Make your own free website on Tripod.com

1. Az egyik helyszín Tlacotalpan falu, Veracruz város része. A falu leggazdagabb embere, Jeronimo szemet vet a fiatal és szép pincérlányra, Perlára. De Perlát szereti a fia is, az örökké részeg, teljesen széthullott személyiségű Enrique is. Perla azonban ezekről mit sem sejtve Pacóba, a szegény boltos fiúba szerelmes. Boldogságát azonban megzavarja egy látomás, amelyben Pacót halál fenyegeti. Jeronimo és szolgája, Elmer, "El Negro" megbeszélik, hogy el kellene tüntetni Pacót a színről. Este Pacót holtan találják: megfulladt. A másik helyszín, Mexikóváros. Itt él Leticia, a piaci árus, aki egyedül neveli két gyermekét. Hirtelen felbukkan múltjának egy sötét alakja, egykori mostohaapja, Ceferino, aki kamaszkorában megerőszakolta őt. Mexikó városban él Gabriel is megkeseredett, nyomorék édesanyjával. Életüket szörnyű tragédia árnyékolja be: Gabriel kisöccse 20 évvel ezelőtt eltűnt, az apa pedig belehalt a sokkba. Gabriel a szerelmével, Sandrával jótékonysági munkát végez: hajléktalan gyermekeken segítenek.

2. Paco temetésén Fidel odaadja Perlának a Paco zsebében talált eljegyzési gyűrűt. Ebből kiderül, hogy milyen meglepetést tervezett halála estéjén a fiú: meg akarta kérni Perla kezét. Perla elmeséli Enriquének a látomását, és gyanítani kezdik, hogy Paco halálát El Negro és Jeronimo okozta. Enrique letámadja Perlát, és szerelmet vall neki. Perla iszonyodva elmenekül, és elpanaszolja szüleinek, hogy mi történt. Olga rábeszélné Perlát, hogy a társadalmi felemelkedés érdekében fogadja el Enrique ajánlatát. Ezzel kapcsolatban csúnya veszekedés bontakozik ki Fidel és Olga közt, amit Perla kihallgat. Kiderül számára, hogy nem az édes lánya Fidelnek, mert Olga már terhes volt egy másik férfitől, amikor összeházasodtak. Mexikó városban közben Gabriel küszködik a kisöccsével kapcsolatos nyomasztó emlékekkel. Az utcán talált hajléktalan kisfiú, Benito sorsáért is aggódik. Sandra munkát szerez neki, egy night klub tulajdonosa bízza meg hangtechnikai munkákkal. Gabrielre furcsa hatással van a fiatalember. Leticia nem tud szabadulni a Ceferinóval való találkozás iszonyatától. Még jobban fölzaklatja, amikor Ceferino a lakásukon is megjelenik, és megismerkedik Estebannal. Lánya, Rosaura sem könnyíti meg a helyzetét, nyomorúságos életükre panaszkodik.

3. Perla - miközben Pacót gyászolja - meghallja szülei szörnyű veszekedését. Ebből kiderül a számára, hogy Fidel nem az igazi apja, Olga már terhesen ment hozzá. Hiába kérleli őket, sem Fidel, sem Olga nem árulja el, hogy ki a vér szerinti apja. Közben Enrique alkoholmámora ellenére is összerakja a mozaikokat, és rájön, hogy az apja gyilkoltatta meg Pacót, mert szerelmes Perlába. Ezt el is mondja Fidelnek. Fidel felelősségre vonja Jeronimót, aki a gyilkosságot tagadja, de Perla iránti szerelmét beismeri. Fidel el van képedve. Jeronimo ezek után kénytelen-kelletlen Perlának is színt vall. Mexikóvárosban eközben Leticia rákényszeríti magát, hogy 20 év után elmenjen az anyjához. Arra kéri, hogy tartsa tőlük távol Ceferinót. Az anyja könnyek között bocsánatot kér tőle. Leticiának ezek után iszonyú éjszakája van, mert Rosaura reggelig nem jön haza. Rosaura ugyanis fölcsípi magának Adolfót, és szent elhatározása, hogy vele mászik ki a nyomorból. Bár Adolfo elfogadja a felkínálkozó lányt, de valójában Sandra iránt érdeklődik komolyan. Sandra azonban hűen kitart Gabriel mellett. Az anyjának, Rebecának bevallja, hogy Gabriel nem akarja őt feleségül venni. Rebeca összeomlik, mert eddig titkolták Sandra előtt, hogy teljesen tönkrementek, és egyetlen esélyük egy gazdag házasság lenne. Gabriel egész éjjel Benitót, a hajléktalan fiúcskát őrzi, de nem megy ki a fejéből az a furcsa benyomás, amit Adolfo kapcsán érzett.

4. Perla nem tudja nyugodtan gyászolni Pacót, mert most Don Jeronimo is megkéri a kezét. Az általa felcsillantott, gazdag élet egy pillanatra el is varázsolja Perlát. Perla öccse, Ramon is úgy látja, hogy csak Perla gazdag házassága húzhatná ki a családot a nyomorból. Elmer, aki valami korábbi ügy miatt örök hűséget esküdött Jeronimónak, megfenyegeti Perlát: ha nem megy férjhez Jeronimóhóz, megöli az apját. Mexikóvárosban Gabriel és Sandra közt rémes jelenetre kerül sor, Sandra beteges féltékenysége miatt. Nagyon összevesznek, és Sandra bosszúból elmegy Adolfóval este szórakozni. Adolfo, akit valami érthetetlen okból nyomasztott a Rosaurával történt kaland, kínos helyzetbe kerül, amikor Rosaura letámadja Sandra előtt, mondván, hogy ő Adolfo barátnője, majd Esteban közli vele, hogy Rosaura még csak kiskorú, 16 éves. Eközben Gabriel magányosan emlékezik a sorsát megváltoztató szép lányra. Sandra anyja és nővére, Rebeca és Lucrecia rettegve figyelik, hogy vajon sikerül-e gazdagon férjhez mennie Sandrának, hogy elkerülhessék a teljes csődöt. Egy köztük kirobbant vitából megtudjuk, hogy Lucrecia valójában nem Sandra nővére, hanem az édesanyja. Leticia, aki emészti magát Rosaura miatt, véletlenül elszólja magát Ceferinónak, s az megbizonyosodik róla, hogy Esteban az ő fia. S mindez nem elég, feszült helyzet alakul ki Leticia és Sebastian Mendoza, Jeronimo testvére között, aki a helyi piac feje, egyfajta maffiózószerű alak.

5. El Negro megfenyegeti Perlát, hogy ha nem megy hozzá Don Jeronimóhoz, megöli az apját. Don Jeronimo nem tud Elmer eme kis magánakciójáról, és elhiszi, hogy Perla szívesen megy hozzá. Olga és Ramon is nagyon örül a gazdag házasságnak, de Claudia, Fidel és Enrique nem egészen értik, hogy Perla miért döntött így. Csak Tomas atya tudja a gyónás révén a teljes igazságot. Egy odavetett fél mondatból megtudjuk, hogy Olga és Jeronimo között régebben volt valami, de erről Perla nem tud. Enrique először el akarja szöktetni Perlát, és amikor az nem áll kötélnek, fegyverrel fenyegeti. Sandra a nagy veszekedés után elmegy szórakozni Adolfóval, de felbukkan Rosaura, majd a nyomában Esteban. Amikor Esteban elárulja Adolfónak a lány valódi korát, az egészen megrendül. Sandra mégiscsak megpróbál kibékülni Gabriellel, akiről megtudjuk, hogy az a régi "lány a tetőről", a nagy szerelme csúful becsapta őt. Ceferino elmondja Estebannak, hogy ő az igazi apja, s bár Leticia elhatározza, hogy tagadni fog, mégsem képes hazudni a fiának. Sebastianra nagy hatást tett Leticia, nem megy ki a fejéből a nő.

6. Enrique elrabolja Perlát, mondván, hogy megmenti, pedig a lány esküdözik, hogy szereti Don Jeronimót, és hozzá akar menni. A rendőrök rövid úton elkapják őket, Enriquét lábon lövik és kiszabadítják Perlát. Sem Olga, sem Ramon nem törődik Perlával igazán, mintha mi sem történt volna, folytatják az esküvői előkészületeket, és vadul vásárolnak. Kiderül, hogy Ramon sem vér szerinti gyermeke Fidelnek, az igazi apa: Jeronimo. Fidel megpróbálja vallomásra bírni Perlát, de az nem árulja el Elmer fenyegetését. Sandra megpróbál kibékülni Gabriellel, de annak egy kis időre szüksége van. Sandra sírva rohan el vigaszért Adolfóhoz, aki megcsókolja, emiatt Sandra hazamegy. Otthon azonban Rebeca és Lucrecia végre bevallja neki, hogy teljesen tönkrementek. Adolfo boldogan ízlelgeti az új érzést: hogy szerelmes. Sebastian szívét pedig komolyan megérintette Leticia, ezért hatalmas virágcsokrot küld neki, de Leticia nem fogadja el.

7. Rebeca és Lucrecia elárulja Sandrának, hogy teljesen eladósodtak, és tulajdonképpen csak egyetlen megoldást látnak: Sandra gazdag házasságát. Sandra összeomlik, pedig még nem is tudja, hogy valódi édesanyja Lucrecia, apja pedig egy kertész, és Rebeca a nagyanyja. Gabriel tovább istápolja a kis Benitót, és egy meglehetősen bizalmas beszélgetést folytatnak Adolfóval a családi körülményeikről. Furcsa érzéseik egymás társaságában nem változnak. Sebastiant egyre jobban vonzza Leticia. Rosaura flörtölni próbál Sebastiannal. Leticia egyetlen támasza, Esteban elutazik pár napra Veracruzba egy iskolai gyakorlat kapcsán, és megpillantja Perlát. Enrique elhitte, hogy Perla tényleg hozzámegy feleségül. Ezt az apjának is elmondja. Jeronimo azonnal elrohan Perlához, aki azonban megnyugtatja, hogy csak a fenyegetés hatására mondta ezt. Jeronimo újra boldog. Olga és Ramon boldogan fürdőznek a vásárlásban, és az esküvői előkészületekben, Perla azonban szenved. Egy kávéházban megpillantja Estebant. Elmer, aki gyanítja, hogy Tomas atya a gyónás intézménye miatt mindent tud, burkoltan megfenyegeti a papot. Tomas atya azonban nem ijed meg, és megpróbál legalább időt nyerni Perlának. Elmer mintegy figyelmeztetésül fölgyújtja Fidel "Perla" nevű csónakját. Fidel, akinek a szíve továbbra is azt súgja, hogy valami nincs rendben, összeroskad.

8. Esteban odamegy Perlához, hogy megismerkedjék a gyönyörű lánnyal. Amikor kezet fognak, Perlának látomása támad, Rosaurát látja haldokolni egy kórházi ágyon. Megpróbálja ezt elmondani Estebannak, de Olga elzavarja a fiút. Amikor Esteban és Leticia telefonon beszélnek, és kiderül, hogy Rosaura tényleg veszélyben van, Esteban előkeríti Perlát. Perla még ezelőtt elmegy Enriquéhez a kórházba, és bevallja, hogy mégis Jeronimóhoz megy feleségül. Enrique esküdözik, hogy rá fog jönni, mivel érte el ezt Jeronimo. Gabriel a vigalmi negyedben meglátja élete nagy szerelmét, Soniát, aki jelenleg mint prostituált dolgozik. Megígéri, hogy fizeti a lány anyjának gyógykezelését, lakást bérel nekik, apanázst ad, csak Sonia ne legyen többé prostituált, mert ő még mindig szereti. Egy elejtett fél mondat azonban valami múltbéli titokra utal Sonia életében. Constanza névtelen levelet küld Leticiának, és megfenyegeti, hogy ha nem hagyja békén Sebastiant, bántani fogja Rosaurát. Leticiánál már ott van Laura is, aki végre elhagyta Ceferinót. Ceferino ezt nem hagyja annyiban, Laura után megy, és szörnyen ráijeszt a nőkre. Sandra eközben a sorscsapások miatt depressziós lesz, és bevesz egy csomó gyógyszert.

9. Sandra a rettenetes hírek hallatára öngyilkosságot kísérel meg. Lucrecia a kórházban egy hisztériaroham közben elszólja magát Gabriel előtt, hogy Sandra az ő lánya. Adolfo nevelője, Abel, akit apjaként szeret, meghal, de halála előtt elmondja, hogy Adolfo örökbefogadott gyerek, nem vér szerinti fia rég halott szüleinek. Ceferino rettenetes jelentet rendez Leticiánál, mert tudja, hogy Laura oda menekült. A nők elvitetik a rendőrökkel, és arra a gondolatra jutnak, hogy Ceferino is írhatta a névtelen levelet. Leticia elmegy Sebastianhoz, és az orra alá dugja a levelet. Eközben azonban Rosaurát megtámadják. Constanza már-már leleplezi magát, hogy mennyire szereti Sebastiant, de az utolsó pillanatban visszariad. Esteban szerelmet vall Perlának, aki erre sietve távozik. Olgának gyanús kezd lenni Perla viselkedése. Jeronimo nem tud nyugodni, Perla után indul Veracruzba. Elmer újra figyelmezteti Perlát, hogy vegye komolyan a fenyegetést.

10. Leticia megmondja Estebannak, hogy szerinte Ceferino írta a névtelen levelet, és mindent elmesél Ceferino aljasságáról. Sebastian nagyon lehordja Ceferinót, bár az tagadja a levelet. Sebastian testőröket küld Rosaura mellé, majd szerelmet vall Leticiának, aki azonban faképnél hagyja. A két rabló közben nagyon ráijeszt Rosaurára, de nem bántják, csak fenyegetik, ijesztgetik, mert Constanza így parancsolta. Constanza sejteti, hogy még nincs vége a fenyegetéseknek. Rebeca mindent elmond Gabrielnek, aki felajánlja a segítségét. Adolfo is befut a kórházba, és bevallja Gabrielnek, hogy szerelmes Sandrába. Sandra állapota stabilizálódik, túl van az életveszélyen. Jeronimo Perlát Mexikó városba röpíti luxuskörülmények közé, és ott eljegyzi. Olga megosztja Ramonnal az aggodalmait, hogy Perla viselkedése nem tetszik neki, és azt is elmondja, hogy Perla nem Fidel gyermeke. Fidel szomszédja Tlacotalpanon elmeséli neki, hogy egyik este látta Perlát El Negróval beszélgetni, és szerinte Perla sírt.

11. Leticia lánya, Rosaura mellett megjelennek a Sebastian küldte testőrök, ami elég nehéz szituáció Leticiának. Rosaura gyanítja, hogy nagyanyja, Laura kérdésében mindenki hazudik neki, de egy idő múlva nem firtatja a dolgot. Esteban nagyon beolvas Laurának. Sebastian régebbi viszonyukra hivatkozva megkérdezi Constanzát, hogy még mindig szereti-e őt.

12. Jeronimo egyre újabb és újabb meglepetésekkel kedveskedik Perlának, akit azonban ez nem érdekel. Perla vitába keveredik El Negróval, de persze alulmarad. Jeronimo észreveszi, hogy Perla nem viseli a tőle kapott gyűrűt. Adolfo szerelmet vall Sandrának, aki alig akarja elhinni ebben a helyzetben. Lucrecia egyre jobban szenved a nyomasztó titok súlya alatt. Kiderül, hogy Artemisa bénulásához Soniának is köze volt. A gyűlölködő Artemisa megfenyegeti Soniát. Sonia kezében azonban hatalmas adu ász van: gyereke van Gabrieltől. Sebastian újra szerelmet vall Leticiának. Rosaura tulajdonképpen élvezi kivételezett helyzetét, és villog a testőrökkel a gimiben, főleg reménytelen hódolója, Saul előtt. Esteban Perláról álmodozik, de Ceferino halálra üldözi őt újonnan támadt apai érzelmeivel. Fidel fülébe is eljut a pletyka Perla pénzhajhászásáról, és nagyon meggyötri őt. Jó cimborája, Eloy azonban nem tud melléállni, mert teljesen leköti őt az udvarlás az új pincérnőnek, Gladysnek. Olga szinte mindent elmond Ramonnak, hogy Perla vér szerinti apját, a titokzatos, ismeretlen férfit még mindig szereti. Enrique homályos terveket sző a kórházban Perla megmentéséről. Tomas atya ugyanez ügyben a püspökhöz fordul tanácsért, aki azonban a gyónási titok szentségére inti őt. Tomas atya lelkiismereti konfliktustól szenved.

13. Gabriel dermedten hallja, hogy Soniának egy fia született tőle, akit azonban Sonia anyja a megszületése után odaadott idegen embereknek. Fölháborodását azonban nem tudja kiélni, mert El Dandy fegyverrel a kezében elrabolja, és egészen estig üti-veri, hogy megtudja, mit akar Soniától. Közben Soniáékról az is kiderül, hogy az apja elment tőlük, de elvitte magával Sonia öccsét, akit az anyja máig sirat. Leticia átél néhány hétköznapi, felhőtlen pillanatot, sétálgat a piacon, énekel, és csak este tudja meg, hogy Esteban leütötte Ceferinót, de nem hibáztatja ezért a fiát, sőt. Esteban elhatározza, hogy visszamegy Veracruz-ba, és megkeresi Perlát. Perla Jeronimóval eközben Sebastiannál vendégeskedik, és elbűvöli a végtelen gazdagság. Sandra hazamegy a kórházból, de felháborítja, hogy Rebeca és Lucrecia nem átallottak Gabrieltől pénzt kérni. A két nő azonban nem érti, hogy mi ezzel a baja. Olga és Ramon tovább folytatják a mélyenszántó beszélgetést a múltról. Eloy egyre komolyabban veszi az udvarlást, annak ellenére, hogy találkozik Gladys rettenetes anyjával is. Fidel Tomas atyától kér tanácsot Perlával kapcsolatban, és még mélyebbre taszítja az atyát a lelkiismereti konfliktusba.

14. Gabriel hirtelen összeszedi magát, leüti El Dandyt, és kiszabadul a fogságából. Hazatérve Artemisa újra rákezdi szokásos litániáját, de aztán ijedten veszi észre Gabriel állapotát. Az orvos elsősegélyben részesíti, de Gabriel rögtön utána elrohan a rendőrségre. Sandra közben hazatért a kórházból. Míg alszik, 20 év múltán megjelenik náluk vér szerinti apja, Chuy, az egykori kertész. Újra pénzt követel tőlük a hallgatásáért cserébe, és kiderül, hogy mindent tud Sandráról. Nem nagyon hiszi el, hogy az Iribarren-család tönkrement. Jeronimo minden módon el akarja kápráztatni Perlát. Az útiterv és a nemzetközi zenei tanulmányok lehetősége egészen elvarázsolja Perlát, aki megriad saját érzéseitől. Esteban közben tervet sző, hogy megkeresi Perlát, mert szentül hisz a megérzésében, hogy a lány nem szerelemből akar férjhez menni. Leticiát fölhívja Sebastian és elmondja, hogy Rosaura nála járt, majd újra szerelmet vall az asszonynak, sőt, meg akarja vesztegetni. Leticia lecsapja a telefont, de éjjel Sebastiannal álmodik. Rosaura elmegy Adolfóhoz, és őszintén beszél vele. Végül barátságban egyeznek ki. Adolfót közben nyomasztják Abel utolsó szavai, de a születési papírjait rendben találja. Ceferino és Rulo lelkiznek egy kocsmában, igen sok tequilával. Rulóban fölébred a gyanú, hogy Ceferino ölte meg Leticia férjét. Eloy lidércnyomásos párbeszédbe kényszerül Gladys szörnyű anyjával, Azaliával.

15. Ceferino bevallja Rulónak, hogy ő ölte meg Leticia férjét. De csak most döbben rá, hogy ez mit jelent. Elmegy Leticiához, és a bocsánatáért esedezik, de Leticia elzavarja. Gabriel és Sonia között föllobban a régi láng. Gabriel nemcsak Soniának, hanem Sandráéknak is segít anyagilag, mert Rebeca elmeséli, hogy Sandra alvilági apja, Chuy zsarolja őket. Sandra közben elmegy a pszichiáterhez, Adolfo oda is elkíséri. Jeronimo továbbra is értékes ajándékokkal akarja elkápráztatni Perlát. Eloy elmeséli Fidelnek szörnyűséges látogatását Gladyséknál. Esteban megérkezik Tlacotalpanba, mert újra látni akarja Perlát.

16. Sonia és Gabriel egy csodálatos szerelmes éjszakát tölt ugyanabban a hotelben, ahol Perla és Jeronimo is lakik. Jeronimo diszkóba viszi Perlát, éppen Adolfóéba, ahol Rosaura is ott van. Rosaura és a barátnői nagyon kigúnyolják a Perla-Jeronimo párost. Jeronimót közben felhívja Olga, és még több pénzt kér, mire Jeronimo bevallja Perlának, hogy viszonya volt Olgával. Amikor hazamennek, Perla beleütközik Gabrielbe, és látomása támad: meg is mondja Gabrielnek, hogy találkozni fog a testvérével. Sebastian kérdésére Leticia bevallja, hogy igenis zavarja őt Ceferino zaklatása, de fél, hogy Sebastian őt is megöli. Sebastian egyik áldozatának, Vicente Vazqueznek a fia bosszút esküszik apjáért, és fegyverrel betör a házba, ahol épp Constanza álmodozik Sebastianról. Leticia közben Perláról tűnődik, miután rájön, hogy Sebastian bátyjának a menyasszonya a titokzatos lány. Sandra nem hódol be Adolfónak. Chuy Lucreciát próbálja megkörnyékezni. Olgánál feltűnik a kórházból kiengedett Enrique, és továbbra sem akarja elfogadni, hogy Perla hozzámegy az apjához. Ramon belehúz az éjszakai életbe, füvet akar venni. Eloy ráveszi Fidelt, hogy kísérje el őket a moziba, és foglalja le Azaliát. Esteban és Claudia rájönnek, hogy ugyanarról a Perláról beszélnek.

17. Gabrielt nem hagyják nyugodni Perla titokzatos szavai, és a nyomába ered, de Elmer elzavarja. Sebastian lelövi a támadóját, de lelkiismeret-furdalása van, és megtudjuk, hogy az ő apját is megölték, ám ő sohasem tudott bosszút állni. Lucrecia és Chuy találkoznak és fellobban köztük a régi láng. Sandra észreveszi őket és elmondja Rebecának, aki nagyon dühös lesz. Rosaura lefekszik Carlossal pénzért, de borzalmasan érzi magát utána. Leticia hiába próbál neki segíteni. Amikor megtalálja a pénzt, teljesen kikel magából, és felelősségre vonja Rosaurát. Enrique eszelősen keresi Perlát, ami egészen megrémíti Olgát. Ramont letartóztatják a rendőrök, mert marihuánás cigarettát szív. Claudia mindent elmesél Estebannak, amit Paco haláláról és Perla eljegyzéséről tud.

18. Gabriel reggel újra megkeresi Perlát, Elmer azonban most nem tudja feltartóztatni. Gabriel nagyon boldog Soniával, még édesanyja, Artemisa veszekedése sem tudja kihozni a sodrából. Perla végre eljut a Csodatévő Szent Szűzhöz, és megvallja neki zaklatottságát. Rosaura és Leticia között rettenetes jelentre kerül sor, mert Leticia megtalálja az 5000 pesót, és erősen gyanítja, hogy Rosaura hogyan szerezhette. Rosaura becsomagol és elköltözik otthonról, Leticia összeomlik. Rosaura Sebastiannál kér menedéket. Sebastian - hogy közelebb kerüljön Leticiához - be is fogadja, bár erősen aggasztja az éjszakai gyilkosság. Perla és Jeronimo készül vissza Veracruzba, de az utolsó pillanatban Enrique rátalál Perlára. Rebeca őrjöng, amiért Lucrecia Chuy-val töltötte az éjszakát, és Sandra nem érti, hogy miért olyan nagy baj ez. Adolfo makacsul nyomoz, hogy tisztázza születése körülményeit. Ramon Jeronimo közbenjárására kiszabadul a börtönből. Eloy továbbra is Gladys iránt érzett szerelmén rágódik, eközben Fidel súlyos vesegörcsöt kap. Esteban fel akarja venni a kapcsolatot Fidellel, és közben véletlenül meghallja, hogy Claudia beleszeretett.

19. Leticia és Sebastian Rosaura kapcsán újra találkoznak, és Leticia az őt ért nehézségek miatt összeroppanva, akarva-akaratlanul Sebastian vállán sírja ki magát. Rosaurát hiába kérleli, az nem megy haza, így Leticia nagy szívfájdalommal útjára engedi. Rebeca rettenetes jelenetet rendez, amiért Lucrecia Chuy-val töltötte az éjszakát és Sandra továbbra sem érti, miért borult ki így az anyja. Lucrecia viszont boldog, nem érdekli semmi, nem lát a szerelemtől. Sandra megpróbálja féltékennyé tenni Gabrielt Adolfóval, de Adolfo ezt kikéri magának, és Sandra sértetten távozik. Adolfót most jobban foglalkoztatják születésének körülményei. Sarokba szorítván a bírónőt, bizonyságot nyer, hogy tényleg örökbe fogadták 4 évesen. Egy halványan feltűnő emlékfoszlány sejtetni engedi, hogy talán ő Gabriel eltűnt öccse. Enrique rátalál Perlára, megtámadja, majd Jeronimo közbelépése miatt sebbel-lobbal távozik, egyenesen egy fegyverkereskedőhöz, és pisztolyt vásárol. Perla kifaggatja Jeronimót az anyjával folytatott viszonyról. Jeronimo rábízza a döntést, hogy adjanak-e Olgának pénzt. Visszatérve Perla - élvezvén újdonsült hatalmát - arra kényszeríti az anyját, és Ramont, hogy a támogatás fejében bánjanak jobban Fidellel. Claudia és Esteban elmennek Fidelhez, aki épp csak túl van a vesegörcsön. Ennek ellenére bizalmas beszélgetésbe merülnek Perláról és a házasságáról. Aikor Perla hazatér, meglepődik Esteban láttán.

20. Rebeca nagyon felháborodik Lucrecia változásán, és kétségbe ejti lánya meggondolatlan viselkedése, Chuy-val. Sandra egyre furcsábbnak érzi a titokzatos udvarló körüli zűröket. Felhívja Adolfót, hogy kibékítse és elmennek Adolfo klubjába. Gabriel azonban pont odaviszi táncolni Soniát, és Sandra hatalmas botrányt rendez. Adolfo végül kirúgja. Adolfo Carlossal is szakít, miután kiderül, hogy barátja pénzt adott Rosaurának, hogy lefeküdjön vele. Rosaura tovább flörtöl Sebastiannal, aki képtelen teljesen hideg maradni. Ceferino megjelenik Sebastiannál, visszaadja a pénzt és a megbízást. Leticia könnyű flörtbe kezd egy ismeretlen emberrel a piaci étkezdében, amivel nagyon megbántja hűséges hódolóját, Tachót. Hiába kérleli Esteban, Perla nem árul el semmit házassága körülményeiről, hanem határozottan elküldi a fiút, mert félti az életét. Esteban azonban nem megy el búcsúcsók nélkül, és ezt Enrique kilesi. Eloy hiába próbál közeledni Gladyshoz, Azalia megint elzavarja. Olga és Ramon gyöngédséget és szeretetet színlelnek Fidelnek, Perla akarat szerint.

21. Gabriel és Adolfo romhalmazként ülnek Sandra rettenetes jelenete után. Sandra valósággal kifordul magából Rebeca előtt, bosszút esküszik Gabriel új barátnője ellen. Még Artemisát is képes felhívni, hogy ki Gabriel új partnere. Amikor megtudja, hogy a híres-legendás Sonia az, alig akarja elhinni. Gabriel közben megjelenik náluk, nagy összegű csekket ad Rebecának, majd beszél Sandrával is. Sandra hisztérikus jelenetet rendez, és újabb öngyilkossággal fenyegetőzik, mire Gabriel beadja a derekát, hogy kezdjék újra. Ezt végül elmondja Soniának is. Leticia összemelegszik Bernardóval, aki egész komolyan udvarolni kezd neki. Rosaura ide-oda ingadozik, hogy Sebastiant gazdag nagybácsiként, vagy elcsábítandó gazdag kitartóként kezelje-e, mindenesetre nagyon élvezi a luxuskörülményeket, sőt arra is sikerül rávennie Sebastiant, hogy beírassa egy magániskolába a gyűlölt állami helyett. Constanzának azonban nagyon nem tetszik, hogy újabb vetélytársa akadt. Sebastian és Perla búcsúcsókját Enrique kilesi, és kérdőre vonja őket. A két fiú elég komolyan összevész. Perla elmeséli a történteket Fidelnek, Enrique pedig az apjának, Jeronimónak. Elmer kérdőre vonja Perlát az Estebanról szóló hír kapcsán. Perla is, Claudia is nagyon félti Esteban életét.

22. Gabriel szakít Soniával, Sandra kedvéért, de Sonia nem akarja annyiban hagyni. Sandra azonban nagyon boldog, minden mindegy neki, még a féltékenységi rohamán is képes uralkodni Gabriel kedvéért, amikor szembetalálkoznak Soniával. Sonia nagy szerelmében végül meghajol Gabriel akarata előtt. Lucreciának nem nagyon tetszik ez az egész. Rebeca kifizeti Chuynak a zsarolási pénzt, de a férfi mintha kezdene visszatáncolni, Lucrecia érzelmeire hivatkozva. Bernardo hevesen udvarol Leticiának, aki minden gondja ellenére boldogan merül el e friss flörtben. Sebastian hiába vall újra és újra szerelmet neki. Rosaura nagy vígan él Sebastiannál, hasonló eszközökkel zsarolja, mint a saját anyját. Esteban sehogy sem akar elmenni, mindenféle ürügyeket talál a maradásra, de végül összetalálkozik Elmerrel, aki rákényszeríti az elmenetelre. Perla lódít Estebanról Jeronimónak, mindent Enriquére fog. Enrique közben megpróbálja megjátszani a jófiút, de ármányos terveket szövöget. Olga pedig igyekszik megfelelni Perla kérésének, ezért kedves Fidellel.

23. Bernardo és Leticia csókját Esteban megérkezése zavarja meg. Esteban bevallja az anyjának, hogy szerelmes Perlába, de ő óva inti a fiát a lánytól. Sandra próbálkozik Gabriellel, a férfi azonban visszautasítja, őszintén megmondja a lánynak, hogy nem szerelmes belé, és nem akarja őt megalázni. Perlának ismét víziója van, most Gabriellel kapcsolatban, ezért felhívja a hotelt, próbálja beazonosíttatni a férfit, és megtalálni őt. A szálloda segít is, továbbítja az üzenetet Gabrielnek, de ő amikor felhívja, nem találja otthon Perlát. Fidel kap egy új hajót Jeronimótól, de a méltósága nem engedi, hogy azt megtartsa. Artemisa magánnyomozóval kezdi kerestetni Soniát. Rosaura kirúgja Carlost, majd Sebastian ágyába próbál bebújni, de a férfi elzavarja őt. Esteban ellátogat Sebastian házába, hogy hazavigye a húgát, de még erőszak árán sem sikerül neki. Viszont a férfi azt ajánlja, beszélgessenek el komolyan. Esteban ekkor közli Sebastiannal, hogy szerinte Perlát megfenyegették, hogy menjen hozzá a testvéréhez.

24. Sebastian felháborodik mindazon, amit Esteban mesél neki, és kirúgja a házából. Felhívja Jeronimót, és beszámol neki a hallottakról. Ekkor beszélik meg, hogy az esküvőre úgyis ellátogat, majd kivesézik személyesen ezt a témát. Perla szomorúan próbálja a menyasszonyi ruháját. Sandra próbálja meggyőzni az anyját, hogy ne szóljon bele Lucrecia életébe, majd mesél neki Soniáról is. Sonia is beszél az anyjával, elmeséli neki, hogyan ismerte meg Gabrielt. Gabriel megtudja, hogy El Dandyt szabadlábra helyezik, és félti Soniát. Rebeca összecsap Lucreciával Chuy miatt. Sandra megszervezi, hogy este találkozhasson a "nővére lovagjával" Adolfo klubjában. Adolfo szemrehányást tesz Rosaurának a viselkedése miatt, de a lány azt mondja, hogy egyedül csak ő fontos neki az életben. Gabriel is összeszólalkozik Artemisával, nem érti, miért állt az anyja most Sandra pártjára. Bernardo tovább udvarol igen hevesen Letynek, de kiderül, hogy ez a szerelem nem őszinte.

25. Kiderül, hogy Bernardót Constanza szerződtette, hogy csábítsa el Letyt. Chuy és Sandra találkozója nem sikerül túl jól, a lány gyanút fog, hogy valamit titkolnak előle. Kérdezősködik Lucreciától, de a "nővére" nem árul el semmit. Rebeca kihallgatja ezt a beszélgetést, és megfenyegeti a lányát, hogy ne merjen ártani az unokájának. Jeronimo meglátogatja Perlát, és kérdezősködik Estebanról. A lánynak sikerül megnyugtatnia a férfit, aki lelkesen készül az esküvőre, majd az azt követő nászútra. Perlának újra látomása van Gabrielről. Eloy és Gladys meglátják Ramont, aki marihuánát szív, és rögtön elmondják ezt Fidelnek. Az öreg nagyon aggódik, számon kéri a fiútól a dolgot, de az csúnyán lehurrogja, és elárulja neki, hogy nem szereti, csak Perla kedvéért kedveskednek az anyjával együtt Fidelnek. Esteban elmeséli az anyjának, hogy mi történt Sebastian házában, és összevesznek, hiszen az anyja nem támogatja ezt a szerelmet, sőt, próbálja tiltani, hogy a fia elmenjen Perla esküvőjére. Mivel a fiú hajthatatlan, ezért úgy dönt, elfogadja Sebastian meghívását, és a partnereként lesz jelen az esküvőn, így tud vigyázni a fiára is.

26. Sonia fényképeket kap Letyről, ahogy Bernardóval enyeleg. Enrique meg akarja ölni az apját, mégpedig úgy, hogy a gyanút Fidelre terelje. Adolfo azt tanácsolja Gabrielnek, hogy járjon egyszerre Sandrával és Soniával is. Gabriel beszámol a barátjának Perla vízióiról. Leticia bejelenti Sebastiannak, hogy vele tart a bátyja, Don Jeronimo esküvőjére a fia, Esteban érdekében. Elmer biztosítja Don Jeronimót, hogy nem zsarolta meg Perlát, így a lány szabad akaratából megy hozzá.

27. Gabriel rájön, hogy Sandra nem jár a pszichiáteréhez. Az anyja által felbérelt magánnyomozó kifigyeli, amint Soniával egy hotelbe mennek. Sandra nem érti, hogy Chuy miért érdeklődik iránta annyira. Ceferino megtudja, hogy Leticiának udvarlója van. A nő lakása előtt ráront a párra. Bernardo azon veszi észre magát, hogy beleszeretett Letybe. Rosaura Adolfot próbálja behálózni - sikertelenül. Perla azzal vigasztalja magát a rá váró boldogtalanságra gondolva, hogy végre a zenének szentelheti életét, és beutazhatja Európát.

28. Artemisa közli Sandrával, hogy Gabriel Soniával randevúzik. Sandra magán kívül Sonia lakására rohan, és halállal fenyegeti a nőt. Madona elárulja Dandynek Sonia lakcímét. Rebeca megkéri Gabrielt, hogy beszéljen Lucrecia fejével, mert szerinte Chuy rosszat forral. Perla elmondja Fidelnek, hogy az anyja megcsalta, mégpedig Don Jeronimoval, és kéri az apját, hogy váljon el Olgától. Olga Fidel szemébe vágja, hogy Ramon Don Jeronimo fia. Gabriel rájön, hogy az anyja figyelteti.

29. Fidel dühében majdnem megfojtja Olgát. Olga Ramonnak csak annyit vall be, hogy viszonya volt Don Jeronimoval. Fidel beállít a nagy családi ebédre, és közli Don Jeronimoval a hírt. Sebastian apasági vizsgálatot javasol. Gabriel megígéri Sandrának, hogy szakít Soniával, ha a lány igyekszik felépülni a depressziójából. Egyúttal közli anyjával, hogy elköltözteti, mert elege van belőle. Az asszony Sonia meggyilkoltatását tervezi. Adolfo közben Rosaurát próbálja meg értékes emberré formálni. Dandy és Pinocho rendőrnek adva ki magát Madona halálhírével becsönget Soniához. Enrique megkérdezi a bírót, mennyibe kerülne, hogy az apja házassága érvénytelen legyen.

30. Dandy rákényszeríti Soniát, hogy visszatérjen hozzá dolgozni, és egyúttal Gabriellel is szakítson. Sonia anyját Pinocho túszként viszi magával. Gabrielnek gyanús Sonia döntése, és az, hogy senki sincs otthon. A prostituáltak látták ugyan Soniát, de nem árulják el, hogy hova ment. Egy strici végül kést szegez Gabriel torkának. Fidel közli Ramonnal, hogy Don Jeronimo az apja. A fiú hálátlansága szíven üti az öreg halászt. Don Jeronimo némi távolságtartással rendreutasítja Ramont, majd később Olgát is. Esteban meglátogatja Perlát.

31. Artemisa és Rebeca együtt reggeliznek, mindketten panaszkodnak családi problémájukról. Gabriel beszél Adolfónak a kazettáról, és úgy dönt, hogy testőröket szerződtet, és azok segítségével menti ki El Dandy kezéből Soniát. Adolfo azonban nem ért ezzel egyet, próbálja őt erről lebeszélni. Sonia bevallja az anyjának, hogy prostituált lett, elmeséli neki az egész életét, mindent, amit az anyja még nem tud róla.

32. Rosaura hazamegy néhány holmijáért, és jól összeveszik a nagyanyjával, aki hiába próbálja őt visszatartani. Perla esküvőjét anyja rosszulléte zavarja meg. Fidel még az utolsó pillanatban is próbálja lányát lebeszélni az esküvőről, de a lány hajthatatlan. A szertartás alatt azonban ismét látomása van, egy véres kést lát.

33. Adolfo és Artemisa találkoznak. Mind a ketten úgy érzik, valahogy furcsán ismerősek egymásnak, ám nem tudják, hogy miért. Perla mesél látomásáról Fidelnek. Olga a lakodalomban egyre csak iszik, és nem mondja el Ramonnak, hogy mi döbbentette meg ennyire. Adolfo helyteleníti Rosaura életmódját, szerinte haza kellene költöznie. Rebeca magándetektívvel figyelteti Chuyt. Azalia teszi a szépet Fidelnek, aki ijedtnek tűnik. Eloy eljegyzi Gladyst, aki elárulja neki, Azalia csak játszotta a házsártos anyóst. Enrique altatót kever az ünneplő család italába.

34. Enrique egy utolsó pohárköszöntőt mond családjának, miután altatót kevert az italukba. Dandy ismét az utcára kényszeríti Soniát, mivel túszul ejti Sonia édesanyját. Ám Gabriel és Adolfo akcióba lépnek: ki akarják szabadítani Soniát. Claudia felkínálja szerelmét Estebannak, ám a fiú csak Perlára tud gondolni. Rosaura meglátja, hogy Carlos extasyt árul Adolfo diszkójában. Rosaura Sebastián házával kérkedik újdonsült barátai előtt.

35. Enrique egy konyhakéssel megöli Jeronimót. Adolfo és Gabriel kiszabadítják Soniát, majd az anyját is, aki azonban kómába esett, mivel nem jutott inzulinhoz. Gabriel megállja, hogy lelője Dandyt, bár ezt csak Perla egyik látomásának köszönheti. Enrique rátereli a gyanút Fidelre, akit Braulio le is tartóztat, ám Fidel megszökik, és autóstoppal Mexikóváros felé indul.

36. Fidelt mindenki gyilkossággal gyanúsítja, ám Perlának kétségei vannak, mivel félálomban hallotta, hogy az apja azt mondta, Enrique hívta oda. Eloynak összeáll a kép: Enrique Jeronimo gyilkosa. Gabriel és Adolfo kórházban vannak, együtt aggódnak Soniával az anyjáért. Sandra gyanakodni kezd, hogy Gabriel titkol valamit. Ramon megtudja, hogy Jeronimo meghalt, gyászolni kezdi, ám Olga sokkal gyakorlatiasabb: lélekben már az örökséget osztja szét.

37. Eloy, Esteban és Perla arra gyanakodnak, hogy Enrique gyilkolta meg Jeronimót, és szándékosan úgy rendezte, hogy Fidelre terelje a gyanút. Ám nem tudják, hogy hogyan kellene ezt bizonyítani. Leticia ellenzi a tervet, mert félti Estebant Sebastián haragjától. Carlos megbízza fogdmegjeit, hogy ijesszenek rá Rosaurára. Juanjo és segédje alaposan helybenhagyják a cserfes lányt. Fidel nem tudja, hogy mitévő legyen, rémülten kóborol Mexikóvárosban.

38. Sebastian szól Leticiának, hogy Rosaurát nagyon megverték, kórházba került, és az állapota kritikus. Leticia és Esteban haladéktalanul Mexikóvárosba indul. Gabriel és Adolfo is ott van a kórházban, ám még ott is Sandráról beszélnek. Adolfót nagyon kínozza, hogy a lány ennyire ki van szolgáltatva Gabrielnek. Gabrielt azonban más dolgok is nyomasztják: El Dandy viszont feljelentéssel élt, Gabriel fölött gyilkossági kísérlet vádja lebeg. Fidel kétségbeesetten hívja fel Eloyt. A hírek hallatán Perla és Eloy is Mexikóvárosba indul, segíteni Fidelnek. Fidel az autóbusz-állomáson súlyos veserohamot kap. Miután Perla ilyen váratlanul elhagyta Tlacotalpant, rá is rávetül a gyanú árnyéka, bár Enrique megpróbálja őt megvédeni. Artemisa közben galád szándékkal Sonia bizalmába férkőzik. Lucrecia még mindig hisz Chuynak, és hajlandó vele megbeszélni a dolgokat.

39. Fidelt eszméletlenül kórházba szállítják, Eloy és Perla hiába keresik a buszpályaudvaron. Perlát emészti az aggodalom, amire meg is van minden oka, mert a kórházban kiderül, hogy Fidel halálos beteg, azonnali veseátültetésre lenne szüksége. Leticia és Esteban Rosaurához rohannak a kórházba, ahol Leticia megismerkedik Adolfóval. Rosaura szerencsésen túljut az életveszélyen, állapota javulni kezd. Gabriel lefekszik Sandrával, bár közben is emészti lelkét a sok gond, és Sonia után sóvárog. Sandra ármányos módon teherbe akar esni Gabrieltől, hogy örökre magához láncolja. Chuy szimbolikus módon eljegyzi Lucreciát. A hír nagyon megrendíti Rebecát. Ortega rendőrkapitány szerint minden jel Fidel bűnösségére utal, sőt egyre biztosabbak Perla bűnrészességében is. Jeronimo temetésén Sebastian bosszút esküszik. Gladys aggódik, mert Eloy szó nélkül eltűnt. Azaliával a keresésére indulnak.

40. Jeronimo temetésén Enrique eljátssza a nagy fájdalmat, Sebastian ezért felkarolja a fiút. Lucrecia bejelenti, hogy férjhez megy Chuyhoz, ez azonban vitához vezet mind az anyjával, mind a "húgával". Gabriel keresi Perlát telefonon, Olga elmondja neki, hogy a lány a fővárosba ment. Eloy és Perla bolyonganak a nagyvárosban, kénytelenek zálogházba tenni Perla értékeit, mert nincs pénzük semmire. Miközben Fernanda elveszett fia miatt kesereg, Octavio a rendőrakadémián diáktársai körében ünnepli születésnapját. Bernardo megtudja Laurától, hogy Rosaura kórházban van, rögtön rohan is Letyhez. Azonban a nő elküldi őt, mert Sebastian is a kórházba készül. Rosaura nem árulja el az anyjának, hogy mi történt vele. Olga is készül a fővárosba, nagyon fáj a foga a fia örökségére. Esteban elmegy Ceferino munkahelyére, ám a dolog tettlegességig fajul. Ceferino alkut ajánl a fiának. Fidel megszökik a kórházból, és a lánya keresésére indul. Eloyt és Perlát utcai rablók támadják meg.