Make your own free website on Tripod.com

1. A kis Perla házasságon kívül jön a világra. Egy titokzatos asszony Perlát egy távoli leánynevelő otthonba adja, ahol 22 darab fekete gyöngyből álló fizetséget ajánl az igazgatónőnek, hogy őrizze meg a kislány inkognitóját, és gondoskodjon a kis árváról. A cserfes szájú, nyughatatlan Perlából igazi vadmacska, az iskola fekete báránya lesz. Ezért Miss Helen, az otthon igazgatónője még barátnőjétől, Evától is eltiltja. Zacarias, Miss Helen szeretője továbbra is szerelmével üldözi Perlát. Eközben Tomas, a gazdag Fernando Alvarez Toledo fia átveszi a családi cég irányítását öccsétől, Fernanditótól. A nagy nőcsábász hírében álló Tomas egy nap váratlanul összetalálkozik Perlával, aki eleinte közömbösen viseltetik a férfi iránt.

2. Tomas nemcsak Perla, hanem Eva trófeáját is be akarja gyűjteni. A tapasztalatlan Eva bedől Tomasnak, aki más néven mutatkozik be. Don Carlos unokája, Eva meglátogatására készül. Fernandito megkörnyékezi mostohaanyját, Renatát. Malvina bevallja Rosaliának, hogy szerelmes Tomasba, Rosalia azonban határozottan megtiltja, hogy továbbra is találkozzanak. Eközben Tomas mindkét lánnyal, Perlával és Evával is randevúzik, vesztére.

5. A botrány elkerülése végett Miss Helen Evát vidékre küldi. A Don Carlos vezette cégnél utódlási harc kezdődik. Malvina, Tomas jövendőbelije felkeresi Renatát, hogy megbeszéljék a közelgő esküvő részleteit. A későbbi busás haszon reményében Zacarias névleg elvállalja Eva gyermekének apaságát.

6. Perla elárulja Don Carlosnak, hogy a gyermek igazi apja nem más, mint a titokzatos Tomas. Eközben Rosalia férje, Don Carlos céggel kapcsolatos szándékait szeretné kifürkészni. Malvina az eljegyzési parti előtt egy másik nővel találja Tomast. Újabb titokra derül fény, Ana María nem más, mint Don Carlos unokája.

7. Az idős Don Carlost alaposan megviseli a találkozás unokája elcsábítójával, Tomasszal. Rosszul lesz, ágynak esik, majd röviddel később meghal. Don Carlos végrendelete újabb sokkot okoz a családnak. Don Carlos örököse nem más lett, mint kedvenc unokája, Eva.

8. Rosalia asszony férje temetésén bosszút esküszik az örökös, Eva ellen. Miss Helen és Zacarias is elérkezettnek látja az időt arra, hogy Eva gyermekének hivatalos gyámjaként az örökségből részesedjenek. Mindeközben Rosalia kinevezi vejét, Laureanót a családi cég élére. Eközben Lucila és Elias egymásba habarodnak. Eva és Perla elhatározzák, hogy a családi birtokra utaznak átvenni az örökséget. Az úton azonban Eva és Perla súlyos autóbalesetet szenved.

9. Blanca zokogva közli a szörnyű baleset hírét a szenvtelen Rosaliával. Eva meghal, Perla pedig eszméletlenül fekszik a kórházban. Egy félreértés következtében azonban mindenki azt hiszi, hogy Eva élte túl a balesetet. A családnak, Miss Helennek és Zacariasnak is az lenne a legjobb, ha a lány halott. A Perla (Eva) életére törő családtagok egymásnak adják a kilincset a kórházi ágynál. Perla megtudja, hogy barátnője meghalt.

10. Perla úgy gondolja, ha elárulja igazi nevét, akkor nem tudja esküjét betartani, amit Charlie felnevelésére tett barátnőjének, Evának. Laureano titkos szövetséget köt Tomas barátjával, Dantével egy új kozmetikum piacra dobásáról. Malvina felajánlja apjának, hogy segít öccse részesedésének megszerzésében. Cserébe a vállalat elnöki székét kéri. Perla, akit mindenki Evának hisz, felgyógyultan hazaérkezik a Pacheco házba.

11. A cserfes szájú Perla alaposan feladja a leckét a hatalmát visszaszerezni készülő Rosalia asszonynak. Perla nem is sejti, hogy Rosalia mindenről tud, ami a lány szobájában történik. Perla egyre jobban megkedveli Ana Maríát és Agustint. Renatát egyre inkább elhanyagolja férje, ezért végső elkeseredésében mostohafiától, Tomastól vár megértést. Agustin felajánlja támogatását Perlának, hogy elfoglalhassa néhai nagyapja elnöki székét. Perla kijelenti Rosaliának, hogy egy bizonyos összeg fejében hajlandó lenne kilépni a család életéből.

12. Perla látszólag belemegy abba, hogy havi tízezer dollárért elköltözzön a házból. Tomas újra feltűnik Perla (Eva) életében, mint Malvina jegyese. Mindeközben kiderül, hogy több évvel ezelőtt Ana María megölte Agustin egyik legjobb barátját, amiért a férfi azóta is zsarolja a nőt. Rosalia Malvinát szeretné látni a cég elnöki székében. Amikor azonban Perla megkapja a cég részvényeinek 40 %-át, bejelenti, hogy meggondolta magát, esze ágában sincs elköltözni, sőt szeretne a cég vezetője lenni.

13. Perla elhatározza, hogy meggyőzi nagyanyját, Rosaliát a szeretet hatalmáról, ám a kedvetlen, megkeseredett öregasszony visszautasítja a lány közeledését. Fernando felesége tovább szenved a mellőzöttségtől. Dante átadja a "júdáspénzt" Laureanónak a megszerzett parfümreceptért. Perla Agustin tanácsát kéri ki a társaság jövendőbeli elnökének személyéről. Eközben Eva "gyermekének" apja elérkezettnek látja az időt, hogy kamatoztassa a régi idők befektetését.

14. Perla úgy dönt, mégis elfoglalja a családban megillető helyét, Rosalia azonban nem nézi jó szemmel a lány "hatalomátvételét". Eközben Tomas elindítja az új parfüm reklámkampányát. Perla a jó erkölcsöt is szeretné meghonosítania a házban ismét, ezért megkéri Tomast és Malvinát, hogy a szerelmi légyottjaik színhelyéül ezentúl ne a családi otthont válasszák. Rosalia asszony kijelenti, hogy mindenáron megakadályozza, hogy Eva átvegye a családi cég, a NERTA irányítását.

15. Perla mindenáron el akarja kerülni a találkozást Charlie apjával, Zacariassal. Malvina szemrehányást tesz Tomasnak, amiért a férfi újabban elhanyagolja őt. Eközben az áruló Laureano megpróbálja Agustin ellen heccelni Rosalia asszonyt. Perla szembesíti Rosaliát a régmúlt eseményeivel. A fagyos beszélgetésből kiderül, hogy Rosalia Evát tartja a felelősnek fia halálos autóbalesetéért. Végül Perla meghozza a döntést: saját magát szeretné látni a cég elnöki posztján.

16. Perla szándékosan ugrik Tomas nyakába, hogy féltékennyé tegye a szobába éppen belépő Malvinát. Tettének következményeként még Rosalia asszony is iszonyatos dührohamban tör ki, ám ezzel csak Perla elégedettségét növeli. Eközben hosszú idő után Renata felkeresi Rosaliát, hogy megtudakolja, mi lett a sorsa a húsz évvel ezelőtt nála hagyott gyermeknek, Perlának.

17. Rosalia asszony a Renatával folytatott kellemetlen beszélgetés után arra kéri Perlát, hogy meséljen neki az intézetben töltött évekről. "Eva" könnyek között emlékszik vissza balesetben elhunyt barátnéjára, Perlára. A lány emlékei még a kőszívűnek becézett Rosalia szemébe is könnycseppeket csalnak. Eközben Junior elhatározza, hogy bosszút áll öccsén, Tomason.

18. Perla kelepcébe csalja Tomast, amelynek szemtanúja lesz Rosalia asszony és a cserfes szobalány, Iboti is. Miután Tomas jegyessége Malvinával dugába dőlni látszik, a férfinek már csak egyetlen aduja marad a konkurens családi vállalkozás tönkretételéhez. Eközben Perla kitartóan próbál nyomára bukkanni a cégen belüli hírforrásnak, aki galád módon elárulta a cég kutatási eredményeit. Tomas véletlenül fültanúja lesz a mostohaanyja, Renata és Rosalia asszony közötti telefonbeszélgetésnek.

20. Sor kerül a Madame Akvarelle-cég termékbemutatójára. Perla kérdőre vonja Tomast az ellopott parfümmintákról. A lánynak azonban cége megmentése érdekében új ötlettel kell kirukkolnia. Nem is késlekedik soká: megszületik Poppeia fekete illatszer-gyöngysorának az ötlete. Eközben a bosszúszomjas Tomas barátját, Dantét küldi a lánynevelő intézetbe, hogy terhelő bizonyítékokat gyűjtsön a gyűlölt Eva ellen.

21. Perla váratlanul egy kisfiúval, Charlieval állít haza. Miután kérdőre vonják, a zavartan viselkedő Tomas nyakába zúdítja azt a szitokáradatot, amelyet a gyermek "ismeretlen" apjának szánt. Eközben Lucila tovább szenved apja haragjától, amiért előzőleg engedély nélkül ágyba bújt Eliasszal. Perla bejelentése az igazgatósági ülésen bombaként robban a jelenlevők között: áruló van köztük.

22. Tomast a Perla iránt érzett megmagyarázhatatlan vonzalom tartja izgalomban. Elias azt tervezi, hogy megszökteti zsarnok apjától szerelme tárgyát, Lucilát. Eközben Perla vacsorameghívást kap Juniortól, amit a lány vonakodva fogad el, mert így közelébe kerülhet a gyűlölt Tomasnak, ám terve egészen máshogy sül el.

23. Perla megjelenése az Alvarez Toledo-házban tartott vacsorán számtalan meglepetés forrása lesz. Renata fejfájásra hivatkozva nem vesz részt a családi összejövetelen. A Tomas apja és Perla közötti beszélgetés során felmerül a Pacheco Huergo vállalattól ellopott parfümtervek témája is. Malvina szemrehányást tesz Tomasnak, mert a férfi a várt elnöki posztért randevúzgatott vele.

24. Az Alvarez Toledo-házban előre isznak a medve bőrére, a NERTA felvásárlására. Tomas barátja, Dante arra kényszeríti Laureanót, hogy szerezze meg a NERTA legújabb tervét is. A férfi vonakodva, de kötélnek áll, sőt véletlenül fültanúja lesz a Perla bizalmasa, Ana María és Agustin közötti beszélgetésnek. Eközben Fernando és Renata között az elszabadult indulatok kis híján tragédiába torkollanak.

25. Tomas leleplezi mostohaanyját, majd apjával együtt követeli Renatától, hogy mondjon el mindent a titokzatos fekete gyöngyökről. A bosszúszomjas Malvinának Rosalia asszony elárulja annak a leánynevelő intézetnek a címét, ahol Eva gyermekéveit töltötte. Tomas nem lankadó szenvedéllyel keresi Perla társaságát, ám próbálkozásai rendre kudarcba fulladnak. Ezek után felkeresi Rosaliát, hogy az asszony tudomására hozza: mindent tud a fekete gyöngyökről.

26. Rosalia döbbenten szembesül a ténnyel, mely szerint Tomas ismeri a fekete gyöngyök titkát. Perla kifinomult módszerekkel teszi pokollá Tomas és Malvina érdekkel és szerelemmel átitatott mindennapjait. Eközben Laureano azon mesterkedik, hogy beférkőzhessen Perla bizalmába és így szerezze meg a fejlesztés alatt álló parfüm titkos receptjét. Rosalia felkeresi Renatát, hogy újra emlékeztesse az asszonyt évtizedekkel azelőtti fogadalmára.

27. Továbbra sem oszlik a fekete gyöngyök okozta feszültség Rosalia asszony és Renata között. Tomas megváltoztatja addigi véleményét és a NERTA megvásárlása ellen lép fel, ám apja Pacheco Huergók iránt érzett gyűlölete pótolja a fiából hiányzó elszántságot. Mindeközben Miss Helen elérkezettnek látja az időt arra, hogy megzsarolja Rosalia asszonyt.

28. Malvina él a gyanúperrel, hogy szerelme, Tomas más nőkkel is összeszűri a levet. Renata szenved férje mellett, ezért mostohafiánál keres vigaszt. Agustin tovább szorítja az Ana María köré font hálót, és azt követeli: a gyanútlan lánytól, hogy árulja el Perlát. Eközben Matilde és Rosalia asszony elhatározzák, hogy pénzt ajánlanak Miss Helennek, cserébe pedig információkat kérnek Eva gyermekének apjáról.

29. Rosalia asszony rohamot kap, amint meglátja Perlán a kérdéses fekete gyöngyből készült ékszert. Tomas és Perla - bár őrülten gyűlölik egymást - minden találkozásukat forró csókkal pecsételik meg. Eközben Junior is váratlan hálóvendéget fogad az ágyában: mostohaanyja látogatja meg. Perla a váratlanul nyoma veszett Ana María keresésére indul, ám a lány lakásán csak az alsóban pózoló Tomast találja.

30. Laureano megzsarolja a labor vezetőjét, hogy árulja el a titokzatos fekete gyöngy képletét, ám a férfi rögvest tájékoztatja Perlát. Az ellopott formula azonban ennek ellenére rossz kezekbe kerül. Eközben Zacarias ismételten felkeresi a Pacheco Huergo házat, hogy Evával találkozzon, ám legnagyobb meglepetésére Perlát találja ott, akit mindenki Evának szólít.

31. Zacarias újbóli felbukkanása komoly fejtörést okoz Perlának, aki nem akarja a családot beavatni múltjának megmagyarázhatatlan részleteibe, ezért csellel együttműködésre bírja a zsaroló pedellust. Dante körül szorul a hurok, így zokogva kéri Laureanót, hogy szerezzen újabb mintát a "furcsa módon" megsemmisült krémből.

32. Perla elkeseredésében elhatározza, hogy szakít "újdonsült" családjával, és gyermekével együtt végleg elutazik a birtokról. Dante az irodába zárkózva próbálja átvészelni a balul végződött kaland következményeit. Mielőtt Perla lemondana az elnöki posztról, értekezletet hív össze, ahol azt tervezi, hogy leleplezi az árulót.

34. Rosalia megosztja gyanúját Renátával, akit arra kér, hogy hívja vissza Perlát, de ne árulja el a valódi okot. Miss Helen arra kényszeríti Perlát, hogy menjen vissza a birtokra, és élje a Pacheco Huergók gondtalan életét. Eközben Ana María azt az utasítást kapja Rosalia asszonytól, hogy keresse meg Perlát, és győzze meg a visszatérésről.

35. Perla terve - Tomas lehetetlenné tétele és Malvina megalázása - jó úton halad. Tomas apja azt tervezi, hogy változtatást hajt végre a cég élén. Perla elmeséli Ana Maríának a Tomasszal való első találkozás történetét. Eközben a NERTA fölött ismét megkondulnak a vészharangok, Perla úgy véli, hogy az egyetlen kitörési pont az új termék sikeres bevezetése lehet. Végül Tomas olyan információk birtokába jut, amellyel leleplezheti a csaló Perlát.

36. A sarokba szorított Perla idiótának tetteti magát, és kitalál egy hihetetlen történetet, azonban Tomas egy szót sem hisz el. Rosalia asszony is egyre zavarodottabban kezd viselkedni Perlával, sőt egy váratlan pillanatban még azt is közli vele, hogy sohasem adott fekete gyöngyöket Eva nevezetű unokájának. Eközben Alvarez Toledo, Tomas apja egy bankkal tárgyal a NERTA közelgő bekebelezéséről.

37. Perla azt követeli Rosaliától, hogy árulja el a fekete gyöngyök titkát, ám a lelkileg összetört asszony megtagadja a válaszadást. Tomas habozva bár, de beleegyezik a Malvina által erőltetett frigybe, noha szíve már Perláé. Laureano szemrehányást tesz Tomasnak, amiért vonakodik elvenni Malvinát. Eközben Perla váratlanul felkeresi Renatát, hogy nyílt színvallásra kényszerítse őt.

38. Miután Malvina tudomására jut, hogy Tomas vonakodik a házasságkötéstől, a lány feldúlva ered a széltoló férfi nyomába. Perla szeretne tisztán látni a titokzatos gyöngyök múltját illetően, ezért keresztkérdésekkel próbálja sarokba szorítani Renatát. Dante furcsállja, hogy Tomas ellenzi a Nerta bekebelezését. Rosalia arra kéri a család orvosát, Benjamin doktort, hogy végezzen vérvizsgálatot Perlánál valódi személyazonossága megállapítása céljából.

39. Eva, azaz Perla nem bírja tovább titkolni valódi származását, így töviről-hegyire elmond mindent Ana Maríának. Rosalia elárulja húgának, Blancának, hogy férje iránt érzett szerelme idővel miként alakult át gyűlöletté. Miközben Renata az elhanyagolt feleségek mindennapjait éli, Tomas apja viszonyt kezd csinos titkárnőjével.

40. Tomas mindent elkövet, hogy kiengesztelje Malvinát, miután Perla őt jelölte meg a kis Charlie apjaként. Ana María kezét tördelve vallja be Perlának, hogy szerelmes abba az Agustinba, aki évek óta zsarolja őt egy önvédelemből elkövetett emberölés miatt. Renata beismeri, hogy Perla a lánya volt.

41. Perla megrendülve hallgatja Renata őszinte vallomását, amelyben a nő elismeri, hogy 20 évvel ezelőtt eldobta magától az újszülött Perlát. Az anyja őszinte, szívhez szóló vallomásától megrendült Perla sírva keres vigaszt Tomasnál. Ana María véletlenül fültanúja lesz Rosalia asszony és Benjamin doktor bizalmas beszélgetésének, aminek témája Perla titkos vérvizsgálata. A "disznó" Danténak új barátnője akad Miss Helen személyében.

42. Miss Helen nem sokat vesztegeti az idejét, ismét felkeresi Rosalia asszonyt, hogy tárgyaljon vele a hallgatási pénz összegéről. A vita hevében azonban Miss Helen kezébe újabb adu kerül, miután kiderül, hogy Rosalia asszony csak tetteti a vakságát. A számító nő végül eléri a célját, és beköltözik a Pacheco Huergo-házba. Eközben Perla elérkezettnek látja az időt, hogy Fekete Gyöngy néven elindítsa a cég új termékét. Rosalia asszony egyre inkább úgy érzi, hogy kicsúszik az irányítás a keze közül.

43. Perla továbbra is hajthatatlan a vérvizsgálat ügyében. Ana María rájön, hogy Rosalia asszony is bizonytalan Perla személyazonosságát illetően. Miss Helen tettestársa, Zacarias sofőrként kerül alkalmazásba a Pacheco Huergo-házban. Az elhanyagoltságtól szenvedő Renata szerelmet vall mostohafiának, Juniornak.

44. Benjamin doktor Rosalia asszony kérésének engedelmeskedve a Perlától levett vérből DNS-vizsgálatot végez. Sor kerül a Fekete Gyöngy fantázianévvel illetett krém első bemutatkozására. Perla Tomas társaságában keresi fel gyermekkora színhelyét, hogy erőt merítsen az előtte álló nehéz döntések sokaságához. Tomasnak azonban egészen máson jár az esze.

45. Tomas érzelmes vallomása teljesen ellágyítja a vadóc Perlát, ám a végkifejlet nem a férfi elképzelései szerint alakul. Renata legnagyobb meglepetésére a Pacheco Huergo-házban régi, nem kívánt ismerősébe, Miss Helenbe botlik. Miközben Tomas Perla körül csapja a szelet, Malvina a közelgő házasságról ábrándozik.

46. Malvina idegösszeomlást kap, amikor Tomas titokban tartott szerelmi fészkében félreérthetetlen helyzetben találja Perlát és a vőlegényét. Tomas váratlan ajánlattal áll elő, hogy megkaparintsa Agustin 11%-át a Nertánál. A Pacheco Huergo-házba befurakodott "végzet asszonya", Miss Helen újabb férfira, Laureanóra veti ki hálóját. A hősszerelmes Zacarias azonban bosszút forral ellene.

47. Tomas apját tovább hajtja a bosszúvágy, hogy tönkretegye a Nertát. Malvina nem csillapuló vággyal üldözi Tomast szerelmével, ám a férfi szíve immáron Perláé. Rosalia asszony iszonyatos haragra gerjed, amint értesül Perla és Tomas románcáról. Laureano bocsánatkérésre kötelezi a lányát megcsaló Tomast.

48. Perla DNS-eredménye egy kis csalás eredményeként azt bizonyítja, hogy ő Rosalia asszony unokája. Miután Perla hitelessége megkérdőjelezhetetlen, Rosalia asszony más módon szeretne megszabadulni tőle. Perla megkéri Vańostin doktort kisfia kivizsgálására, mivel komoly betegség lappangását gyanítja a szervezetében. Ana María felfedi a "furcsa" genetikai eredmény titkát Perla előtt. Lucila függetlenedési törekvése szülei és szerelme ellenállásán bukik el.

49. Perla és Malvina ismét hajtépésig fajuló vitába keveredik. Rosalia asszony és egyetlen bizalmasa, Blanca között is elmérgesedik a viszony. Lucila tovább kesereg szerelme, Elias elvesztése miatt. Miss Helen Laureano behálózásán munkálkodik, ám Zacarias féltékenysége veszélyezteti a terv végrehajtását. Eközben Rosalia asszony kihallgatja, amint Perla Eva szellemével beszélget.

50. Miss Helen terve Laureano meghódítására jó úton halad. Tomas arról győzködi a vonakodó Agustint, hogy jó pénzért adja el neki a Nerta részvényeinek 11%-át. Malvina felkeresi Fernando Alvarez Toledót, hogy beszámoljon neki a Perla eltávolítására szőtt tervéről. Perla véletlenül fültanúja lesz Renata és Rosalia asszony bizalmas beszélgetésének, amint Perla rejtélyes múltját tárgyalják ki.

51. Rosalia asszony, Renata és Miss Helen részvételével szokatlan összejövetel helyszíne lesz a Pacheco Huergo-birtok. Malvina váratlanul ismét felkeresi Tomast, hogy jövőjükről beszélgessenek, ám a férfi végleg kiadja a lány útját. Perla figyelmezteti Rosalia asszonyt Miss Helen gonosz terveire, ám tanácsa süket fülekre talál. Don Fernando arra gyanakszik, hogy felesége, Renata megcsalja őt. Perla megtudja, hogy Laureano az a rejtélyes lovag, aki Miss Helennek csapja a szelet, ezért csapdát állít a turbékoló párnak.

52. Tomas véletlenül fültanúja lesz, amint Perla nem túl hízelgő szavakkal beszél róla. Miután a mondatok Tomas lelkének mélységéig hatolnak, alkoholba fojtja bánatát. Miss Helen újabb férfire veti ki hálóját. Az áldozat ezúttal Dante, Tomas beosztottja. Tomas titokban megvásárolja Agustintól a Nerta 11%-át képviselő részvénypakettet.

53. Don Fernando és fia, Tomas eléri célját: a Nerta 50%-a a család birtokába került. Miss Helen újabb adu birtokába jut, amivel tovább folytatja Rosalia asszony zsarolását. Tomas, a Nerta új vezérigazgatója forradalmi változtatásokat hajt végre a cégnél. Lucila sikerrel teszi féltékennyé a szerelmes Eliast, aki ijedten kéri nővére, Malvina tanácsát. Perla titokban írásmintát vesz Renatától, és megdöbbenve tapasztalja, hogy az anyja levelén és a mintán azonos a kézírás.

54. Zacarias nem akarja tovább magában tartani a titkot, és elárulja Rosalia asszonynak, hogy ki Eva gyermekének az apja. Tomas visszatér Malvina ágyába, ám egy önkéntelenül kiejtett félmondat minden igyekezetét romba dönti. Rosalia asszony dührohamot kap, amint értesül a Nerta "elestéről". Perla a bizonyítékaival felkeresi Renatát, hogy kész tények elé állítsa az asszonyt, ám a találkozó nem várt eredményt hoz.

55. Perla dührohamot kap, amint értesül róla, hogy Tomas megszerezte a piaci bevezetés előtt álló gyöngykrém dokumentációját. Horatio, Don Fernando üzlettársa ahelyett, hogy Renata tisztességére ügyelne, randevúra hívja az asszonyt. A két "vipera", Perla és Malvina minden okot kihasznál, hogy egymásnak essen. Agustin töredelmesen bevallja Perlának, hogy eladta Nerta-részvényeit Tomasnak. Benjamin doktor megdöbbentő eredményekről számol be a kis Charlie betegségével kapcsolatban.

56. Benjamin doktor felvázolja a kis Charlie betegségének következményeit a teljesen összetört Perlának. Lucila tovább folytatja alibi kapcsolatát Dantéval, amivel lassan, de biztosan őrületbe kergeti apját. Rosalia asszony szinte eszét veszti a fájdalomtól, amint szembesül múltban elkövetett hibáinak következményeivel. Benjamin doktor azt javasolja Perlának, hogy bízza Charlie-t egy jeruzsálemi specialista gondjaira.

57. A kis Charlie megmentése érdekében Benjamin doktor donorként szeretné Perla vérét felhasználni. A nehéz időkben Tomas és Perla ismét egymásra talál, hogy közös erővel leljenek megoldást a kisfiú megmentésére. Eközben Miss Helen tovább mélyíti kapcsolatát Laureanóval. Perla ráveszi Tomast, hogy legyen ő is donor.

58. Perla arra kéri Rosalia asszonyt, hogy járuljon hozzá a kis Charlie neveltetésének költségeihez. Laureano kihasználja Perla kényszerű távollétét, és megvesztegeti Carisomo doktort, a cég talpig becsületes kutatási vezetőjét. Perla elhatározza, hogy kisfia gyógyulása után alapítványt hoz létre a beteg gyermekek megsegítésére. Dante féltékenységi rohamban tör ki, amint értesül róla, hogy Miss Helen egyszerre több férfival is flörtöl. Tomas megtudja az igazságot Perláról.

59. Perla megpróbálja menteni a menthetőt, és arra kéri Ana Maríát, hogy falazzon neki. Tomas színleg elhiszi a lány történetét, ám kétségei továbbra is fennmaradnak. Don Fernando nekiesik a feleségének, azzal vádolva őt, hogy megcsalja Vańostin doktorral, sőt azt is állítja, hogy a lányának is ő az apja. Carisomo doktor vonakodva fogadja el Laureano ajánlatát, hogy saját zsebre adjanak el a Fekete Gyöngyökből. Lucila ráébred, hogy nem tud Elias nélkül élni. Tomas rádöbben, hogy honnan ismeri Perlát.

60. Perla továbbra is tudatlannak tetteti magát, ám Tomas él a gyanúperrel, hogy a lány a bolondját járatja vele. Benjamin doktor diagnózisa szerint a kis Charlie-nak csontvelő-átültetésre van szüksége. Rosalia asszony egy félreértés következtében azt hiszi, hogy Vańostin doktor gyengéd érzelmeket táplál Perla iránt. Agustint egy rejtélyes idegen zsarolja, aki 100 ezer dollárt követel a hallgatásért. Perla szerelmet vall Tomasnak, és arra kéri őt, hogy kísérje el Izraelbe.

61. Miss Helen részvényeket akar kicsikarni Rosalia asszonytól. Lucila véletlenül szemtanúja lesz anyja és egy idegen férfi csókjának. Ezek után a látottaktól megviselt lány megvetéssel utasítja el anyja minden szavát. Junior arról győzködi Perlát, hogy engedje meg, hogy ő is elkísérhesse Charlie-t a külföldi transzplantációjára. Don Fernando egy heves veszekedés után kiadja felesége útját.

62. Vańostin doktor bevallja Renatának, hogy igaz a hír, mely szerint gyengéd érzésekkel viseltetik Perla iránt. Az évtizedek múltán ismét szerelmes Rosalia asszony nehezen viseli újra felbukkant kedvese, Benjamin visszautasítását. Perla távollétében Junior a Nerta teljhatalmú ura lesz, és minden pillanatot kihasznál, hogy borsot törjön Laureano orra alá. A nézeteltérés ellenére Renata rendezni akarja viszonyát a lányával, ezért töviről hegyire elmond mindent magáról és Benjamin Vańostinról.

63. Rosalia asszony dührohamban tör ki, amint értesül róla, hogy Benjaminnak egy másik nőtől leánygyermeke született. Eközben Perla és Tomas egy izraeli klinikán ismerkedik a csontvelő-átültetés rejtelmeivel. Laureano titkos üzelmei a Fekete Gyöngyök feketepiacra dobásával már-már komolyan veszélyeztetik a hivatalos forgalmazást is.

64. Perla kijelenti, hogy Tomas meg tudja menteni a kis Charlie életét. Benjamin doktor hitetlenkedve fogadja az ötletet, ám Perla lelkesedése őrá is átragad. Junior rájön, hogy ismeretlenek fosztogatják a Nerta raktárát. A számító Miss Helen meggyőzi a pipogya Laureanót, hogy szabaduljon meg a terveit fenyegető Carisomo doktortól.

65. Miss Helen tovább folytatja egyidejű szerelmi kapcsolatát Laureanóvalés a vetélytársáról mit sem sejtő Dantéval. Carisomo doktor "váratlan" halálával Laureano mesterkedései is reflektorfénybe kerülnek. Miután az ütődött Laureano saját gépkocsijával gázolja el a szerencsétlen doktort, ismét Miss Helenre vár a feladat, hogy eltüntesse a bizonyítékokat.

66. Junior és Malvina szövetkeznek, hogy tönkretegyék Perlát. Laureano hisztérikus rohamot kap, miután Junior magánnyomozása a végéhez közeledik a Nertát fosztogató belső alkalmazott ügyében. Benjamin doktor örömmel közli a hírt Perlával, hogy Charlie jól reagál a kezelésre.

67. Don Fernando iszonyatos dühében bosszút esküszik Rosalia asszony ellen, miután az öreg hölgy nyíltan megalázza őt a társaság közgyűlésén. Tomas és Perla egyre jobban élvezi egymás társaságát, sőt Izrael idegenforgalmi nevezetességeinek megtekintésén túl a férfi még házassági ajánlatot is tesz szerelmének. Agustin tovább zsarolja a kétségbeesett Ana Maríát azzal a múltbeli bűnnel, amelyet a lány el sem követett. Miss Helen a Laureanótól kicsalt pénzt Augustónak adja, ám Dante kihasználva a nő figyelmetlenségét, csokoládéra cseréli azt. A két cselszövő, Horatio és Renata felkeresi a Nerta főrészvényesét, Rosalia asszonyt, hogy külön megállapodást kössenek a cég részvényeinek elosztásáról.

68. Renata Horatio üzlettársaként elérkezettnek látja az időt, hogy a múltban elkövetett bűneiért megleckéztesse Rosalia asszonyt. Perla vonakodik egyértelmű választ adni a szerelmes Tomas házassági ajánlatára. Don Fernando feldúltan kutatja végig a házát az eltűnt irat után, amely azt bizonyítaná, hogy Horatio csak a nevét adta a Nerta felvásárlásakor kötött szerződéshez. Miután a kis Charlie csontvelő-átültetése sikerrel járt, Perla Tomas társaságában visszatér a Pacheco Huergo-házba. Ana María rájön, hogy Miss Helennek fogalma sincs arról a halálesetről, amellyel őt és Agustint zsarolják, sőt arról sem, hogy a pénzt Dante csokoládéra cserélte ki. Tomas a család legnagyobb megrökönyödésére bejelenti, hogy elveszi Perlát.

69. Perla először letolja Tomast, amiért a férfi bejelentette a közelgő esküvőt, később azonban az ágyába invitálja az egyik ámulatból a másikba eső férfit. Miközben Fernando Alvarez Toledo az elveszett Nertán sopánkodik, felesége boldogan veszi birtokába újonnan megszerzett cégét. Malvina szeretné felmelegíteni kapcsolatát Tomasszal, ám terve ismételten kudarcba fullad. Miután Perla megtudja, kié lett a Nerta, megfenyegeti Renatát, hogy nyilvánosságra hozza a fekete gyöngyök titkát.

70. Renata közli férjével, Fernandóval, hogy betelt a pohár, és elválik tőle. A cserfes Iboti az autószerelő Gregorio és a pojáca Zacarias szerelmi ostroma közt őrlődik. Perla megosztja sejtését Tomasszal, amely szerint Renata a balesetben meghalt Perla igazi édesanyja. Eközben egyikük sem sejti, hogy az igazi "tettes" a beszélgetést kihallgató, csendesen zokogó Rosalia asszony. A vetélytársnők, Perla és Malvina Tomas hiányában egy párnacsatában vezetik le fölös energiájukat. Perla elhatározza, hogy távozik a Pacheco Huergo házból, ám előtte tönkreteszi az összes Alvarez Toledót.

71. Perla Rosalia asszony támogatását kéri, hogy megtisztíthassa a családot az élősködő rokonoktól. Fernando Alvarez Toledo nem tudja megemészteni, hogy felesége csúful elárulta, és elvette tőle az őt megillető Nertát. Zacarias nehezen tűri a sofőrszerepet, ám az agyafúrt Miss Helen elhiteti vele, hogy szenvedései végén mesés gazdagság várja. Elérkezik az igazság órája: Miss Helen elárulja, ki volt Perla igazi anyja.

72. A vallomás felemásra sikeredik, miután kiderül, hogy Renata csak elvitte a kislányt a bentlakásos intézetbe, és nem ő volt a kis Perla igazi édesanyja. Rosalia asszony iszonyatos haragra gerjed, amint értesül róla, hogy Renata kis híján elárulta az igazat Perla származásáról. Ezek után Miss Helen helyzete is bizonytalanná válik, ám ő nem esik kétségbe: rábeszéli Laureanót, hogy vegye el feleségül. Ezzel azonban nem ér véget a házasulandók sora, ugyanis Perla egy hirtelen ötlettől vezérelve igent mond Juniornak.

73. Perla döntése sikerrel ugrasztja egymásnak az Alvarez Toledo-fivéreket, Tomast és Juniort. A család megdöbbenve értesül Laureano közelgő házasságáról. Junior nehezen viseli Perla játékait, így válaszút elé állítja a lányt. Miss Helen még egy utolsó kísérletet tesz arra, hogy bebiztosítsa pozícióját a családban, ám Rosalia asszonyról ezúttal leperegnek a nő fenyegetései. Miss Helen azonban nem adja fel: kihallgat egy beszélgetést Rosalia asszony és Renata között.

74. Rosalia asszony térden állva könyörög Renatának, hogy ne árulja el, hogy ő volt a kis Perla anyja. Miss Helen ismételten kihasználja az alkalmat, és újra megzsarolja a kétségbeesett idős asszonyt. Laureanót egy ismeretlen keresi fel, hogy régi kártyaadósságokat hajtson be. Háború tör ki az Alvarez Toledo fivérek között, miután Renata Juniort bízza meg a Nerta vezetésével. Vańostin doktor kérdőre vonja Perlát gyermeke származását illetően, így a lány nem tehet mást: töredelmes vallomást tesz.

75. Perla bevallja Vańostin doktornak, hogy nem ő a kis Charlie édesanyja, hanem balesetben elhunyt barátnője, Perla. Renata arra gyanakszik, hogy rákos daganata van. Miss Helen két tűz közé kerül: Perla is rájön, hogy volt nevelőnője tudja a fekete gyöngyök titkát. Mielőtt azonban Perla kifaggathatná Miss Helent, Rosalia asszony váratlan felbukkanásával meghiúsul a titok napvilágra kerülése.

76. Rosalia asszony és Perla titka kis híján napvilágra kerül, ám az idős asszony lélekjelenléte és határozott szavai lehűtik a forrófejű Malvinát. A lány azonban nem éri be ennyivel, új tervet eszel ki, hogy megtudja Perla titkát. A cél érdekében üzletet ajánl Miss Helennek. A hitelezői által sarokba szorított Laureano váratlan lépésre szánja el magát, és Tomas segítségét kéri.

77. Perla sportot űz Tomas bolonddá tételéből, ám ezúttal elveti a sulykot. Rosalia asszony elhatározza, hogy összeboronálja a szerelmespárt, Tomast és Perlát. Eközben Tomas nem érti Perla elutasító viselkedését. Ezzel szemben Tomas "jövendőbelije", Malvina a férfi lábai előtt hever. Rosalia asszony megtudja, hogy a gyűlölt Renata súlyos beteg.

78. Don Fernando is tudomást szerez felesége súlyos betegségéről. Tomas dühödten számol be Danténak legújabb kudarcáról, amelyet Perla meghódítása közben szenvedett el. A többszörösen megcsalt Malvina összeesküvést sző Perla félreállításáért, segítségért pedig nem is fordulhatna megfelelőbb személyhez, mint Miss Helenhez. A pénzzavarba került Agustin arra készül, hogy elrabolja a kis Charlie-t.

79. Rosalia asszony foggal-körömmel tagad minden kapcsolatot Perlával. Perla azonban addig üti a vasat, míg az öreg hölgy kötélnek áll. Laureano közbenjárásával Tomas megkapja a régóta várt hitelt, cserébe azonban azt kérik tőle, hogy hagyja el Malvinát. Benjamin közvetíteni próbál Rosalia asszony és a rákbetegségével küszködő Renata között, ám erőfeszítései kudarcba fulladnak. Miután lejárt a Nerta kölcsöne, Fernando Alvarez Toledo diadalittasan keresi fel ellenlábasát, Rosalia asszonyt, hogy átvegye cége felett az irányítást.

80. Az utolsó pillanatban megérkezik Tomas, és átnyújtja a kifizetett váltókat. Alvarez Toledo árulásnak tekinti fia tettét. Miután a Nerta megmenekül a hatalomátvételtől, Tomas támogatásával Perla visszaszerzi a cég vezetését. Tomasnak azonban súlyos árat kell fizetnie tettéért: apja kitagadja őt.

81. Tomas a család legnagyobb megrökönyödésére megkéri Perla kezét. Rosalia asszony titokban reméli, hogy Perla csak bolondozik a férfival, és nem fog beleegyezni az esküvőbe. Malvina, Tomas előző jegyese rosszul viseli, hogy így megalázták az egész család előtt, de hála Junior kedves törődésének, hamar elszáll a bánata. Perla beismeri Vańostin doktornak, hogy ismerte a férfi elveszettnek hitt lányát, "Perlát".

82. Perla könnyek között meséli el a doktornak Perla igaz történetét. Ezek után a lelkileg összetört Vańostin doktor Perla társaságában felkeresi az elhunyt lány sírját. Alvarez Toledo mérhetetlen dühében úgy dönt, hogy kitagadja fiát, Tomast. Junior addig üti a vasat, amíg Malvina át nem adja neki a részvényei feletti jogok gyakorlását. Vańostin doktor felkeresi minden rejtély tudóját, Rosalia asszonyt, hogy fedje fel végre Perla származásának titkát.

83. Lucila aggódik, hogy megmagyarázhatatlan rosszullétei egy terhesség következményei, ezért Elias támogatásával megveszi élete első terhességi tesztjét. Dante pénzzavarba kerül, miután sorozatosan veszít a lóverseny fogadásain. Vańostin doktor könnyek között ajánlja fel Perlának, hogy szívesen örökbe fogadná. Laureano a Nerta igazgatósági ülésén bejelenti, hogy kilép a cégtől, és új vállalatot alapít. Perla egy veszekedés alkalmával véletlenül elárulja Vańostin doktornak, hogy valójában ő Perla.

84. Vańostin doktor teljesen összeomlik a hír hallatán, mely szerint valójában Eva halt meg, és Perla az, aki túlélte a szörnyű autóbalesetet. Perla elmeséli a szóhoz jutni sem tudó Benjaminnak Eva és Perla névcseréjének történetét. Renata életében újra feltűnik a hősszerelmes Horacio, ám az asszony ajtót mutat neki. Miss Helen elégedetten értesül Zacariastól, hogy Laureano az alapítandó új cégébe fekteti fölösleges millióit. Lucila és Elias kénytelen szembesülni a ténnyel, miszerint közelgő gyermekáldás elé néznek.

85. Benjamin felkeresi Tomast, és arra kéri a férfit, hogy kérje meg végre Perla kezét. Miss Helen megtudja, hogy Perla igazi anyja nem más, mint Rosalia asszony, ezért ismét megzsarolja a lelepleződéstől rettegő idős asszonyt. Malvina magából kikelve újságolja el apjának és Rosalia asszonynak, hogy szerinte Perla titkos szerelmi viszonyt folytat Vańostin doktorral. Fernando Alvarez Toledo megtudja a megmásíthatatlan igazságot, mely szerint felesége halálos betegségtől szenved.

86. Perla végre beadja a derekát, és igent mond az őt régóta ostromló Tomasnak. Lucila bevallja bátyjának, hogy terhes. Perla elmondja a "szellem Evának", hogy szerelmes Tomasba. Elias tovább gyötrődik szerelme és a születendő gyermek elfogadása között. Zacariasban feltámadnak az "apai ösztönök", és követeli a felügyeleti jogot a kis Charlie felett. Tomas ismét megkéri Perla kezét.

87. Don Fernando ellenségesen fogadja fia közelgő frigyének hírét. Zacarias teljes színészi repertoárját beveti, hogy elhitesse Vańostin doktorral, hogy ő a kis Charlie édesapja. Lucila egyre inkább elfogadja, hogy gyereke születik Eliastól, ám a fiú nem osztja barátnője lelkesedését. Tomas és Perla boldogan készülődik a közelgő esküvőre, ám Junior Malvina segítségével gonosz bosszút forral ellenük.

88. Miután Tomas félreérthetetlen helyzetben találja Juniort Perla ágyában, úgy dönt, hogy ezúttal véglegesen szakít a lánnyal. Malvina örömünnepet tart, hogy sikerült eltávolítania egymástól Tomast és Perlát. Blanca aggódva figyeli fia, Laureano üzleti kapcsolatát egy régi, rossz emlékeket idéző üzletemberrel, Guidóval. Don Fernando megkörnyékezi fia jobbkezét, Dantét, hogy árulja el Tomas legféltettebb üzleti terveit.

89. Malvina virágcsokrot kap ismeretlen imádójától. Vańostin doktor megköveti Perlát, amiért nem hitt neki a kis Charlie származását illetően. Laureano Tomastól értesül arról, hogy rövidesen nagypapa lesz. Tomas összehívja a Nerta igazgatótanácsát, és bejelenti, hogy eladja a cég részvényeit. Az igazgatótanács legnagyobb megrökönyödésére azt kéri, hogy a részvényeiért cserébe Perla töltsön vele egy éjszakát.

90. Perla határtalan dühében nekiront a pimasz Tomasnak, és csak Laureano tudja kiszabadítani a férfit a feldühödött lány kezei közül. Látszólag Rosalia asszony is dühös, ám amikor senki sem látja, elégedett mosoly ül ki arcára. Hosszú mosolyszünet után Lucila és Elias egy bárban találkozik, hogy új alapokra helyezzék kapcsolatukat. Lucila otthon is bejelenti gyermeke érkezését.

91. Perla egyetlen "apró" módosítással elfogadja Tomas szemtelen ajánlatát. Malvina még egy utolsó, elkeseredett kísérletet tesz Tomas visszaszerzésére. Perla és Rosalia asszony kockázatos, de annál nagyobb nyereséggel kecsegtető elképzeléssel áll elő a cég megmentése érdekében, így a szerződést megpecsételő "elő-nászéjszaka" nem Tomas várakozása szerint alakul.

92. Miután Perla és Rosalia asszony furfangos módon túljárt Tomas eszén, nincs más hátra, mint visszavenni a cég élén az irányítást. Malvina újabb ajándékot kap titokzatos hódolójától, ám nem sejti, hogy nem Tomas, hanem Dante áll a háttérben. Miss Helen már alig várja, hogy tagja legyen a nagybecsű Pacheco Huergo családnak, így minden alkalmat felhasznál, hogy Laureano közelében legyen. Tomas méltó bosszút áll a vonakodó Perlán.

93. Perla maga sem érti, hogy az előző éjszakán mi történt, ezért diszkréten kéri Iboti segítségét. A diadalittas Tomas fondorlatos módon elhiteti Perlával, hogy egy szenvedélyes éjszakát töltöttek együtt. Malvina továbbra is abban a hitben él, hogy Tomas titokban virágokat és ajándékokat küldözget neki, és nem is sejti, hogy a valóság ennél sokkal kiábrándítóbb. Perla apja azt tanácsolja lányának, hogy legyen végre őszinte magához, és engedjen a szerelem csábításának.

94. A kettejük közti mosolyszünet ellenére Perla arra kéri Tomast, hogy kezelje a kis Charlie részvényeit is. Ezzel a lépésével Tomas többségi tulajdonra tesz szert a Nertában. Miss Helen rájön, hogy Perla nem más, mint Rosalia asszony titokban született gyermeke. Laureano lehordja a semmiről nem tudó Tomast, amiért virágcsokrokat küldözget Malvinának. A minden lében kanál Iboti Tomas utasítására bevallja Perlának, hogy azon a bizonyos éjszakán semmi olyan nem történt, amitől betegesen retteg.

95. Iboti megelégedettséggel konstatálja, hogy Perla és Tomas immár végérvényesen egymásra találnak. Junior azt tanácsolja húgának, hogy inkább vetesse el a gyermekét, semmint egyedül, apa nélkül nevelje fel őt. Zacarias új szerepkörben mutatkozik be, Rosalia asszony inasaként. Perla elújságolja Ana Maríának, hogy összeházasodik Tomasszal, ám előtte egy fontos dolgot még el kell intéznie.

96. Perla visszavedlik diáklánnyá, és így ad randevút az elképedt Tomasnak. A férfi belemegy a játékba, és újra megkéri szerelme kezét. Rosalia asszony megkönnyebbülve veszi tudomásul kedvenc unokája döntését, mely szerint a fiú nem hajlandó elvenni az Alvarez Toledo lányt. Eközben Perla és Tomas a kis Charlie társaságában boldog családként hagyja el a nevezetes lánynevelő intézetet.

97. Laureano új titkárnője, Ariana tanácsot kér Malvinától, hogy mit tegyen, ha szerelmes a főnökébe. Dante mindent előkészít Malvina meghódítására, ám a kifinomultan felépített rendszer kártyavárként dől össze, amint a lány rájön a férfi igazi szándékára. A családjától megértést nem kapó Lucila búcsúlevelet hagy hátra, és elhagyja a szülői házat. Tomas diadalittasan egy luxusszállodába viszi Perlát, ám a várt légyott ezúttal is elmarad.

98. Perla újabb kifogásokkal tartja magától távol a feltüzelt Tomast. Hazatérve Perla megtudja, hogy Iboti pénzért árulta el Tomasnak legféltettebb anyajegyeinek pontos helyét. Malvina nehezen emészti meg, hogy Tomas továbbra is Perlát részesíti előnyben, ezért Junior ágyában keres gyógyírt bánatára. Miközben apja mindent tűvé tesz, hogy nyomára akadjon Lucilának, a lány Tomas városi legénylakásában, Dante óvó felügyelete mellett alussza álmát. Rosalia asszony kijelenti, hogy csak a testén keresztül engedi unokáját egy Alvarez Toledóhoz.

99. Eliasnak végre „megjön az esze”, és elfogadja Lucilával közös gyermekük érkezését. Tomas rábeszéli Perlát, hogy ő legyen a piacra dobandó új termék első használója és egyben a cég manökenje. Rosalia asszony kétségbeesetten kéri Renatát, hogy mondja azt Benjaminnak, hogy a kérdéses baba az övé volt. Malvina nemrég felbukkant régi barátnője, María felvilágosítja a mit sem sejtő lányt, hogy apja újdonsült titkárnője a férfi vagyonára hajt.

100. Tomas lázasan készülődik szenvedélyes estéjére Malvina barátnőjével, ám a lány helyett Perla toppan be. Perla látszólag elhiszi a férfi meséjét, de amikor „magánnyomozásba” kezd, megdöbbentő felismerésre jut Tomas hűségét illetően. Rosalia asszony próbálja vigasztalni az elkeseredett, megcsalt Perlát, de próbálkozása inkább dühöt kelt a lányban. Elias nősülési szándéka heves ellenérzést vált ki Lucila apjából, amit a lánya könyörgése sem enyhít.

101. Tomas megpróbálja menteni a menthetőt, de Perla hajthatatlan marad, és nem bocsát meg a férfinak. Renata elmondja a férjének, hogy a tragikus körülmények közt elhunyt Perla Rosalia asszony és Benjamin gyermeke volt. Malvina újra nyeregben érzi magát, miután Juliortól értesül arról, hogy el nem feledett szerelme, Tomas, és gyűlölt unokatestvére, Perla elhidegült egymástól. Laureano bevallja Rosalia asszonynak, hogy ő ölte meg a Nerta főillatszerészét. Malvina megtudja Perla legféltettebb titkát.

102. Malvina elérkezettnek látja az időt, hogy kegyetlen bosszút álljon Perlán. Terve kivitelezésében segítsége is akad a szintén bosszúért lihegő Junior személyében. Fernando felajánlja leendő vejének, Eliasnak, hogy Lucilával együtt költözzenek az Alvarez Toledók családi fészkébe.

103. Perla és Tomas ismét egymáséi lesznek. Újra fellángolt szerelmük felett azonban komor viharfelhők gyülekeznek. Malvina, Junior és Miss Helen cselszövést cselszövésre halmozva gördítenek akadályokat a szerelmesek útjába. Blanca asszony fűhöz-fához szalad, hogy megértse, miért akarja mindenki a fia és Miss Helen esküvőjét.

104. Malvina a kis Charliet Tomas lakásába viszi, ahol azt tervezi, hogy leleplezi Eva gyermekének származását. A Malvina tervéről mit sem sejtő Perla aggódva keresi eltűnt gyermekét. Miután a gyermek szerencsésen hazakerül, Malvina válaszút elé állítja Perlát: vagy elhagyja Tomast és megtartja a kis Charliet, vagy minden titok napvilágra kerül.

105. Perla eleinte elutasítja az egyezséget, ám miután végiggondolja a lehetőségeit, beadja a derekát. Laureano sorsa is megpecsételődni látszik: el kell vennie Miss Helent. A sarokba szorított Perla apjától, Benjamintól kap lelki támogatást, aki alig tudja türtőztetni magát, hogy el ne árulja, hogy a lány valódi édesanyja Rosalia asszony.

106. Tomas megsemmisülve fogadja Perla megmásíthatatlannak tűnő kijelentését. Miután Rosalia asszony Benjamin társaságában meglátogatja „Perla” sírját, magához kéreti Perlát, hogy meséljen neki a tragikus körülmények között elhunyt lányról. Rosalia asszonyt csak a sötét szemüveg menti meg a könnyek okozta lelepleződéstől.

107. Junior számításai beválnak: miután Perla elhagyta Tomast, a lány őt keresi meg, hogy felmelegítse régen kihűlt kapcsolatukat. Rosalia asszony nehéz feladatot ad Benjaminnak: rá kell vennie Renatát, hogy legyen ő a balesetben elhunyt Perla anyja. Renata azonban ezúttal nem adja be a derekát, és határozottan visszautasítja az öreg hölgy ajánlatát. Tomas úgy dönt, hogy elhagyja a Nertát, és visszatér apja cégéhez, ám előtte romantikus búcsút vesz „volt” szerelmétől.

108. Perla nagyon megrendül, amikor megtudja Renatától, hogy az asszony volt Perla édesanyja. Rosalia asszony végre megnyugszik, hogy titka továbbra sem kerül napvilágra. Perla azonban a lelke mélyén érzi, hogy újra becsapták. Úgy dönt, hogy kiugratja a nyulat a bokorból, és a legközelebbi találkozó alkalmával csapdát állít a magát Perla anyjának kiadó Renatának.

109. Perla tovább kínozza kérdéseivel a lány valódi kilétéről mit sem sejtő Renatát. Laureano kénytelen szembesülni a ténnyel, hogy újdonsült „üzlettársai” kozmetikai cikkek helyett kábítószert akarnak a cég neve alatt „forgalmazni”. A korábban csendes és megbízható Ana María Perla háta mögött titokban Tomasszal találkozgat. Renata felkeresi Perlát, hogy munkát kérjen tőle.

110. Miss Helennek nagy nehezen sikerül kimagyaráznia a véletlen elszólást, ám Rosalia asszony és Tomas nem tér egyhamar napirendre az ügy fölött. Laureano kénytelen megosztani a gynaúját Tomasszal, mely szerint a cég új partnerei a maffia tagjai. Tomas nem sokat törődik Laureano felfedezésével, inkább tovább üldözi szerelmével Perlát.

111. Malvina elhatározza, hogy kárörvendő arccal fogja felszolgálni a reggelit a megtépázott lelkű Perlának, ám a lány mellett Tomast is az ágyban találja. Junior átveszi Tomas helyét a Nerta igazgatói székében. Malvina cselszövésének eredményeképpen ezúttal Tomas nem Perlának, hanem régi-új szerelmének adja az eljegyzési gyűrűt.

112. Tomas megnyugtatja a maffiatagok szorításában vergődő Laureanót, hogy a következő üzleti tárgyalásra ő is elkíséri. Bár Perla szerelmes búcsúcsókja elérte a hatását, Tomas dacosan elutasítja a lány újbóli közeledését. Rosalia asszony vegyes érzelmekkel fogadja Tomas ismételt leánykérését. A sorozatos csapások súlya alatt megroppant Perla úgy dönt, hogy minden titkát elmondja Rosalia asszonynak és Tomasnak is.

113. Perla végre beadja a derekát, és igent mond Tomasnak, ám a férfi ahelyett, hogy a nő nyakába borulna, mereven elutasítja őt. Don Fernando nem hajlandó beletörődni, hogy felesége a konkurens Nertánál, a gyűlölt Perla személyi asszisztenseként dolgozik. Rosalia asszony megtudja, hogy Don Fernando politikai pályára készül. Nem sokkal később megérkezik maga Don Fernando is, hogy a befolyásos asszony támogatását kérje. Rosalia asszony nehéz döntés elé kerül, miután a férfi azzal fenyegeti meg, hogy egy ősrégi családi titkot hoz nyilvánosságra.

114. Renata, hogy még nagyobb fájdalmat okozzon, azt mondja Don Fernandónak, hogy 21 évvel azelőtt Benjamintól gyermeke született. A váratlan bejelentést követően kis híján tettlegességig fajul a veszekedés Renata, Don Fernando és Vańostin doktor között. Tomas megvesztegeti a szószátyár, csupa szív Ibotit, hogy csenje el Perla szobájának a kulcsát. Rosalia asszony lelkileg összeomlik, miután értesül Renata önfeláldozó vallomásáról, mely szerint Perla az ő kislánya volt.

115. Doktor Vańostin elmondja Tomasnak, hogy Perla valójában az ő elveszettnek hitt lánya. Tovább folytatódik a harc Alvarez Toledóéknál, sőt még az Elias gyermekével terhes Lucila is elhagyja a családi fészket. Megtörni látszik a jég Perla és Tomas közt: a férfi egy gyűrűt ad barátsága jeléül a lánynak.

116. Perla Lucilától végre megtudja a teljes igazságot valódi származását illetően, mely szerint Rosalia asszony az édesanyja. Laureano maffiakapcsolatairól ismert üzlettársa felkeresi Rosalia asszonyt, hogy bebiztosítsa hatalmát a közös cégben, ám az öreg hölgy briliáns húzással elveszi a kedvét a sötét tervek megvalósításától, és a férfi megvert kutyaként távozik a Pacheco Huergo birtokról. Tomas az Ibotitól megszerzett kulcs segítségével behatol Perla szobájába, hogy beteljesítse vágyait.

117. Tomas minden igyekezetével azon van, hogy kihasználja Perla kiszolgáltatottságát, ám a szemfüles lány egy váza segítségével vet véget a férfi felfokozott vágyainak. Renata arra kéri férjét, don Fernandót, hogy váljanak el, ám a férfi bimbódzó politikai karrierje érdekében nem hajlandó erre. Tomas egy dudorral a fején Malvina ágyában ébred.

118. Tomas úgy dönt, hogy kiteríti lapjait, és mindent elmond Rosalia asszonynak Perla valódi származását illetően. Perlának ezúttal azonban nem kis erőfeszítésébe kerül, hogy kibújjon a kellemetlen kérdések alól. Malvina dühösen veszi tudomásul, hogy Perla lesz az új rúzst beharangozó reklámkampány arca.

119. A Madame Akvarelle új rúzsának reklámfilmfelvétele botrányba fullad, miután megjelenik Malvina, és megdöbbenve tapasztalja, hogy Tomas Perlát választotta az új termék reklámarcának. Renata üzletet köt férjével: párja politikai karrierje érdekében a nyilvánosság számára továbbra is boldog családként jelennek meg. Laureano végre megtudja, miként került kapcsolatba nagynénje a később rettegve „tisztelt” olasz maffiafőnökkel, Vittorio Spattanóval.

120. A botrány elkerülhetetlennek látszik, ám mielőtt Tomas leleplezné a szélhámos Perlát, a lány egy hosszú, szenvedélyes csókkal fojtja a férfiba a szót. A megleckéztetés bravúrosan sikerül, sőt Perla még Rosalia asszony elismerését is kivívja. Ana Maríának elege van a mellőzöttségből, ezért cselekvésre szánja el magát.

121. A megdöbbent Pacheco Huergók kénytelenek megbarátkozni a gondolattal, hogy Ana María nem más, mint Rosalia asszony fiának egyetlen, elfeledettségben felnőtt lánya. Eme újabb skandallum jól jön Perlának, mivel a figyelem ezek után az újdonsült családtag felé irányul. Rosalia asszony azonban nem barátkozik meg a gondolattal, hogy fiatalon elhunyt fia elhallgatta lánygyermekét a család előtt, sőt nem is hisz unokájának.

122. Rosalia asszony továbbra is azt gondolja, hogy Ana María valójában férje egyik szeretője volt. Ebbeli véleményén még az sem változtat, hogy Perla kiáll a lány mellett. A ház úrnőjének döntése megmásíthatatlannak tűnik: Ana Maríának és Perlának is távoznia kell a birtokról. Elérkezik Elias és Lucila házasságkötésének ünnepi pillanata, ahol a két család apraja-nagyja összegyűlik, de az eseményt beárnyékolja az évtizedek óta tartó háborúskodás. Eme ünnepi aktus sem múlik el váratlan, meghökkentő pillanatok nélkül: Perla anyjának szólítja a megdöbbent Renatát.

123. Renata nem jut szóhoz a megdöbbenéstől és a meghatottságtól, nem kérdőjelezi meg Perla érzelemkitörésének hitelességét. Lucila és Elias nászútra indulnak, így don Fernando és Renata ismét háborítatlanul foglalkozhatnak egymás bosszantásával. Rosalia asszonyt nagyon nyugtalanítja, hogy Perla újabban magában beszélget. Ana María arra akarja rávenni Perlát, hogy segítsen neki elvetetni magát Tomasszal, mert akkor a fia örökölhetné a Nertát.

124. Perla minden képességét beveti, hogy lebeszélje Ana Maríát készülő tervéről, amivel megszerezhetné magának Tomast. Rosalia asszonyt nagyon megviselik az elmúlt napok történései, és zokogva esküszik bosszút férje fényképe előtt. Laureano titkárnője, aki nemcsak főnöke, hanem Tomas ágyát is megjárta már, összeverekszik a hajtépésre mindig kapható Malvinával. Ana María beveti Perla ellen a legfájóbb fegyvert, elárulja Tomasnak a kis Charlie apjának nevét.

125. Don Fernando aggódik lánya miatt, aki újdonsült feleségként Elias oldalán Olaszországban tölti a mézesheteket. Perla Vańostin doktor hathatós közreműködésével betegnek tetteti magát, hogy nyílt színvallásra kényszerítse Tomast és Rosalia asszonyt. Malvina tovább folytatja szerelmi kalandját Juniorral, eközben azonban nem felejti el, hogy luxuséletet csak Tomas feleségeként élhetne. Perla váratlan „rosszulléte” vallomások sorát indítja el.

126. A nászútját Olaszországban töltő Elias és Lucila váratlan tragédiával kénytelen szembesülni. Rosalia asszony arra kéri Malvinát, hogy vesse be minden fondorlatát, és szerezze meg Agustin részvényei felett a rendelkezési jogot. A gyermekét elvesztő Lucila határtalan fájdalmában férjét, Eliast vádolja a kicsi tragédiája miatt.

127. Malvina fondorlatos tervet sző azért, hogy örökre elszakítsa egymástól Perlát és Tomast. Rosalia asszony egyre nehezebben tudja elviselni azt a lelkiismeret-furdalást, amely azóta kínozza, mióta árvaházba adta házasságon kívül született gyermekét, Perlát. Dante felkeresi Rosalia asszonyt, hogy felajánlja a szolgálatait, ám helyette Malvinába botlik, akinek rögtön szerelmet vall.

128. Dante nemcsak szerelmet vall Malvinának, hanem azt is bevallja, hogy Tomas nem azért látogat olyan sűrűn a Pacheco Huergo-házba, hogy Malvinával találkozzon, hanem mert Perla közelében szeretne lenni. Rosalia asszony éles hangon utasítja rendre a Miss Helen parancsait megkérdőjelező önjelölt komornyikot, Zacariast. A megalázott férfi ezek után elhatározza, hogy ha az állásába kerül is, de véget vet tettestársa, Miss Helen „országlásának”. Perla dühösen ront be Tomas szobájába, ám a férfi ágyában Malvinát találja.

129. Továbbra sem javul Lucila lelkiállapota, sőt férjét, Eliast sem kívánja látni. Dante csapdát állít Tomasnak: arra kéri a férfit, hogy vallja be, szerelmes Perlába, miközben a lány elbújva hallgatja a szeretett férfi vallomását. Elias nővére vállán sírja el bánatát, miszerint Lucila teljesen mellőzi őt. Miss Helen rájön, hogy társa, Zacarias a cseléd Ibotinak csapja a szelet, ezért kijárja Rosalia asszonynál, hogy azonnal rúgja ki az egyszerű parasztlányt.

130. Tomas véletlenül fültanúja lesz Renata asszony és Perla bizalmas beszélgetésének. Ezek után Renatának minden rábeszélőképességét latba kell vetnie, hogy meggyőzze Tomast a hallottak ellenkezőjéről. Miss Helen a végsőkig elmegy, hogy megalázza az együgyűnek tartott Zacariast, ám a férfi reakciója nem várt fordulatot hoz.

131. Iboti sorsa Zacarias hathatós közbenjárására szerencsésen megoldódik. Perla végső bizonyságot keresve elmegy Tomas lakására, hogy feltegye a kérdést, amelyre a választ már régóta várja. Kiderül, hogy egy váratlan tranzakció következtében Miss Helen birtokába került a Nerta részvényeinek harminc százaléka, így a vállalat elnöki posztjára is jogot formálhat. Perla már az eljegyzési ünnepség előkészületein munkálkodik, amikor megtudja, hogy pozíciója a cég élén megingott.

132. Rosalia asszony, miután értesül Miss Helen hatalomátvételi terveiről, bizalmasan megkéri komornyikját, Zacariast, hogy találjon megoldást a nagyravágyó nő semlegesítésére. Eközben Miss Helen "népszerűsége" az egekbe szárnyal: Rosalia asszony el akarja tenni láb alól, laureano házassági ajánlattal ostromolja, Zacarias régi kapcsolatukat szeretné felmelegíteni, Agustin pedig a maga javára szeretné fordítani a nő elnökségét. Malvina is akcióba lép: egy kitalált történettel egymásnak ugrasztja Tomast és Juniort.

133. Malvina nyílt színvallásra kényszeríti Perlát a kis Charlie származását illetően. Mielőtt azonban Perla bevallhatná az igazat, Junior elismeri az elképedt Pacheco Huergók előtt, hogy ő a gyermek apja. Váratlanul nyoma vész a Nerta újdonsült elnökének, Miss Helennek. Perla bevallja Tomasnak, hogy nem rokona a Pacheco Huergóknak, sőt a neve sem Eva, hanem Perla.

134. Perla megkönnyebbül, hogy végre bevallhatta valódi származását Tomasnak, de ő sem tudja, hogy az igazság ennél jóval bonyolultabb. Renata és doktor Vańostin elérzékenyülve hallgatja Perla önvallomását, és nehezen tudják leplezni aggodalmukat, hogy ez a bejelentés újabb kérdések és bonyodalmak sorát indítja el. Az álnok Miss Helen váratlan, tragikus halála nem borítja mély gyászba a Pacheco Huergo-házat, ám Rosalia asszonyban él a gyanú, hogy Zacarias nem ártatlan az esetben.

135. Junior és Malvina felvilágosítja a Perla előéletéről mit sem sejtő Tomast, hogy bár ő a kis Charlie apja, Perla nem a gyermek anyja. Ezek után Tomas feldúlva keresi fel Perlát, hogy magához vegye a gyermeket. Perla látszólag belemegy a kis Charlie átadásába, ám valójában menekülni szeretne szorult helyzetéből.

136. Rosalia asszony színvallásra kényszerül, miután füle hallatára kérdőjelezik meg Perla származását. Az idős hölgy hosszas lelki őrlődés után rádöbben, hogy Perla valójában nem az unokája, hanem a lánya. Ennek ellenére az asszony elüldözi a lányt a birtokról. A Nerta elnökségi ülésén kiderül, hogy a "tragikus balesetet" szenvedett Miss Helen örököst hagyott maga után.

137. Perla szinte alig kap levegőt, amint értesül róla, hogy ő az egyedüli örököse Miss Helen részvényeinek, amellyel játszi könnyedséggel veheti át a Nerta vezetését. Tomas látszólag visszatér Malvinához, ám szíve Perlához húzza. A Pacheco Huergók azon tanakodnak, hogy kit válasszanak ideiglenes ügyvezetőnek a cég élére, amikor belép a Miss Helen örökösét képviselő ügyvéd, hogy előkészítse Perla hatalomátvételét.

138. A Pacheco Huergo család alig heveri ki Perla visszatérését, máris kénytelenek hozzászokni az új rendszabályokhoz, amit az új "betolakodó" vezet be. Rosalia asszonyt annyira megviselik a történtek, hogy kis híján bevallja, hogy valójában ő Perla valódi anyja, és ezzel még nem ér véget a meglepetések sora.

139. A Miss Helen tragikus haláa ügyében nyomozó rendőrök felkeresik a kisasszonyhoz igazán közel álló egyetlen személyt, Zacariast. A féltékeny Tomas, mint a kis Charlie gyámja, alkut ajánl Perlának a Nerta vezetésére vonatkozólag. A férfi azonban nem is sejti, hogy a kis Charlie új nevelőnője nem más, mint az álruhás Perla.

140. Doktor Vańostin még egy utolsó kísérletet tesz arra, hogy Rosalia asszony elnyomott anyai érzéseit felkeltse Perla iránt, ám próbálkozása ezúttal is kudarcba fullad. Tomas arra készül, hogy oly hosszú jegyesség után végre oltár elé vezesse választottját, Malvinát. A pénzéhes Dante immár a Pacheco Huergókhoz beépülve képviseli a konkurencia érdekeit.

141. Tomas és Malvina viharos kapcsolata újabb állomásához érkezik: bejelentik közelgő egybekelésük időpontját. Elias lelki válságba kerül, és mindenáron szeretne elköltözni felesége szüleinek házából. Perla tovább folytatja a kettős játékot: délelőtt a Nerta elnöke, délután pedig az Alvarez Toledo házban álruhában pesztrálja a kis Charlie-t.

142. Lucila véletlenül kihallgatja Perla és Renata beszélgetését, amelyből világos lesz számára, hogy anyja egy régi családi titkot őriz. Junior elhagyja a családi házat, hogy külföldön kezdjen új életet. Miután Lucila megtudja az anyjától az igazságot, testvérként köszönti Perlát. Mathias azon túl, hogy őszinte igyekezettel képviseli megbízója érdekeit, gyengéd érzelmeket kezd táplálni Perla iránt. Zacarias csávába kerül, amikor napvilágra jut, hogy ő a kis Charlie apja.

143. Perla tovább feszíti a húrt: Tomas füle hallatára bejelenti, hogy közeleg az ő házassága is. A meglepetések sora azonban ezzel nem ér véget: Doktor Vańostin fellebbenti a fátylat saját szerepéről Perla fogantatásánál. A hirtelen jött szerelemroham nem kerüli el a személyzetet sem: Zacarias és Iboti is közös jövőjüket tervezgetik. Perla azonban egészen más sorsot szán Zacariasnak.

144. Tomas nehezen emészti meg, hogy Perla megint a bolondját járatja vele. Mindkét család be nem avatott tagjai tanácstalanul állnak Perla közelgő esküvője előtt. Az álruhás Perla egyre nehezebben tudja megőrizni inkognitóját Tomas előtt. Mióta napvilágra került Zacarias nősülési szándéka, Iboti vigasztalhatatlan.

145. Tomas vacsorára hívja Andreát, aki nem más, mint az álruhában a kis Charliet nevelő Perla. Zacarias egyre nehezebben tudja megértetni a féltékeny Ibotival, hogy közelgő esküvője Perlával csak a kis Charlie érdekeit szolgálja. Nem szűnik a feszültség Elias és Lucila közt, így a távoli homályba vész a családi béke. Miközben Perla Tomast várja, Mathias összeszedi minden bátorságát, és megkéri a lány kezét.

146. Andrea, azaz Perla érzelmes csókkal próbálja rávenni Tomast, hogy ne vegye feleségül Malvinát. A férfi még ekkor sem jön rá a csalásra, de a csók miatt kidobatja a lányt a házból. Rosalia asszony egyre nehezebben tudja megakadályozni legféltettebb titkának napvilágra kerülését.

147. Zacarias rájön, hogy Rosalia asszony Perla valódi édesanyja, és egy csokiszelet majszolása közben megzsarolja az idős asszonyt. A ház úrnője azonban nem ijed meg a "fellázadt" komornyik fenyegetésétől. Malvina ezúttal annyira biztos a közelgő házasságban, hogy a meghívókat is szétküldi. Rosalia asszony megpróbáltatásai nem érnek még véget: Blanca elárulja neki, hogy Perla sejti, ki is az anyja valójában.

148. Rosalia asszony elérkezettnek tartja az időt arra, hogy mindenki felfedje valódi énjét. Junior leleplezi az álruhában pompázó Perlát, de megérti a lány lépését, és támogatásáról biztosítja őt. Később azonban feltűnik Tomas is, hogy kiengesztelés gyanánt újra vacsorázni vigye a csúf Andreát.

149. Dante a tervnek megfelelően arról győzködi Tomast, hogy vigye el vacsorázni a rondaságában is szép Andreát, majd töltsön vele egy romantikus estét a lakásában. Blanca alaposan beolvas Rosalia asszonynak, amiért nem vállalja a nyilvánosság előtt lányát, Perlát. Elias és apósa közt ismét fellángol a vita a cég irányításáról, ezúttal azonban túl messzire mennek.

150. Rosalia asszony végre feladja büszkeségét, és vállalja a múltban elkövetett összes hibáját: elmondja Perlának, hogy ő az édesanyja, ám a lány ezúttal már nem hisz az asszonynak. Iboti féltékenységében kis híján őrületbe kergeti Zacariast, aki egy hatalmas csokor virággal próbálja kiengesztelni a szeretett cselédlányt.

151. Miután Tomas és Perla ismét kibékül, Malvina fúria módjára esik neki a turbékoló párnak. Mint hogy Rosalia asszony nem mondta el a teljes igazságot Perlának, továbbra sem kerülnek nyugvópontra az érzelmek. Renata bejelenti, hogy elválik politikai babérokra törő férjétől. Tomas felbontja eljegyzését Malvinával, hogy végre elvegye azt a nőt, akit mindig is szeretett: Perlát. Miközben a két nő egymás hajtépésébe kezd, Tomas az új bébiszitter képességeit teszteli.

152. Tomas és Perla esküvője ezúttal is kútba esik, ugyanis Perla egy másik nőt talál a férfi ágyában. Egy heves vitát követően Don Fernando súlyos autóbalesetet szenved. Tomas ismét magához veszi a kis Charlie-t, és magára hagyja a zokogó Pacheco Huergókat. Renata magát hibáztatja, amiért férje válságos állapotban kórházban fekszik. Perla felkerekedik, hogy maga közölje a szomorú hírt Tomasszal.

153. Don Fernando állapota stabilizálódik, de gerinctörése miatt örökre tolószékbe kényszerül. Perla Malvinával ellentétben nem tudja túltenni magát Tomas újabb nőügyén, így tovább folytatódik a mosolyszünet. Rosalia asszony éjjelente emberi oldalát is megmutatja, amikor titokban belopódzik Perla szobájába, hogy lánya nyugodt álmát őrizze. Egy éjszakai séta nyomán azonban unokaöccse, Laureano leleplezi az idős hölgyet, aki nem is annyira vak, mint amilyennek mutatja magát.

154. Laureano, miután rájött, hogy Rosalia asszony valójában nagyon is jól lát, megzsarolja nagynénjét, ám terve visszafelé sül el. Tomas haragra gerjed, amint értesül róla, hogy testvére, Junior elhagyja a szülői házat, és feleségéhez Los Angelesbe visszatérve új életet kezd. Malvina és Tomas látszólag kibékül, ám a férfi inkább Perla után ácsingózik.

155. Matthias, miközben lelkesen képviseli Perlát a gyermek-elhelyezési perben, valójában Perla szívéhez akar közel kerülni. Lucila nehezen dolgozza fel, hogy kórházban fekvő apja visszautasítja szeretetét. Később Fernando tolókocsiban visszatér a villába, ám miután családját hibáztatja a történtekért, nem hajlandó beszélni még a feleségével sem. Elérkezik Tomas és Malvina házasságkötésének napja. Ahogy az előre sejthető, ezúttal sem marad el a szokásos botrány.

156. Az esküvőn sokak imája meghallgatásra talál: megszólal Tomas mobiltelefonja. Malvina és az ünneplő sereg "szégyenszemre" hoppon marad a templomban, miután Tomas csapot-papot otthagy, hogy igaz szerelme, Perla karjaiba vesse magát. Szerelmük hivatalossá tételéhez azonban még egyetlen akadályt kell leküzdeniük: érvényteleníteni kell az anyakönyvezető előtt kimondott "boldogító" igent.

157. Doktor Vańostin - nem tudván Tomas és Perla házasságkötési terveiről - boldogan egyezik bele, hogy Matthias elvegye Perlát feleségül. Don Fernando immáron csak árnyéka régi önmagának, de ragaszkodik ahhoz, hogy ő irányítsa a családi céget. Perla megfogadja Blanca asszony tanácsát, és a következő alkalommal, amikor Rosalia asszony éjjel látogatást tesz nála, kérdőre vonja őt.

158. Miután Perla továbbra is Renatát tekinti édesanyjának, felajánlja a Nertát az igazgató asszonynak: hajtsanak végre fúziót a Madame Aquarelle és a Nerta közt, hogy együtt irányíthassák a vállalatbirodalmat. Tomas továbbra sem tanul korábbi félrelépéseinek következményeiből, így ismét városi legénylakásában ad randevút "régi barátjának", Paulának.

159. Perla egy kósza ötlettől vezérelve beállít Tomas búvóhelyére, hogy csókkal köszöntse a "szeretett férfit", ám kénytelen rádöbbenni, hogy jövendőbelije megint egy másik nővel töltötte az éjszakát. A tolószékbe kényszerült Don Fernando egyre elviselhetetlenebbül viselkedik feleségével és lányával. Perla továbbra is azt gondolja, hogy Rosalia asszony valójában Eva anyja volt. Tomas még megússza a reggeli affért, de a délutáni leleplezéstől már nem menekülhet meg.

160. Perla Tomas legutóbbi hűtlenségét két hatalmas pofonnal jutalmazza, de ezzel még nem ér véget a "bosszúhadjárata". Don Fernando egy rosszabb pillanatában bevallja feleségének, hogy sohasem szerette őt. Perla legnagyobb megdöbbenésére a kis Charlie mamának szólítja Malvinát. A végső csapás azonban akkor következik be, amikor a lány véletlenül kihallgat egy beszélgetést.

161. Perla a hallottak hatására fokozatosan szembesül az elmúlt hetek történéseivel, de továbbra sem érti, miért kellett így megtudnia az igazat. Bekövetkezik az elkerülhetetlen vég, meghal Don Fernando, aki már annyi szenvedést okozott környezetének. Rosalia asszony nem leplezheti tovább valódi érzéseit, és felkeresi a lelkileg teljesen felzaklatott Perlát. Matthias is kihasznál minden alkalmat, hogy összeismerkedjen a Pacheco Huergók nőtagjaival. Ezúttal Malvina van soron.

162. Malvina nehezen veszi tudomásul, hogy Matthias csak azért feküdt le vele, hogy segítsen Tomasnak megszabadulni a házasság kötelékéből. Perla a történtek hatására úgy dönt, hogy megszakít minden kapcsolatot apjával, doktor Vańostinnal, és megesküszik, hogy nem hajlandó anyjaként tekinteni Rosalia asszonyra.

163. Perla belső hangtól vezérelve egy éjjel belopódzik Rosalia asszony szobájába, hogy még ha titokban is, de érezhesse valódi anyja közelségét. Blanca asszony elárulja Matthiasnak, hogy Rosalia asszony Perla igazi édesanyja. Malvina nem tud napirendre térni Tomas hűtlensége felett, így váratlan lépésre szánja el magát.

164. Perla meglepődik, amikor megtudja Lucilától, hogy valójában nem testvérek. Renata megérzi, hogy veje, Elias egy másik nő oldalán vigasztalódik. Perla és Renata azt tervezi, hogy titokban egyesíti a Nertát és a Madame Aquarelle-t. Agustin arról győzködi Ana Maríát, hogy adják össze részesedésüket, és közösen vezessék a Nertát.

165. Malvina fegyvert ragad, hogy megleckéztesse volt jegyesét, Tomast. Benjamin kétségbeesetten kéri Blanca asszony tanácsát, hogy visszaszerezze Perla elveszett bizalmát. Elias hűtlenségéről ezúttal Lucila is megbizonyosodik. Malvina elméje végleg elborul: éjjel fegyverrel ront be Perla szobájába, hogy leszámoljon vetélytársnőjével.

166. A fegyverrel fenyegetőző Malvina ezúttal eltökélt abban, hogy végez Perlával. Rosalia asszony váratlan felbukkanása azonban megváltoztatja az erőviszonyokat. Perla kutyaszorítóba kerül, amikor két vacsorameghívást kell egyszerre lebonyolítania: egyiket Andrea képében Tomas oldalán, a másikat pedig a Nerta igazgatójaként.

167. Laureano azt fontolgatja, hogy kirúgatja Dantét a Madame Aquarelletől. A sarokba szorított Dante azonban visszavág, és megfenyegeti főnökét. Rosalia asszony váratlanul meglátogatja a kis Charlie-t az Alvarez-Toledóknál, ám nem kis meglepetésére Perlát is ott találja. Tomas szerelmet vall a meglepett Andreának.

168. Perla zokon veszi, amiért Tomas kijátszotta őt, és megszerezte a japán üzletemberek bizalmát. Miután az ügyefogyott Tomas nem ismeri fel a kettős szerepben pompázó Perlát, csak magára vethet, amikor ismételten utoléri a lány "bosszúja". Lucila újra boldog, miután kiderül, hogy gyermeket vár.

169. Perla ismételten Malvina karjaiban találja szíve választottját. Agustin tovább szövögeti tervét a Nerta feletti ellenőrzés megszerzésére. Lucila, fájó szívvel bár, de eltaszítja magától a megbocsátásért esdeklő Eliast. Tomas ismét megkéri Perla kezét.

170. Vańostin doktor végre a sarkára áll, és Perla minden ellenkezése ellenére megpróbálja rendezni viszonyukat. Matthias kihasználva a kedvező alkalmat, másolatokat készít a Nerta és a japánok közötti szerződésről, hogy titokzatos megrendelőihez továbbítsa azt. A szerelmes Iboti hangos zokogásban tör ki, amint a szeretett Zacarias könnyes szemmel közli vele, hogy nem veheti feleségül. Perla megdöbbenve értesül róla, hogy japán partnerei fel kívánják bontani a szerződést.

171. Matthias elmondja Perlának, hogy a Madame Akvarell nevében Tomas jobb ajánlatot tett a japánoknak. Az Alvarez Toledóknál is áll a bál, amint napvilágra kerül, hogy Renata gyermeket vár Laureanótól. A könnyek folyama a Pacheco Huergo ház szolgálóit sem kerüli el: Zacarias és Iboti könnyek között fogadnak egymásnak örök hűséget.

172. Rosalia asszony lelke mélyén sejti, hogy Perla megtudta élete legféltettebb titkát. Laureano nem tudja leplezni afeletti megdöbbenését, hogy volt titkárnője gyilkossággal vádolja, ahelyett, hogy ágyba bújna vele. Tomast felkeresi egy rég nem látott barátnője, ám a férfi ezúttal az eszére hallgat, és elküldi a rámenős lányt.

173. Rosalia asszony Benjamint hibáztatja, amiért Perla tudomására jutott a múlt egyik féltve őrzött titka. Ana María fellebbenti Perla előtt a fátylat Tomas üzleti mesterkedéseiről. Benjamin azt javasolja Rosalia asszonynak, hogy végre álljanak Perla elé, és mondják el neki az igazat származásáról. Matthias és Laureano titokban találkoznak, hogy learassák ármánykodásuk gyümölcsét. Rosalia lelki gyötrődése immár az elviselhetetlenség határáig fokozódik.

174. Rosalia asszony és Benjamin bevallják Perlának az igazságot, de a nagy családi kibékülés így sem valósul meg. Lucila ismét kidobja férjét, miután úgy véli, hogy Elias csak a születendő gyermek miatt tért vissza hozzá. Tovább folytatódik a beteljesületlen szerelem Iboti és Zacarias közt. Vańostin Laureano hathatós támogatásával azon mesterkedik, hogy összeugrassza a Nerta és a Madame Aquarelle tulajdonosait, Renatát és Perlát.

175. Perla összehívja a Nerta igazgatótanácsát, hogy visszavonuljon a vállalat éléről. Elias anyósa közbenjárását kéri, hogy lebeszélje Lucilát a válásról. Blanca "leleplezi" Rosalia asszonyt, aki titkos réseken keresztül kémkedik lánya után. Perla az elmúlt időben vigasztalhatatlan, ám a váratlanul felbukkanó Tomas csókokkal próbálja jobb kedvre deríteni a végletekig elkeseredett lányt.

176. Tomas csókjai sem érik el a kívánt hatást, így Perla tovább csomagol, hogy örökre maga mögött hagyja a birtokot és vele együtt a múlt árnyait is. A kérlelhetetlen lány még Rosalia asszony kérlelő szavaira sem hallgat. Rosalia asszony megpróbáltatásai ezzel azonban még nem érnek véget: Benjamin elmondja neki, hogy Perla pontosan tudja, ki az anyja, ám nem hajlandó tudomásul venni azt.

177. Rosalia asszony bevallja Blancának, hogy bár intézetbe adta a kis Perlát, soha nem felejtette el kislányának születésnapját. Malvina váratlan lehetőséget kap nagyanyjától, hogy közelebbről megismerkedhessen a Nerta ügyeivel. Perla és Tomas a kis Charlie társaságában egy hosszú hétvégét töltenek együtt. Agustin és Matthias azonban nem hagyja, hogy ez a családi idill sokáig tartson.

178. Nemcsak Agustin és Matthias, hanem az álnok Ana María is Perla boldogsága ellen szervezkedik. Rosalia asszony megkéri Eliast, hogy segítse Perla visszatérését a Nerta élére. Tomas váratlan eltűnése tovább borzolja a két cég egyesítésén "fáradozó" Agustin és Ana María idegeit. Zacarias egy őszinte pillanatában elkotyogja Ibotinak, hogy ő ölte meg Miss Helent.

179. Perla és Tomas kapcsolata újabb állomásához érkezik: ezúttal a férfi kéreti magát, miközben Perla tesz meg mindent, hogy visszahódítsa szerelmét. Laureano bosszút esküszik, amint kiderül, hogy Renata csak kihasználta a férfi hataloméhségét. Ana María arra készül, hogy Agustin hathatós támogatásával megszerezze a Nerta feletti hatalmat.

180. Perla és Tomas ismét megpróbálják a lehetetlent: elhatározzák, hogy kibékülnek egymással. Lucila tovább kéreti magát, mielőtt visszatérne a házasság szent kötelékébe. Iboti folyamatosan szenved, amiért Zacarias húzza-halasztja az esküvő időpontját. Perla közelgő távozásának híre felkelti az elnöki posztra ácsingózó családtagok kapzsiságát.

181. Rosalia asszony a végletekig elkeseredik, amikor Perla szeretetének elnyerésére tett összes kísérlete kudarcba fullad. Bombaként robban a hír: Perla és Tomas mégis a házasság szent kötelékét választják az örökös torzsalkodás helyett. Malvina azonban újabb gonosz tervvel áll elő, hogy megakadályozza a közelgő frigyet.

182. Malvina terve beválik: Perla és Tomas útjai ismét szétválnak. Elias azt találja ki, hogy álöngyilkosságot követ el, ezzel szerezve vissza elhidegült felesége szeretetét. Laureano és Matthias tervet eszel ki arra, hogy új végrendeletet írassanak alá Rosalia asszonnyal, amelyben ő kitagadja a rivális örökségeket.

183. Tomas és Perla elhatározza, hogy „érdekházasságot” köt, ám előtte még megleckéztetik Malvinát. Renata megdöbbenve értesül Benjamintól, hogy Perla továbbra sem hajlandó Rosalia asszonyt anyjának elfogadni. Az Alvarez Toledókat megdöbbenti a hír, mely szerint a család hűséges barátja, Dante haldoklik.

184. Blanca asszony aggódni kezd, miután értesül róla, hogy újra felbukkant Laureano volt felesége. Lucila egyre kétségbeesettebben keresi a kapcsolatot elhidegült férjével. Elérkezik a Nerta igazgatósági ülése, ahol Rosalia asszony egy csapásra eldönti az utódlási harcot. Tomas sem hisz közelgő házasságában, ám Perla határozottsága ezúttal meggyőzi őt, ám azt nem sejti, hogy Perla békülékenysége mögött más célok húzódnak meg.

185. A Nerta igazgatósági ülésén résztvevők hitetlenkedve hallják Rosalia asszony szavait, amikor Perlát nevezi ki a cég teljhatalmú vezetőjének. Perla bevallja Ana Maríának, hogy visszatérésének egyetlen célja Tomas Alvarez Toledo tönkretétele. Eközben Tomas Perla születésnapjára készül, ahol ünnepélyesen akarja megkérni a lány kezét.

186. Rosalia asszony is része lesz a születésnapi meglepetésnek, ahol végre kimondja az addig kimondhatatlant: ő Perlita édesanyja. Az oktondi Malvina újra félreérti a helyzetet, és azt terjeszti a házban, hogy Tomas Rosalia asszony szeretője. Eközben Tomas és Perla tovább folytatják színlelt háborúskodásukat, ám kis híján lebuknak.

187. Perla és Tomas titokban házasságot kötnek, hogy egyesítsék a Pacheco Huergo és az Alvarez Toledo vagyont, ám továbbra is kénytelenek színlelni egymás iránti határtalan gyűlöletüket. Malvina és Elias döbbenten értesül gyűlölt anyjuk visszatértéről. Zacarias egy gyenge pillanatában elárulja Rosalia asszonynak, hogy ő ölte meg Miss Helent.

188. Benjamin közli a családdal a szomorú hírt, mely szerint Rosalia asszony haldoklik. Egyedül Malvina örül látványosan nagyanyja közelgő halálának. Zacarias arra készül, hogy titokban elhagyja a házat, sőt még Ibotit sem viszi magával. Perla megkéri a mennyben lakó Evát, hogy járjon közben a "mesternél" haldokló anyja érdekében. A "mester" cserébe csak egyetlen dolgot kér: Perla ezentúl szólítsa anyának Rosalia asszonyt.

189. Malvina nem hisz a fülének, amikor megtudja, hogy nagynénje, Rosalia asszony valójában a halálosan gyűlölt Perla édesanyja. Lucila végre megbocsát férjének, és elhatározzák, hogy együtt kezdenek új életet. Egyedül Iboti zokog a konyha magányában, miután végigolvassa a hősszerelmes Zacarias szívhez szóló búcsúlevelét.

190. Iboti nem akarja elhinni, hogy Zacarias tényleg elment, és házassági ígéretét sem tartotta be. Ana María kicsinyes bosszút esküszik Perla ellen. Elias eleinte kemény szavakkal ostorozza hosszú évek óta nem látott anyját, ám idővel kénytelen elfogadni az asszony érveit. Váratlanul megjelenik a birtokon Mosconi felügyelő, hogy őrizetbe vegye Zacariast.

191. Tomas nem hagyja, hogy Leo elhódítsa Perla szívét. Benjamin és Renata egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Laureano félreérti a végletekig elkeseredett Perla őszinteségi rohamát, és meggyőződésévé válik, hogy a lány szerelmes belé. A szerelme elvesztésébe belenyugodni képtelen Iboti abban reménykedik, hogy Zacarias valójában a rendőrök elől menekült el oly sietve, nem pedig a közelgő házasságtól szállt inába a bátorsága. Malvina kapva kap az alkalmon, és újra Tomasra veti magát.

192. Perla férje férfiúi képességeire tesz célzást Leo jelenlétében, mire Tomas elhatározza, hogy bebizonyítja az ellenkezőjét. Iboti imádságai is meghallgatásra találnak, és egy esős estén váratlanul megjelenik a hősszerelmes, rendőrök elől menekülő Zacarias.

193. Iboti határtalan örömmel fogadja vissza a váratlanul visszatért Zacariast, sőt még azt is elintézi, hogy Rosalia asszony újra komornyikként alkalmazza a férfit. Perla körül ismét felforrósodik a hangulat: már nemcsak Tomas és Leo üldözi szerelmével, hanem a sorba beáll Laureano is. Dante angyal képében tér vissza a földre, hogy Tomas védelmezője legyen.

194. Tomas és Perla ismét kibékül, ám kapcsolatukat továbbra is beárnyékolja Leo feltűnése. Újra felkeresi a Pacheco Huergo birtokot Mosconi felügyelő, hogy kihallgassa a ház népét a gyilkossággal vádolt Zacarias eltűnése ügyében. Laureano elcsalja a Perlát szerelmével üldöző Leót, hogy végezzen vele. Benjamin is halálosan megfenyegeti Tomast.

195. Mosconi felügyelő újra feltűnik a házban, ezúttal azonban Leo meggyilkolása ügyében nyomoz. Perla is a gyanúsítottak között van, miután az áldozat zsebében bizonyítékot találnak arra vonatkozóan, hogy kapcsolatban voltak egymással. Perla bevallja Rosalia asszonynak, hogy titokban már házasságot kötött Tomasszal. Rosalia asszony váratlanul bejelenti a meglepett családnak, hogy megváltoztatja végrendeletét.

196. Laureano el karja terelni magáról a gyanút, így a gyilkossághoz használt fegyvert elrejti Tomas lakásában. Malvina sem marad rest, tovább folytatja az "aknamunkát" Perla és Tomas ellen. Laureano terve tökéletesen sikerül: a rendőrség megjelenik a Nerta igazgatósági ülésén, hogy letartóztassa Tomas Alvarez Toledót.

197. Tomas alibijét csak Malvina erősíthetné meg, ám ő nem hajlandó volt szerelmét megmenteni. Blanca asszony érzi, hogy fia, Laureano bajban van. Perla véletlen fültanúja lesz Blanca asszony és Laureano beszélgetésének, amikor arról veszekednek, hogy Malvinának el kellene mondania az igazságot a rendőrségen.

198. Perla azzal vádolja Laureanót és Malvinát, hogy szándékosan keltik Tomas rossz hírét. Blanca asszony nem tudja tovább elviselni, hogy fia, Laureano újabb zavaros ügybe keveredett. Később még azt is kénytelen tudomásul venni, hogy fia ölte meg a cég kutatási igazgatóját is. Miután az első terv nem sikerült Tomas lehetetlenné tételére, Laureano elrejti Leo pénztárcáját Tomas szobájába, majd kihívja Mosconi felügyelőt.

199. Hála Rosalia asszony határtalan kíváncsiságának, az idős hölgy szemtanúja lesz unokaöccse alávaló tettének. Az idős asszony úgy dönt, végre igazságot szolgáltat. Blanca asszonyt végtelen szomorúsággal tölti el Laureano újabb tette. Tomas és Perla azt fontolgatják, hogy elhagyják a Pacheco Huergók ősi fészkét. Zacarias és Iboti végre eljutnak az oltárig, és örök hűséget fogadnak egymásnak. Az eszét vesztett Malvina kihasználja apja halálával kialakult helyzetet, és bosszúból elrabolja a kis Charlie-t.

200. Kizárólag Matthias lélekjelenlétén múlik, hogy a kis Charlie épen visszakerül Perlához. Ezek után Malvinának nincs maradása a Pacheco Huergo birtokon, és nemrég felbukkant anyjával együtt Európába költözik. A Nerta és a Madame Aquarelle egyesítésével véget ér az évtizedek óta tartó ellenségeskedés a Pacheco Huergók és az Alvarez Toledók közt. Tomas és Perla végérvényesen összekötik életüket, és a kis Charlie-val együtt boldog családként élnek tovább.