Make your own free website on Tripod.com

1. A caracasi Del Avila család a nagymama halála miatt az örökség felosztására készülődik. Az összes rokon a szállodára és az azt övező birtokra feni a fogát. Marcelo, az egyik unoka, egy lovasversenyen elnyeri Angelica, egy vidéki lány csókját, és románc szövődik a két fiatal között. A Del Avila család esti partiján, amikor a végrendeletet olvasnák fel, valaki meggyilkolja Rodrigót, Marcelo apját.

2. Marcelo feljelentést tesz az apja gyilkossági ügyében a rendőrségen. Diego, a család feje végre felolvassa a végrendeletet, amelyben Erasmót, a halálos beteg fiút nevezik meg örökösnek. Mindeközben a nyomozó megtalálja azt az injekciós tűt, amellyel Rodrigót feltehetőleg megölték.

3. Rebeca feladó nélküli borítékban egy videofelvételt kap, amelyen előző délutáni szerelmi légyottja látható. Franciscának szerelmet vall a gyilkossági ügyben nyomozó rendőr. Rosa Helena rajtakapja Malenát, miközben Darióval csókolózik. Angelica megdühödik Marcelóra, és családjával együtt nekiindul az éjszakai esőnek, hogy máshol keressen munkát.

4. Marcelo megtalálja a csuromvizes Angelicát, és visszaviszi a farmra. Malena - annak ellenére, hogy szülei megtiltották neki - mégis találkozik a szívtipró Darióval. Mindeközben Corina gonosz bosszút forral Angelica ellen, de terve másként sül el, és Marcelo lesz az áldozat.

5. Marcelo a kígyómarás következtében élet és halál között lebeg. Erasmo tiltakozása ellenére kihívnak hozzá egy javasembert, aki megállapítja, hogy csak egy szűzlány áldozata mentheti meg az életét. Mindeközben Marcelo jegyese semmiről sem tudva a fővárosba utazik, hogy a közelgő esküvőt tervezgesse. Angelica elhatározza, hogy áldozatot hoz Marcelóért, ám igyekezetét nem mindenki nézi jó szemmel.

6. Francisca randevúra hívja a nyomozást vezető felügyelőt, José Toribiót. Hugo, Malena apja támogatásáról biztosítja Rebecát a szálloda vezetéséért folyó küzdelemben. Miközben Marcelo az újonnan vásárolt birtok ügyeit intézi, jövendőbelije, Marcela elhatározza, hogy váratlanul meglátogatja a férfit. Eközben a rendőrség Marcelo anyját, Nataliát gyanúsítja férje meggyilkolásával.

7. Marcelo végre elszánja magát, hogy szerelmet valljon Angelicának. Mindeközben a Del Avila család tagjai kénytelenek tudomásul venni, hogy a szálloda vezetése a legidősebb fiú, Erasmo kezébe kerül. A hatóságok a gyilkosság körülményeinek felderítése érdekében exhumálni akarják Rodrigo holttestét. A temetőben azonban nem csak a rendőrség emberei jelennek meg.

8. Angélica anyja, Olga asszony elhatározza, hogy megakadályozza Marcelo és Angelica szerelmét, ezért a városi rokonokhoz küldi a lányt. Mindeközben a Vallejo és a del Avila családok továbbra is azt tervezik, hogy összekötik a kellemest a hasznossal, Marcelo és Malena frigyén keresztül a vagyont a házassággal. Az elképzelés útjában azonban Marcelo Angelica iránt érzett olthatatlan szerelme áll.

9. Miután nyilvánvalóvá válik, hogy Marcelo már nem akarja a frigyet Malenával, annak apja arra kéri Marcelo anyját, hogy mégis győzze meg a fiát a szálloda érdekében. Marcelo is megtudja, hogy a családi cég romokban hever és a szálloda megmentéséhez szükséges a Vallejo család pénze. Miután az esküvő kútba esett, Malena új férjjelölt keresésére indul. Mindeközben a titokzatos támadó újra lecsap, és ezúttal az áldozat nem más, mint Erasmo maga.

10. Erasmo mindent elkövet, hogy megtalálja a rejtélyes gyilkost, aki Rodrigo Cordova megölése után újabb áldozatra készül lecsapni. José Toribio felügyelő további bizonyítékokkal áll elő. Juan Maria közli a megdöbbent Franciscával, hogy gyermeket szeretne tőle. Eközben Marcelo arra kéri Angelicát, hogy jöjjön vele Caracasba, ahol családi partin ismerkedhet meg a del Avilákkal. Esther asszony egy feltétellel engedélyezi a kirándulást: ő is velük megy.

11. Malena elájul, mikor megtudja, hogy közelgő esküvője végérvényesen kútba esett. Angelica izgatottan készül a del Avila család partijára, ahol Marcelo be szeretné mutatni őt anyjának és az összegyűlt rokonoknak. Juan Maria tovább győzködi a vonakodó, örökké süteményeket faló Franciscát, hogy szüljön gyermeket, aki a betegeskedő Erasmo halála után örökölhetné a mesés del Avila-vagyont. Rebeca dührohamban tör ki, amikor rájön, hogy eltűnt 5000 dollárja. A pártában hagyott Malena bosszúja sem késik soká.

12. Marcelo megdöbben, amikor megtudja, hogy anyja üzleti ügyként kezelte Marcelával kötendő házasságát. Angelica és Malena összeverekednek a del Avilák családi partiján. A vízbe esett Angelica úgy érzi, hogy Marcelo cserbenhagyta, ezért bánatosan visszatér a farmra. Ám mielőtt ezt megtehetné, Erasmo, aki titokban szerelmes a lányba, megígéri neki, hogy segíteni fogja az úrinővé válás rögös útján. Eközben összeül a Vallejo és a del Avila család, hogy a meghiúsult esküvő után rendezzék soraikat.

13. Marcelo újra elmondja Malenának, hogy szerelmes Angelicába. Az elhagyott, hisztis lány azonban megfogadja, hogy tönkreteszi a del Avilákat. Eközben Dario az anyjától ellopott pénzen hasonszőrű barátjával tivornyát rendez, amelyre elhívják a mit sem sejtő szobalányt, Tibisayt is. Dario terve azonban balul sül el: anyja meglepi a társaságot, és a fiúnak hordárként kell vezekelnie. Marcelo elutazik a farmra, és megkéri Angelica kezét. José Toribio felügyelő újabb árulkodó nyomra bukkan.

14. Malena kezét-lábát töri, hogy magához láncolja Erasmót. Natalia asszony végső kísérletet tesz arra, hogy fiát jobb belátásra bírja. Rebeca sem fecsérli idejét: mindent latba vet, hogy elcsábítsa a mit sem sejtő, szemérmes Hugót. Miután Erasmo váratlanul kórházba kerül, Rebeca előtt megnyílik az út a szálloda vezetésére. A szerelmes Marcelót a sors ismét válaszút elé állítja.

15. Malena az Erasmóval töltött éjszaka után úgy érzi, hogy terhes. José Toribio kiengesztelésül virággal lepi meg a duzzogó Franciscát. Eközben Angelica és Marcelo között sor kerül az első szerelmes éjszakára. Natalia Erasmo súlyos betegségére hivatkozva akarja Angelicát eltávolítani Marcelo mellől.

17. Hugo Vallejo zároltatja a szálloda bankszámláit is. Don Diego dühbe gurul, amikor Malena "átveszi" az irányítást a szállodában. A del Avila család idegeit borzoló rejtélyes idegen újabb fenyegető levelet hagy Erasmo íróasztalán. Marcelo tudatosítja Malenában, hogy csak a pénzért veszi el őt feleségül. Miközben a két család a házassági szerződés részleteit tárgyalja, az elszánt Rebeca és Hugo édes együttléttel pecsételik meg a közelgő, a két családot összekötő frigyet.

18. A felépült Erasmo váratlanul felkeresi Angelicát. A család nyugalmát egy névtelen levél érkezése zavarja meg, amelyben az ismeretlen feladó a következő gyilkosság helyszínét jelöli meg. Angelica váratlan rosszullétei komoly aggodalommal töltik el Erasmót is. Marcelo azt gyanítja, hogy a Vallejók telekspekulációi állnak a titokzatos gyilkosságok mögött. Erasmo szerelmet vall a Marcelo után vágyakozó Angelicának.

19. Angelica úgy érzi, hogy Marcelo gyermekét hordja a szíve alatt. Erasmo a del Avilák orvosát, Juan Maríát kéri meg, hogy vizsgálja meg a lányt. Angelica úgy dönt, hogy beszámol Marcelónak a közelgő gyermekáldásról. A két család megállapodik, és Marcelo mégis feleségül veszi a Vallejo lányt. A családi ünnepséget azonban Angelica váratlan feltűnése zavarja meg.

20. Mialatt Angelica izgatottan várakozik a konyhában, hogy találkozhasson Marcelóval, addig a férfi Malenával az üzlet nyélbeütését ünnepli. Az álruhát öltő Angelica azonban meglepi a Malenával csókolódzó Marcelót és rettentő patáliát csap. Malena megfenyegeti Marcelót, hogy ha nem lesz esküvő, akkor a del Avila család napokon belül az utcára kerül.

21. Marcelo úgy dönt, mégis elveszi a számító Malenát. Az esküvő előkészületeinek forgatagában senki sem figyel fel a titokzatos idegenre, aki mérget csempész a felszolgálandó italokba. Marcelo azzal vádolja Angelicát, hogy Erasmót is kitüntette szerelmével. Az esküvő rendben elkezdődik, ám szorgos kezek dolgoznak azon, hogy ne így fejeződjön be.

22. Malena, a menyasszony közjátékkal zavarja meg az esküvőt, ám apja határozott fellépése kimondatja vele a boldogító igent. Eközben senki sem vesz tudomást a sarokban, csendesen zokogó Angelicáról. Egy Marcelónak címzett levélből kiderül, hogy a gyilkos az egyik pohárba mérget tett, amely kis híján megöli a gyanútlan Alexet. Ennek ellenére megköttetik a szerződés a Vallejo és a del Avila család között.

24. A szegény kis Angelica hitetlenkedve fogadja Erasmo ajánlatát. Marcelo tovább őrlődik az imádott Angelica és a gyűlölt Malena között. Juan María éktelen haragra gerjed, amikor Franciscát újra mértéktelen zabáláson kapja. Angelica nehéz döntés előtt áll, ám anyja bölcsessége ezúttal is segítségére van.

26. Corina elmondja Marcelónak, hogy Angelica Erasmo gyermekét hordja a szíve alatt. A feldúlt Marcelo úgy dönt, hogy eladja a birtokot, és végleg szakít a csalfa Angelicával. Dario váratlanul reklámfotózásra kap ajánlatot. José Toribio rájön, hogy Francisca valamit eltitkol előle. Rebecát teljesen felvillanyozza az új üzlettárs, Alejandro feltűnése. Roseta, a Villa del Avila minden-lében kanál titkárnője végre eléri célját: a bolondos, szerelmes Don Diego lakást vesz neki.

27. Angelicában egyre erősebb az elhatározás, hogy Erasmo oldalán váljon a del Avila család tagjává. Marcelo, miközben továbbra is Angélicáról álmodozik, szenvedélyes éjszakát tölt el újdonsült feleségével, Malenával. Eközben Erasmo titokban megvásárolja Marcelo birtokát. José Toribio felügyelő újabb elmélettel áll elő a del Avilákat fenyegető merényletsorozat feltételezhető indítékairól.

28. Miután Angelica és Erasmo az anyakönyvvezető előtt törvényesíti kapcsolatát, a férfi egy lezárt borítékot bíz újdonsült feleségére. Juan María egyre növekvő aggodalommal figyeli az álterhes Francisca furcsa viselkedését. Rebeca összeesküvést sző Hugo Vallejo felesége, Rosa Helena ellen, ezért megkéri Paulót, hogy csábítsa el az elhanyagolt asszonyt. Eközben Marcelo bált rendez a szállodában, hogy leleplezhessék a titokzatos támadót.

29. A gyilkos leleplezésére tett erőfeszítések kudarcra ítéltetnek, miután mindenki számára nyilvánvalóvá válik az összejövetel valódi oka. Csakhogy az igazi gyilkos ezúttal is tartogat meglepetéseket. Mindeközben Angelica del Avila asszonyként, Erasmo oldalán megérkezik a del Avilák ősi fészkébe.

30. Erasmo tisztázni szeretné az Angelica körül kialakult félreértéseket Marcelóval. Rebeca terve Rosa Helena elcsábíttatására balul sül el, mivel Paulo masszőrtechnikája ellentétes érzelmeket vált ki Hugo feleségéből. Eközben nemcsak Erasmo Angelicával kötött házassága borzolja a kedélyeket: a jelenlevők legnagyobb meglepetésére Don Diego is bejelenti, hogy elveszi "bájos" titkárnőjét, Rosetát.

31. Angelica hosszú idő múlva ismét találkozik szerelmével, Marcelóval. Malena sem marad rest, mindent elkövet, hogy lehetetlenné tegye az új del Avila asszony életét. Első lépésként közli Angelicával, hogy Victor gyilkosság áldozata lett. Francisca szerelmi élete José Toribio felügyelővel válságba kerül, amikor a férfi a nőt gyanúsítja meg a del Avilákat sújtó gyilkosságsorozattal. Eközben Angelica egy sárga rózsa kíséretében rejtélyes üzenetet kap.

32. Erasmo megdöbbentő tartalmú levelet kap egy amerikai orvostól, aki azt állítja, hogy a férfi eddigi halálos betegsége csak kitaláció volt. Erasmo azonban nem élvezheti újjászületését: a misztikus támadó újra lecsap. Hugo újra bántalmazza feleségét, ám ezúttal Malena és Juan María nem hagyják annyiban apjuk brutalitását. Angelica anyja, Olga asszony váratlanul beállít a hotelbe, ám Rebeca durván kidobja őt.

33. A del Avilák egy ostoba pletykának felülve azt követelik Erasmótól, hogy vonja vissza döntését Angelica igazgatói kinevezéséről. Francisca és José Toribio tovább űzi egymással a szerelmesek macska-egér játékát, miközben nem veszik észre, hogy a féltékeny Juan María minden lépésüket figyeli. Eközben Natalia és Malena azon mesterkedik, hogy rávegyék Angelicát Erasmo elhagyására.

34. Rebeca tovább győzködi Rosa Helenát, hogy jelentse fel erőszakoskodó férjét. Angelica és Marcelo hosszú, érzelmektől fűtött beszélgetés során próbálják tisztázni félreértéseiket. Mielőtt azonban Angelica beszélhetne Marcelónak a születendő közös gyermekről, meggondolja magát. Francisca azt tervezi, hogy szakít Juan Maríával, ám a férfi kidolgozott izmainak látványa elbizonytalanítja.

35. Erasmo arra kéri Marcelót, hogy tartsa titokban Angelica terhességét. Hugo Vallejo iszonyatos dühbe gurul, amikor felesége részegen érkezik haza. Francisca elégedetten nyugtázza, hogy a két hősszerelmes, Juan María és José Toribio még párbajozni sem rest a szeretett nőért való küzdelemben. Eközben a birtokra igyekvő Marcelo és Angelica a váratlanul lerobbant autóban ismét egymásra talál.

36. Rosa Helena szeméről végre lehull a hályog, és rájön, hogy férje Rebecával titkos viszonyt folytat. A szervizig tartó úton Marcelo és Angélica a folytonos veszekedéssel kis híján őrületbe kergetik a sofőrt. Roseta eltüntet egy titkos adatokat tartalmazó fájlt, majd újra megzsarolja Don Diegót. Végül Corina is megtudja, hogy a szeretett Victor nincs többé.

37. Miközben Angelica a birtok ügyeit intézi, Erasmo összetűzésbe keveredik a birtokra érkező Marcelóval. Rosa Helena úgy dönt, gyökeresen változtat eddigi életén, és nem lesz többé Hugo és Malena cselédje. Rebeca azt kéri Hugótól, hogy váljon el Rosa Helenától. Erasmo kénytelen szembesülni a ténnyel, hogy "halálos betegsége" egy összeesküvés része volt.

38. Don Diego azt javasolja, hogy fia, Erasmo ifjú feleségével költözzön be elhunyt anyja, Sofía szobájába. Erasmo a houstoni orvos mellett Matildét és Juan Maríát is gyanúsítja a gyógyszeradagok manipulálásával. Rebeca rádöbben, hogy Francisca kamerájával őt is kompromittáló felvételeket készített. Eközben Erasmo megtalálja a gyilkos eszközeit a néhai nagymama szobájában, ám mire José Toribio felügyelő is megérkezik, a tárgyaknak hűlt helye lesz.

39. Erasmo tűvé teszi a házat az eltűnt bűnjelek után. Mielőtt azonban rábukkanhatna a gyilkosra, az egy méreggel teli fecskendővel végez vele. A tragikus esemény után Malena bevallja, hogy szerelmes volt Erasmóba. Alig ér véget a temetés, Natalia, Rebeca és Francisca újra összevesznek a Villa del Avila irányításán. Végül az összegyűlt gyászolók előtt a kissé ütődött Francisca bemutatja a perdöntő videofelvételt Erasmo haláláról.

40. A Francisca által bemutatott videofelvételen látszik, hogy Angelica lökte le Erasmót a lépcsőn. A Villa del Avila élére Don Diego Erasmo utódjául ezúttal Marcelót jelöli. A túlbuzgó, előléptetésre vágyó José Toribio kapitány letartóztatja az Erasmo sírjánál zokogó Angelicát. A felügyelő szokásához híven ismét bakot lő, ugyanis Erasmo jószerivel már halott volt, amikor legurult a lépcső tetejéről.

41. Angelica Marcelo jelenlétében beolvas a beképzelt Malenának, aki ezek után hisztérikus rohamot kap. Diego szintén a sarkára áll, és nem engedi zsarolni magát a minden hájjal megkent Roseta által. Angelica nem hajlandó felbontani Erasmo hátrahagyott levelét, inkább visszatér a birtokra. Eközben a hősszerelmes José Toribio és Francisca hajókirándulásra indul.

42. José Toribio és Francisca romantikusnak ígérkező légyottját Juan María otromba fellépése teszi tönkre. A Villa del Avilában mindenki Angelica búcsúztatására készülődik, ám a lánynak váratlanul nyoma vész. A rendőrségen Diana hadnagy veszi át a hibát hibára halmozó José Toribio felügyelő munkáját. Eközben a gyilkos újra lecsap.

43. Diana felkeresi Marcelót, hogy beszéljen vele a nyomozás állásáról, de a férfi helyett csak Malenát találja ott. A reggeli közben kiderül, hogy a titokzatos körülmények közt eltűnt Angelica életben van, ám hűséges szobalánya, Tibisay nem élte túl a gyilkossal való találkozást. Alex szeretné elérni, hogy Angelica mondja el Don Diegónak, hogy az unokáját hordja a szíve alatt.

44. Erasmo végakarata hallatán a del Avila-családban ismét mindennapossá válik a széthúzás és az anarchia. Juan María továbbra sem adja fel a küzdelmet Francisca kegyeiért, ezért egy kiskutyával ajándékozza meg őt. Az Alex társaságában a birtokra utazó Angelicát egy ismeretlen feladótól származó levél várja. Rosa Helena szakít tartózkodó viselkedésével, és bejelentkezik Paulo masszázsára.

45. A birtokra visszaköltöző Angelica újabb ajándékot kap. Corina mindent megtesz, hogy közel kerüljön a gazdagságot jelentő férjjelöltekhez. Beáll dolgozni a Villa del Avila konyhájára, ám munkája sok kívánnivalót hagy maga után. Eközben Rebeca megpróbálja lejáratni Marcelo hotellel kapcsolatos tervét Diego előtt. Francisca allergiás rohamokat kap a Juan Maríától kapott kiskutyától.

46. Francisca éppen kiheveri a Juan Maríától kapott kiskutya okozta allergiát, amikor José Toribio esetlen udvarlási rítusaival kezdi ostromolni őt. A titokzatos gyilkos körül egyre szorosabbra zárul a kör, amint a rendőrség újabb bizonyítékokra bukkan a hotelben. Angelica és Marcelo egy számítógép kapcsán ismét egymásra talál.

47. Don Diego egyre mélyebb depresszióba süllyed a del Avilákat sújtó események miatt, ezért Marcelo meglepetést tervez számára. Rosa Helena Paulónál fut össze Rebecával, aki észreveszi, hogy férje ismét megverte őt. Rebeca ezért úgy dönt, hogy a rendőrségre kíséri barátnőjét. Malena megkéri Franciscát, hogy kamerájával örökítse meg életét a házban.

48. Olga asszony nem engedi, hogy Marcelo egy házban aludjon Angelicával. Malena mindent elkövet, hogy egy ágyba kerüljön a "jó partinak" tartott Marcelóval. Dario rajtakapja anyját, amint egy ismeretlen férfival randevúzik. Francisca nem tudja, hogyan válasszon két udvarlója közül. Angelica végre rászánja magát és elmondja Don Diegónak, hogy unokája lesz.