszi a birtokra Morenóék meghívóját. Amikor megtudja, hogy mi történt, azonnal orvosért indul. Az úrnő hazahívja Felipét és Sarria atyáért küld.

66. Perpetua megmondja Beatriznek, hogy Felipe nem őt szereti, hanem a húgát. Felipe hazatértekor fegyveresekkel hozatja el Oviedo doktort. Ramona egészséges kisfiút szül, de az ő élete veszélybe kerül.

67. Mindenki izgul Ramona életéért. Fernando nem talál orvost, így Magányos Hiúzt hozza segítségül. Az indián szerint életet kell lehelni a haldoklóba, amit Felipe meg is tesz. A beteg magához tér.

68. Green kirabolja Fernandót és le akarja lőni, de Nepo közbelép. Az úrnő beengedi Manuelát Ramonához, aki megmondja neki, hogy Felipe szerelmes belé. Az atya megkereszteli a kisfiút.

69. Beatrizék megérkeznek. Manuela besurran Ramona szobájába, és ellopja az alvó gyermeket.