Make your own free website on Tripod.com

1. A sorozat romantikus szerelmi történetet dolgoz fel, mely bővelkedik kalandregénybe illő jelenetekkel, fordulatokkal. Rokonszenves főhőseink harcát a szabadságért, szerelmükért nap mint nap nyomon követhetjük a televízió képernyőjén. A férfi főszereplő Andrés Bustamante, akit hamis vád alapján életfogytiglan tartó fegyházra ítélnek Rafael Negret uzsorás meggyilkolásáért. Andrésnek - aki egyébként orvos - a szigorú és hirhedt börtönben, a Farallonban kell letöltenie a büntetését. A börtön a sivatag közepén Esmeralda faluhoz közel van. Igazgatója a keménykezű Santana ezredes, akinek gyönyörű lánya, Barbara a fiatal ügyvéd, Javier Negret után érdeklődik, de szülei a vagyonos Tomás Fonsecának ígérték...

2. Barbara otthagyva udvarlóját kilovagol a sivatagba, ahol baleset éri. A lerobbant rabszállító egyik utasa, Andrés Bustamante menti meg az életét. A két fiatal között egy pillanat alatt szerelem alakul ki, melyet még maguknak se mernek bevallani. Bustamantét a Farallonban kegyetlen körülmények és egy basáskodó rab, Sátánfi várja. Mejia őrmester, a rabszállító vezetője Cubillos főhadnagy parancsára valótlant állít Bustamantéról, aki kemény büntetést kap. Barbara születésnapján botrányt okoz, ezért édesapja szobafogságra ítéli.

3. Barbara úgy érzi, hogy tartozik Bustamanténak az életmentésért, ezért ráveszi Griseldát, hogy vesse be személyes varázsát Andrés érdekében Mejia őrmesternél. A lány egyébként is egyre többet gondol Bustamantéra, és különleges álma is visszatér. Javier Negret, a fiatal ügyvéd titokban találkozik Barbarával, aki megkéri, hogy képviselje az új rab érdekeit. De mikor megtudja, hogy Andrést vádolják Javier apjának meggyilkolásával, visszavonja kérését. Ám a lavina ekkor már elindul. A börtönben közben Sátánfi mindent elkövet, hogy elpusztítsa Andrést, akinek két barátja is akad, rabtársa, Piranja és Moran atya személyében.

4. Bustamante és Sátánfi összeütközése mindenkinek nagy gondot okoz a Farallonban. Santana ezredes arra kéri Moran atyát, vigyázzon a fogolyra, és próbálja befolyásolni. Javier Negret felkeresi a Farallont, úgy dönt, mégis eleget tesz Barbara kérésének, és segít az új foglyon. De mikor megtudja, hogy Andrés apja gyilkosa, másképp határoz. Barbara jóshoz megy, hogy rémálmát megfejtsék. Helenát, Andrés apját az áldozat bajkeverő titkára kilakoltatja.

5. Negret nem tud dönteni Bustamante képviseletével kapcsolatban. Barbara és Tomasito ellátogat Negret irodájába, és Tomasito büszkén meséli Isabelnek eljegyzésüket. Javier és Barbara között feszültség támad Bustamante miatt. Andrés megtudja, hogy a csodálatos lány, akinek kendőjét őrzi, Barbara Santana, a börtönigazgató lánya.

6. Andrés cellatársai - köztük Piranja - megszöknek a börtönből. Andrést megkötözik, hogy megmentsék a cinkosság vádjától, de Cubillos főhadnagy nem hisz neki. Fogolytársai ugyanakkor maradása miatt árulónak tartják. A szökevényeket, mint évek óta mindig, most is elfogják, és az egyetlen túlélő, Piranja Andrés ellen vall. Javier italba folytja szerelmi bánatát, és búskomorságából még Isabel, a titkárnője sem tudja kimozdítani. Barbara és Andrés Mejia segítségével leveleznek.

7. Piranja és Bustamante kemény büntetést kap a szökés miatt, amit csak súlyosbít Cubillos kegyetlenkedése. Barbara elmondja édesapjának, hogy Andrés megmentette az életét. Pegaso egyre rosszabbul van, ezért Santana ezredes, miután megtudja, hogy Andrés orvos, elhozza a Farallonból Bustamantét, hogy meggyógyítsa a lovat. Így találkozik újra a két fiatal. Javier részegen együtt tölti az éjszakát Isabellel, a titkárnőjével, amiért másnap nagyon szégyelli magát. Isabel azonban boldog és büszke, igyekszik közhírré tenni a dolgot.

8. Fonsecáék bányájában robbanás történt, ahol maga Pacho úr is megsérül. Miközben Pegasót gyógyítja Andrés, együtt lehet Barbarával, és a két fiatal halálosan egymásba szeret. Javier Negret is megjelenik a Santana-házban, hogy bocsánatot kérjen Barbarától, de csak felbőszíti a lányt azzal, hogy féltékenységi jelenetet rendez. Pacho úr nagyon beteg, és mivel nincs a környéken orvos, őt is Bustamante kezeli.

9. Andrés megmenti Pacho úr életét, nagy tekintélyt szerezve ezzel a faluban. Bertha asszony ragaszkodik hozzá, hogy Andrés a házukban maradjon addig, amíg férje fel nem épül. Ezzel nehézséget okoz Santana ezredesnek, aki így kénytelen a börtön szinte valamennyi szabályát megszegni. A falubeliek azt követelik, hogy az orvos őket is gyógyítsa, de Negret ügyvéd feljelentése ezt lehetetlenné teszi. Andrést elszomorítja a hír, hogy Barbara Tomasito menyasszonya.

10. Barbara bocsánatot akar kérni Javiertől, ám a békülés helyett még jobban összevesznek. A szép Micaela Sátánfi utasítására megjelenik a Santana-házban, hogy elcsábítsa és tönkretegye Miguel Santanát. Bár nem akarják felfogadni, furfanggal, csellel mégis eléri, hogy a családnál maradhasson. Javier bosszút esküszik Bustamante ellen, és egy levélben a fogoly büntetésének súlyosbítását kéri a bíróságtól.

11. A szerelmesek végre pár csodálatos percet tölthetnek együtt a pajtában. Ám búcsúzásuk annál fájdalmasabb, mivel kiderül, Negret ügyvéd nem segíteni, inkább ártani akar Bustamanténak. Micaela továbbra sem tesz le a tervéről annak ellenére, hogy Santana ezredes egyelőre nagyon tartózkodó vele. Andrés rabtársai úgy gondolják, hogy a fiú Santana besúgója. Helena asszonyt kilakoltatják a lakásából. Barbara és Tomasito esküvőjének időpontját a szülők előrehozzák.

12. Tomasito beteg édesapja helyett lemegy a bányába, ahol a munkások nem fogadják el főnöknek. Barbara rabruhában belopódzik a kőbányába, hogy találkozzék Bustamantéval. Könnyen bejut, de a kifelé vezető út bezáródik előtte. Moran atya helyteleníti Negret ügyvéd viselkedését, de nem tudja jobb belátásra téríteni. Barbara szülei nem találnak magyarázatot lányuk eltűnésére.

13. Barbarának sikerül észrevétlenül távoznia a Farallonból Mejia őrmester segítségével. Santana ezredes arra kéri Bustamantét, hogy levélben utasítsa vissza Fonsecáék felkérését, és ne vállalja el az esküvői tanú szerepét. A börtönben Sátánfi és Bustamante összeverekszenek. Fonsecáékhoz váratlan vendég érkezik.

14. Esther asszony megkéri Barbarát, hogy az ő régi esküvői ruhájában menjen férjhez. Az ezredes nem értékeli Micaela kedvességét, de a lány nem adja fel a terveit. Moran atya tanácsára Esmeralda lakói sztrájkba lépnek, és nem szállítanak élelmiszert a Farallonba. Ezzel akarják kényszeríteni az ezredest, hogy kiengedje a faluba Bustamantét gyógyítani. Tomasito hivatalosan is megkéri Barbara kezét. Javier Negret a börtönben meglátogatja Andrést.

15. Barbara Bertha asszony kívánságára elmegy a börtönbe, hogy felkérje Andrést, legyen az esküvői tanúja. De amikor szembekerül a férfival, mégsem tudja megtenni, inkább egy levelet ír neki, amit végül nem tud átadni. A börtönben lázadás tör ki a csökkentett fejadagok miatt, és Cubillos kap az alkalmon, hogy újból megbüntetheti Bustamantét. Barbara Griseldával elutazik a fővárosba, és megkeresi Helena asszonyt. Váratlanul Javier Negret is megjelenik Andrés anyjánál.

16. Barbarát nagyon letöri, hogy Javier kilakoltatta Helena asszonyt az otthonából, és nem hallgatja meg Javier magyarázatát. Santana ezredest teljesen elbűvöli Micaela, bár még nem adja meg magát, inkább az alkoholhoz menekül. Hiába kérleli a feleségét, az asszony nem bocsátja el a lányt. Eközben a Farallonban Sátánfi leszúrja Bustamantét, és Mejia hiába próbálja megmenteni. Esther asszony elmondja szomorú titkát Micaelának.

17. Santana ezredes megtalálja Barbara Bustementéhoz írt szerelmes levelét, így szerez tudomást a kapcsolatukról. Ezért feleségével úgy döntenek, hogy mielőbb megtartják Tomasito és Barbara esküvőjét. Közben Farrallonban Moran atya Andrés életéért harcol, és a sors fintora, hogy a férfi életét végül Sátánfi vére menti meg. Barbara kiváltja Bustamante diplomáját az egyetemen, és bevallja érzéseit Helena asszonynak. Javier Negret ki akarja deríteni, hogyan is halt meg valójában édesapja. Helena asszony leköltözik Esmeraldába, hogy közelebb legyen a fiához.

18. A hazatérő Barbarát és Griseldát haragos és számon kérő szülők fogadják. A megtalált levelek hatására Griseldát elbocsátják, Barbarát pedig édesapja zsarolással kényszeríti, hogy feleségül menjen Tomashoz. Az ezredes és Moran atya újból összetűznek a falusiak zendülése és Bustamante miatt. Santana elhatározását megmásítva azt parancsolja Andrésnek, hogy legyen tanú a lánya esküvőjén.

19. Barbara és Tomasito kölcsönösen nem akarnak egymással házasságot kötni, de egyikük sem tudja a megoldást, hogyan akadályozzák meg az esküvőt. Végül mindketten elmondják szüleiknek ellenvetésüket, de nem találnak meghallgatásra. Andrés ráveszi Santana ezredest, hogy Barbara esküvője után egy hétig gyógyíthasson a faluban. Javier a helyszínen próbálja kideríteni apja halálának körülményeit.

20. Barbara kockázatos ötlettel áll elő, amivel meghiúsíthatja az esküvőt. Ehhez azonban szüksége van Tomasito segítségére, aki fél, hogy lelepleződnek. Helena meglátogatja a fiát a börtönben, és találkozik férje régi kedvesével, akiről kiderül, hogy Sátánfi anyja. Pacho Fonseca és Santana ezredes az esküvő előtti napon aláírják társulási szerződésüket, s ezzel Santana előtt megnyílik az út a gazdagság felé. Filomena elmeséli édesapjának kapcsolatát Tomasitóval.

21. Tomasito meglátogatja Bustamantét a börtönben, és átadja Barbara zenetét. A szökés híre felkavarja Andrést, aki elhatározza, nem megy el a lánnyal, mert ezzel örökre számkivetetté válnának. Eközben Barbara aprólékosan, és körültekintően szervezi a másnapi szökést. Régi barátai, a cigányok segítségét kéri. Micaela már teljesen magába bolondította Santana ezredest, ám a férfi nagy erőfeszítéssel még mindig ellenáll a lánynak.

22. Barbara és Tomasito az oltár elé állnak, és itt végre lehetőségük van a szerelmeseknek, hogy beszéljenek egymással. Erre bőven van idejük, mivel a szertartás nem kezdődik el, és egymást érik a kellemetlenségek. Moran atya nem akarja összeadni az erőszakkal összeboronált párt, és az örömszülők viselkedése is botrányos. Eközben a Farallonban Cubillos Sátánfira támad.

23. Barbaráék esküvője meghiúsul, köszönhetően annak, hogy Filomena apja félbeszakítja a szertartást. Andrés végül rászánja magát a szökésre, és a cigányok segítségével sikerül lerázniuk az üldözőket. Az elkeseredett Esther asszony lelkileg és fizikailag is összeomlik. Állapotán nem segít Micaela ápolása sem. Miközben a fiatalokat Santana ezredes az egész országon keresztül üldözi, a Farallonba megérkezik Bustamante szabadlábra helyezési papírja. Pacho ígéretet tesz Filomena apjának, hogy Tomas feleségül veszi a lányt.

24. Barbara és Andrés sikeresen eljutnak egy messzi vidékre, ahol házasságot kötnek. A szabadság, a beteljesült szerelem euforikus, boldog pillanatokat hoznak életükbe. Bertha asszony válni akar, miután úgy érzi, Pacho meggondolatlan házassági ígéretével tönkreteszi a családot. Esther asszony egyre rosszabbul lesz, de férje ezt nem veszi észre. Micaela iránti szerelme és a szökevények üldözése teljesen leköti az ezredest. Andrésnak sikerül üzenetet küldeni Nemesiának egy küldönccel, de nem tudja, hogy Santana figyelteti az asszony házát.

25. Andrés küldöncét kelepcébe csalják, és bár nem árul el semmit az üldözőknek, tudtán kívül mégis Andrésék nyomára vezeti Santana ezredest. Barbara és Andrés néhány boldog napot töltenek Damian házában. Micaela kihasználva Esther asszony gyengeségét, teljesen átveszi a hatalmat a házban. Lassan az egész falu tudomást szerez Bustamante ügyvédjének jelenlétéről és a szabadlábra helyezési határozatról, csak Santana ezredesnek nem sikerült még átadni a papírt.

26. Esther asszonyt Griselda kórházba viszi, Micaela döntése szerint. Negret ügyvéd megszerzi Bustamante szabadlábra helyezési papírjait, de egyelőre nem áll szándékában átadni az illetékeseknek. Az üldöző csapat eléri a menekülők búvóhelyét, és a fiatal pár továbbáll. De csekélyke előnyüket nem tudják kihasználni, így Barbara úgy dönt, egyedül Andrés folytassa útját, ő pedig hazamegy. Egy gyenge pillanatában Andrés elfogadja ezt a változatot.

27. Andrés tiltakozása ellenére a fiatal pár szétválik, esélyt adva ezzel a férfinak a menekülésre. Barbara feladja magát, és Mejia visszaviszi Esmeraldába. Ám Andrés nem tud elválni a lánytól, ezért megpróbál visszamenni érte, és ez okozza a vesztét. Santana ezredes elfogja, megsebesíti, ám hivatalosan nem viszi vissza a börtönbe, személyes foglyaként kezeli, és az erődítmény egyik titkos cellájába zárja. Közben a faluban újabb és újabb fogadásokat kötnek az emberek Bustamante mellett vagy ellene. Javier Negret közben meglátogatja Barbarát, és szerelméről biztosítja a lányt, de az durván kiutasítja.

28. Miután a Farallon egyik titkos cellájába vetette Andrést, Santana ezredes visszaveszi a börtön parancsnokságát Cubillostól. Mejia őrmester észreveszi az ezredes mesterkedését, és megpróbálja megfejteni a titkot. Barbarát házi őrizetben tartja az apja, ezért Tomas segítségével üzen Helenának, aki a fia életéért könyörög Santanának. Micaela úgy érzi, Teresa keresztülhúzhatja számításait, ezért szörnyű tervet eszel ki. Eközben a börtönben a két halálraítélt ember, Sátánfi és Bustamante, tudomást szerez egymásról.

29. Micaela megszabadul Teresától, a veszélyes tanútól. Úgy tűnik, Santana ezredes házán átok ül, de ezt az ezredes észre sem veszi, csak a lánya megbüntetése foglalkoztatja. Negret ügyvéd a célja érdekében mindenre képes. Szövetséget ajánl Santana ezredesnek, és megsemmisíti Bustamante szabadlábra helyezési határozatát. Azt reméli, ezzel elnyeri az ezredes bizalmát, és esélyes lesz Barbara kezére. Barbarát édesapja Micaela tanácsára egy kolostorba akarja zárni. Esther asszony visszatér a kórházból.

30. Santana ezredes a maga pártjára állítja Esther asszonyt, és végül mégis elküldik Barbarát a kolostorba. Mejia megtalálja Bustamantét a titkos cellában, és élelmet, gyógyszert visz a rabnak, amit Andrés megoszt ismeretlen szomszédjával. Javier Negret felajánlja az ezredesnek, hogy a történtek ellenére is hajlandó feleségül venni Barbarát. Az ezredes elfogadja az ajánlatot, és cserébe arra kéri az ügyvédet, hogy minden lehetséges eszközzel tüntesse el lánya és Bustamante házasságának nyomait.

31. Barbara nehezen tűri a kolostor fegyelmét, gondolatai folyton Andrésnál járnak. A férfi is egyre nehezebben viseli kilátástalan rabságát, már az őrület határán van. Mejia és Griselda mindent elkövetnek, hogy megtalálják Andrés börtönének kulcsát, és kiszabadítsák a rabot. Sátánfi erőre kap az ételtől, a gyógyszerektől, és a bosszúvágy elhatalmasodik rajta. Barbarát anyja betegsége miatt hazaengedik a zárdából.

32. Bruno, Sátánfi barátja a bandájával feldúlja a falut. Barbara hazajön a zárdából, hogy beteg anyját meglátogassa, és kegyelmet kérjen apjától Andrésnek. Eleinte támogatóra talál édesanyjában, de mikor Esther asszony megtudja, hogy a fiatalok összeházasodtak, ellöki magától lánya szerető karját. Az ezredes kidobja a házból lányát, majd Barbara a falu főterén mindenkinek elmondja, hogy önként szökött el Andréssel. A kolostorba menet az apácák autóját egy rablóbanda támadja meg.

33. Bruno magával viszi Barbarát, és azt üzeni az ezredesnek, hogy hajlandó a lányt kicserélni Micaelára. A Farallonban Cubillos felrobbantja a földalatti cellákat, hogy eltüntesse a nyomokat maga után. A robbanás következtében Bustamante hivatalosan is visszakerül a Farallonba, Sátánfi pedig megszökik. Javier Negret - hogy pénzt szerezzen - visszatér régi szenvedélyéhez, a kártyához. Bruno beleszeret Barbarába, és már majdnem megszerzi magának a lányt, amikor megjelenik Sátánfi.

34. Sátánfi visszaszerzi bandafőnöki pozícióját, és védőszárnyai alá veszi Barbarát. Úgy érzi, becsületbeli kötelessége kiszabadítani Bustamantét. Gyorsan akar cselekedni, felhasználva azt az előnyét, hogy tud a titkos bejáratról a börtönbe. Nemesia segít Esther asszonynak a gyógyulásban, ami meglepően gyorsan bekövetkezik, miután csak az általa készített ételeket és italokat fogyasztja a beteg. Esthernek még a férjét is sikerül visszahódítania. Sátánfi és társai bejutnak a Farallonba.

35. Bár több embert vesztenek, és Bruno is a Farallon foglya marad, de Bustamanténak, Piranjának, Barbarának és Sátánfinak sikerül kitörnie a börtönből. Az ezredes azonnal kíméletlen hajtóvadászatot indít ellenük. Negret ügyvéd továbbra is szerencsejátékkal akar meggazdagodni, de ezzel magára vonja a vesztesek haragját. Barbara a sebesült Sátánfit és barátait a kolostorba viszi, itt találnak menedékre.

36. A szökevények menedékre találnak a zárdában, ám hamarosan megjelenik Santana ezredes az embereivel. Bár a főnökasszonynak sikerül megakadályoznia, hogy átkutassák az épületet, az ezredes hátrahagyja embereit, elzárva ezzel a menekülők útját. Piranja úgy érzi, most jött el az ő ideje, és felajánlja barátainak elrejtett pénzét. A fogságba esett Bruno a jobb bánásmód reményében Micaela testvérének adja ki magát. Esther asszony Micaela közreműködésének köszönhetően újra rosszul lesz.

37. Piranjáék csellel kijutnak a zárdából, hogy kiássák a pénzt. Bruno megzsarolja Micaelát, aki kénytelen igazolni a fiú történetét. Az ezredes elhiszi meséjüket, így a rab - aki ráadásul társait is elárulja - egyelőre a Santana-házban maradhat. Esther asszony állapota válságosra fordul, és az ezredes elküld Nemesiáért. Negret ügyvéd Barbara iránti szerelme nem ismer határokat, Cubillost akarja felbérelni, hogy ölje meg vetélytársát. Közben a kolostorban bujkálókat megtalálják a Farallon őrei.

38. Bruno Micaela segítségével egyre inkább otthonra talál az ezredes házában. Esther asszony állapota rohamosan romlik, és Bruno hamar felismeri a betegséget és okozóját. Micaela elhatározza, hogy megszabadul a fiútól, és ehhez Javier Negretet szeretné felhasználni. A szökevények a zárdában megkötözik az őröket, de az ezredes már a nyomukban van. Maria Gracia és Sátánfi egymásba szeretnek, és a lány is velük akar szökni.

39. A szökevények Maria Graciának köszönhetik, hogy sikerült elmenekülniük Santana ezredes elől. Az ezredes, akit aggaszt felesége állapota, hazatér az otthonába, és Cubillosra bízza az üldözés vezetését. Griselda elmegy Fonsecáékhoz, hogy segítségüket kérje Esther asszony gyógyításában. Piranja és Trinidad eljutnak a fővárosba a megszerzett pénzzel, ahol ruhákat, ékszereket vesznek. Helena asszonynál végre találkoznak Andrésékkal.

40. Barbarát és Maria Graciát a rendőrök elfogják, mikor telefonálni mennek. Trinidad felfedezi Cubillost az utcán, és értesíti a házban maradottakat. A lány először szökni akar a pénzzel, de végülis lelkiismerete és Piranja iránti szerelme nem engedi elmenni, ezért segít kitörő társainak. Az utcán pisztolyharcba keverednek, és Piranja megsebesül. Sikerül kocsit szerezniük, és Helena asszonnyal együtt a sivatag felé veszik útjukat. Santos és Andrés nagyon szomorúak, hogy ott kell hagyniuk szerelmüket. Esther asszony úgy érzi, hogy halálán van, ezért gyónni akar. Moran atyának elmondja évtizedek óta őrzött bűnös titkát, de férje is tudomást szerez a dologról.

41. A szökevények Fonseca úr egyik aranybányájában találnak ideiglenes menedéket, de Cubillos és a rendőrök hamarosan lezárják a kijáratot. Megérkezik Mejia őrmester is, de képtelen megakadályozni, hogy a bosszúvágyó főhadnagy felrobbantsa a bányát. Barbara a szörnyűséget látva mély ájulásba zuhan. Mindeközben a helyszínre érkezik Santana ezredes, aki kérdőre vonja Cubillost, és hazaviszi lányát. Barbara magához tér, és gyűlölettel beszél apjával. Bustamante és Santos túlélik a robbantást, de társaikat és Helena asszonyt ott temetik el a tárnában.

42. A Fonseca családot a bányarobbantás teljesen tönkretette. Az eddig magabiztos családfő nehéz helyzetbe kerül. Az ezredes megpróbálja kiengesztelni Barbarát, de a lány hajthatatlan. Tomas és Javier is szeretné meglátogatni Barbarát, ám egyiküket sem engedik közel a lányhoz. Esther asszony érzi, hogy már nem fog felgyógyulni, elbúcsúzik Barbarától, és utolsó kívánságként azt kéri lányától, menjen férjhez Javier Negrethez. Az ügyvéd urat eközben Isabel ostromolja azzal, hogy ismerje el születendő gyermekét. Santos és Andrés kitörni készülnek a bányából.

43. Esther asszony zsarolásának köszönhetően Barbara igent mond a Javierrel kötendő házasságra. A férfit felvilágosítja állapotáról, abban reménykedve, hogy az visszalép szándékától. De Javier nem vonja vissza szavát annak ellenére, hogy bántja, apja gyilkosának gyermekét neki kell felnevelnie. Santos és Andrés kijutnak a bányából, és egy cirkuszhoz csatlakoznak. Andrés az újságokból értesül Barbara esküvőjéről, és vállalva a veszélyt, elindul Esmeraldába.

44. Barbara esküvőjén álruhában megjelenik Andrés Bustamante, akit Santos menekít ki a templomból. Ez azért is könnyen megy, mert Esther asszony halála miatt óriási kavarodás támad a templomban. Andrés félreérti a helyzetet, meggyűlöli az egész világot, és bosszút esküszik mindenki ellen, aki őt valaha is bántotta. Esther asszony temetésén megjelenik Isabel is, aki felvilágosítja Barbarát Javierhez fűződő viszonyáról. Barbara megígéri, jobb belátásra bírja a férjét, és gondoskodnak a születendő gyerekről. Az ifjú pár azonnal elutazik Esmeraldából.

45. Andrés Bustamante, alias Abel Escalante szabaduló művészként válik híressé. Társaival akkor érkezik Esmeraldába, mikor Barbara és kislánya is hazalátogat hét év távollét után. Barbara orvos, és egy rosszul sikerült kapcsolatban él Javier Negrettel. A fiatalasszony meglepődik a változásokon. Santana ezredes újra nősült, Micaelát vette feleségül, Fonsecaék jól menő éttermet üzemeltetnek, Javier Negret fia pedig magányos, beteges gyermek, Isabel nehezen tartja el kettejüket kevéske jövedelméből. Andrea, Barbara lánya találkozik Abel Escalantéval. Apa és lánya állnak egymással szemben, de nem tudnak róla.

46. Miközben mindenki Andreát keresi, ő engedély nélkül meglátogatja a mágust. Barbara végre találkozik Andrésszel, de miután biztos benne, hogy a férfi meghalt, észre sem veszi a rendkívüli hasonlóságot. Megérkezik Santana ezredes öccse és annak lánya, aki szerelmes Escalantéba, és követi őt mindenfelé. Az ezredes nem örül ennek a látogatásnak. Brunót a Farallonba szállítják, és Cubillosszal üzen Micaelának. Javier a felesége után jön Esmeraldába, és kocsijával majdnem elüti a saját fiát.

47. Az egész falu elmegy a cirkuszi előadásra. Andrés első számához Barbarát hívja segítségül, és a varázsszekrény rejtekében megcsókolja az asszonyt. Barbara teljesen megzavarodik, és bár a szívével érzi, hogy régi ismerős áll előtte, az esze elveti ezt a feltevést. Javier azonban észre veszi a két ember között vibráló feszültséget, és féltékeny lesz a művészre. Camila szomorúan tapasztalja, hogy Escalante unokanővére, Barbara után érdeklődik.

48. Griselda rádöbbenti Barbarát, hogy Escalante régóta hiányolt érzéseket ébresztett benne. Ezek után Barbara elmeséli titkát Camilának, és a lány is bevallja neki Escalante iránt érzett szerelmét. Éjszaka Javier betör Barbara szobájába és erőszakoskodik az asszonnyal és kislányával. A hangoskodást Miguel Santana is meghallja, és kiutasítja vejét a házból. Javier részegen találkozik Andrésszal, aki felfedi titkát. Másnap azonban senki sem hisz az ügyvédnek. Filomena apja meghal, és a sír ásásakor olajra bukkannak. A szakemberek azonban becsapják a hiszékeny lányt.

49. Barbara Andreával meglátogatja Isabelt és fiát, és a két gyerek összebarátkozik egymással. Camila Abellel készít riportot és a magánéletéről faggatja, miközben értésére adja, hogy szereti őt. A férfi váratlanul megcsókolja, aminek Barbara is tanúja lesz. Abel/Andrés örömmel fedezi fel, hogy Barbara féltékeny. Javier alkoholizmusa egyre súlyosabb, így mikor Abel ebédre megy a Santana-házhoz, nem bír uralkodni magán. A Fonseca család újra meg akarja nyitni a bányát.

50. Abel/Andrés sejtelmes jóslatot mond Micaelának, és ezzel megkezdődik a macska-egér játék a nő és a két szökevény között. Santana ezredes újból átnézi a foglyok aktáit, mert mindenáron tudni szeretné, miért ismerős számára Abel. A féltékeny Javier pisztolyt fog a mágusra, amikor azt kettesben találja a feleségével. A férfi életét csak Santana ezredes lélekjelenléte menti meg. Az ezt követő veszekedés alatt tudja meg Barbara az igazságot apja és férje megállapodásáról. Abel ajánlatot tesz a Fonseca bányára, de Javier ráígér.

51. Santana ezredes rájön, hogy Barbara férjhez kényszerítése elhibázott lépés volt, ezért arra kéri Moran atyát, tegye érvénytelenné ezt a házasságot. Cubillos megzsarolja Micaelát azzal az információval, amit Brunótól megtudott. Első lépésben az asszonyt akarja megszerezni. Abel ráveszi a falu orvosát, hogy adja el a praxisát, amit Barbara számára megvásárol. Este egy veszélyes mutatvány premierjén rosszul lesz, és csak Barbara lélekjelenlétének és szakmai felkészültségének köszönhető, hogy életben marad. Agustin meglátja Bustamante aktáját, és a férfiban szörnyű gyanú ébred.

52. Santos az előadás után találkozik az anyjával, aki a szíve mélyén felismeri a fiát. Santana ezredes testvérének felfedi Barbara és a házassága titkát, és együtt meglátogatják a beteg Abel Escalantét, de Santos nem engedi be őket. Libardo miután rájött, hogy szerelme Jézus menyasszonya, vagyis apáca lett, hagyja, hogy egy új szerelem megérintse. Abel bár mindent elkövet, Barbara képtelen bevallani érzéseit a férfinek, és mindenáron harcol a szerelem ellen.

53. Micaela nagy bánatára Jamaica varázslata hatástalan marad, ráadásul a visszájára fordul. Barbara enged környezete nyomásának, és úgy dönt, Esmeraldában marad, és orvosként dolgozik a faluban. Camilát ez bántja, mert féltékeny. A két unokatestvér között egy alapos beszélgetés után helyreáll a béke. Santana ezredes testvérét és feleségét együtt találja egy félreérthető helyzetben, és a féltékenység feltépi a férfi régi sebeit. Javier Negret rájön, hogyan láncolhatná maga mellé feleségét.

54. Micaela tovább fonja hálóját a sógora, Agustin körül. Abel a temetőig követi Barbarát, és rájön, hogy az asszony még mindig szereti, és ezzel saját maga vetélytársává vált. Micaela és Javier Andreát akarják felhasználni Abel/Bustamante ellen. Mejia felkeresi Escalante lakhelyét, és bizonyítékot talál rá, hogy Abel és Andrés ugyanaz a személy. Hosszú évek keserűsége tör föl a leleplezett Andrésban, aki végre azt is megtudja, miért ment férjhez Barbara Javier Negrethez. Mejia választás elé állítja a férfit: bosszú, vagy új élet a feleségével és a lányával. Javier Negret Micaela segítségével elrabolja Andreát.

55. Javier egy elhagyatott kunyhóba viszi a gyermeket az erdő szélére, ahol majd Jamaicának kell vigyáznia rá. Andrea azonban elszökik, és az erdőben eltéved. Griselda közben rádöbben, hogy Andrea eltűnt, és fellármázza a családot. Lassan az egész falu a gyermeket keresi, aki egyre beljebb kerül a rengetegbe. Az alkoholtól félőrült Negret megzsarolja a mágust, és arra akarja kényszeríteni, hogy Santana ezredesnek is fedje fel kilétét. Andrés elveszti a fejét, és rátámad az ügyvédre, aki sokkos állapotba kerül. Barbara a sötétben lánya keresésére indul.

56. Negret hosszú időre elveszti az eszméletét, miközben az egész falu a kislányt keresi. Barbara és Santana ezredes is megtudja, hogy Javier vitte el Andreát, de nem tudnak mit tenni a félőrült férfivel. Andrés úgy dönt, hogy feladja magát, ezért arra kéri barátait, meneküljenek. Ám ők inkább feláldozzák magukat, és megpróbálnak segíteni. Kiderül, hogy Micaela is részt vett a gyerekrablásban, ezért Andrés megfenyegeti az asszonyt. Barbara régi barátai, a cigányok segítségét kéri a kereséshez.

57. Micaela arra biztatja Javier Negretet, hogy ölje meg Andrés Bustamantét. A férfi alkoholmámorában nem veszi észre, hogy manipulálják. Pacho Fonseca és Santana ezredes úgy dönt, hogy Abel Escalantéval társulnak a bányaüzletben, és Negrettel nem állnak szóba. Ettől az elhatározástól még a ravasz Micaela sem tudja eltántorítani a férjét. Pedig Negret még apai jogait is felajánlja az üzletrészért cserébe. Abel/Andrés és Barbara együtt indulnak a kislány keresésére, és utol is érik a rablókat, ám újabb balszerencse éri őket.

58. Camila tovább folytatja a nyomozást Escalante után. Már azt hiszi, zsákutcába jutott, amikor a véletlen elébe sodorja a megoldást. Barbara fogságba kerül, és a banditáknál megtalálja végre a kislányát, aki lázas és beteg. A bűnözők megengedik, hogy ápolja a kislányt, miközben Andrés és Mejia őrmester észrevétlenül követik őket. Már csak az a kérdés, sikerül-e kiszabadítaniuk a foglyokat. Griselda közreműködésének köszönhetően az ezredes rádöbben, miféle ördögi praktikát űz a házában Jamaica.

59. Barbara kislányával és segítőivel biztos menedéket talál, ám a kiáradt folyó elvágja őket az otthonuktól. Abel/Andrés hatására Barbara elmondja a kis Andreának, hogy Javier Negret nem az igazi apja. A kislány ettől teljesen összezavarodik, és megharagszik az édesanyjára. Anyát és lányát később Andrés békíti össze. Javiert a börtönben meglátogatja Micaela, aki még mindig Escalante ellen lázítja a férfit.

60. Javier Negret kiszabadul, és megfenyegeti Santana ezredest. Camila felfedi Andrésnak, hogy ismeri a titkát, de Andrés határozottan tagad. Javier Negret megint Cubillosszal akar bosszút állni Bustamantén, de közben Micaelával is terveket sző. A tárgyalás annyira jól sikerül, hogy azonnal bizalmas kapcsolatba is kerülnek. Közben Barbaráék hazaérnek, és kirobban a botrány Micaela és Jamaica körül. Micaela képtelen letagadni a szerepét a gyerekrablásban, ezért el kell mennie a Santana-házból. Santos felkeresi a zárdában Maria Graciát.

61. Santana ezredes a történtek miatt megválik Micaelától, aki egy szállodába költözik. Búcsúzóul még ellopja a Farallon alaprajzát. Negret új tervet eszel ki, el akarja venni Barbarától a lányát. Ezért bírósági keresetet nyújt be. Hogy terve sikerüljön, igyekszik jobb képet mutatni magáról. Mások előtt nem iszik, meglátogatja a fiát, udvarias és kedves az emberekkel. Miután megtalálták Helena holttestét, Andrés Tomas segítségével leállítja a bányamunkálatokat.

62. A közeli barátok jelenlétében eltemetik Helena Bustamantét. A temetésen még Santana ezredes is részt vesz. Javier Negret provokálja Andrést, és a gyászolók előtt pocskondiázza anyját és fiát. Agustin, Santana ezredes testvére meglátogatja és megvigasztalja Micaelát, aki egyre szorosabbra fonja hálóját a gyanútlan férfi körül. Filomena botrányosan viselkedik a helyi kocsmában, aminek anyósa is szemtanúja.

63. Santos sebhelyét látva Cubillos meggyőződik róla, hogy Sátánfi és Bustamante túlélték a robbanást. A börtönőr fél a bosszútól, ezért szeretné Andréséket megelőzni, és lecsapni a két szökött fegyencre. Escalante feleségül kéri Barbarát, és szerelmi vallomásával megzavarja az asszonyt. Barbarát teljesen kétségbe ejtik saját érzései és gondolatai, amiket megoszt Camilával. A két nő féltékeny egymásra, és először életükben összevesznek. Santana ezredes meglátogatja Bustamantét, és a beszélgetés alatt kiderül, hogy még mindig gazembernek tartja az egykori rabot.

64. Megkezdődik Javier és Barbara gyerek-elhelyezési pere. Negret azt akarja bizonyítani, hogy Barbara múltja és jelenlegi életmódja alkalmatlanná teszik a gyereknevelésre. Abel képtelen elmondani Barbarának az igazságot, mindig megzavarják őket. Megérkezik Esmeraldába a Barbara által felfogadott ügyvéd, aki a Bustamante ügy perújrafelvételén fáradozik. Ám titkos tanúját lassan felfedezik. Santos úgy akar menekülni reménytelen szerelme elől, hogy feleségül kéri Barbie-t.

65. Andrés felajánlja most vásárolt lakását Barbarának és kislányának. Egyúttal meg is kéri az asszonyt, legyen a felesége. Javier Negret arra kéri segítőjét, intézze el, hogy Andrés Bustamantét újra elítéljék. Mindketten úgy tartják, a cél érdekében minden eszköz megengedett. Megkezdődik Andrés pere, melyen az összes érintett, barát és ellenség is részt vesz. Micaela úgy dönt, elválik Santana ezredestől, akit gazdagabb és fiatalabb testvérére akar lecserélni.

66. Folytatódik a per. Az ügyvéd megvádolja Javier Negretet, hogy megsemmisítette Bustamante szabadlábra helyezési parancsát. Negret az egészet Santana ezredesre fogja, akit a tanúk emelvényére szólítanak. A vallomástételt rövid időre elhalasztják, mikor kiderül, hogy Barbaráék koronatanúját megtámadták, és az idős, beteg férfi meghal. De ami késik, nem múlik. Eljön az igazság pillanata, és Santana őszintén elmond mindent a bíróságon, aminek következményeként letartóztatják.

67. Micaela megijed, hogy gyilkosságára fény derül, ezért elterjeszt egy homályos pletykát Esther asszony haláláról. Ebben a verzióban a gyilkos természetesen nem ő, hanem Santana ezredes. Agustin Santana hisz neki, miután az ezredes bevallja, hogy tudott felesége és a testvére titkos viszonyáról. Santana ezredest megrémítik a vádak, és úgy érzi, összeesküvés áldozata. Tévesen minden baj okozójának Barbarát teszi, és most már elhiszi, hogy Andrés Bustamante él. Santos ellátogat a börtönbe, és megpróbál régi rabtársaival kapcsolatot teremteni.

68. Barbara nem akarja elhinni az anyja haláláról szóló pletykákat, és szeretné meghallgatni erről apja verzióját is. Meglátogatja a börtönben az ezredest, de későn érkezik. Miguel Santanát Cubillos bilincsbe verve elviszi a Farallon börtönbe. Cubillos végre kiélheti az ezredes iránti gyűlöletét, és a volt igazgatót odadobja prédául a raboknak. Micaela, aki rávette Miguelt, hogy teljes vagyonát ruházza át a feleségére, győztesen bevonul a Santana házba.

69. Andrés megfenyegeti Micaelát, és arra akarja rávenni, hogy önként vallja be bűnét, ám az asszony ügyes ellentámadásba megy át. Még szerencse, hogy Mejia Andrés segítségére siet. Micaela rájön, hogy hagyott maga után egy árulkodó nyomot, egy tanút: a méregkeverőt. Ám Micaela nem hibázik! A szerelmes Agustin nekitámad Andrésnek, és makacsul védelmezi Micaelát. Barbara bemegy a Farallonba, de nem engedik az apja közelébe. Negret és Barbara házasságát érvénytelenítik.

70. Santana ezredest elítéli a katonai bíróság: lefokozzák, kizárják a hadseregből, és helyére Cubillos kerül. Maria Gracia életét Barbara Abel/Andrés segítségével megmenti, és a gyomormosás után a lány félrebeszél. Santost és Andrést mint élőket említi, és ezzel felkelti Barbara gyanakvását. Mejia megtudja, hogy Santos csapdába sétál, hisz Cubillos már tud a terveiről.

71. Santos megtudja, hogy Cubillos csapdát készít elő számukra, és ennek az információnak a birtokában ellentámadásba lendül. Bár Cubillos elvakult dühében mindenkit letartóztat, Barbarát, Abelt és Santost is, végül mégis kénytelen őket szabadon engedni. A vizsgálat eredménye igazolja azt a feltevést, hogy Esther asszonyt megmérgezték. Barbara nem hisz apja bűnösségében, és tisztázni akarja ezt Miguel Santanával is. Apja azonban elutasítja a találkozást lányával. Micaela gyanúba keveredik Esther asszony halála miatt, de a házkutatás nem jár eredménnyel.

72. A börtönben történt robbanás után sok rab megszökik, köztük Santana ezredes is, aki Moran atyánál talál menedéket. Cubillos vezetésével a katonák megszállják Esmeraldát, hogy begyűjtsék a szökevényeket. Házkutatást tartanak szinte minden házban, majd a bűnrészességgel vádolt Barbarát és a cirkuszosokat házi őrizetben tartják. Santost Cubillos újból megkínozza, majd elfogatja a férfi édesanyját, hogy ezzel csikarja ki a vallomást. A Fonseca-házban Tomasitót megsebesítik a katonák, és a vérző fiúnak Andrés siet a segítségére.

73. Andrés Moran atya segédletével meggyógyítja Tomasitót, majd a pap meggyőzi a férfit, hogy csak bajt okoz mindenkinek, ha továbbra is a faluban marad. Santana ezredes Moran atya kérése ellenére azt tervezi, hogy megöli Bustamantét, minden baj okozóját. Tervéhez csalfa felesége segítségét kéri, aki még mindig ügyesen manipulálja a férjét. Barbara megszerzi Micaela üvegcséjét, melyben a mérget tartja, és feljelenti a rendőrségen az asszonyt. A Fonseca-házban minden marad a régiben, anyós és meny között dúl a háború. Santana ezredes titkos találkozóra hívja Andrést.

74. Santana és Andrés is elmennek a találkozóra, de orvul tőrbe csalják őket: mindkettejüket lelövik. Túlélik a támadást, de Santana ezredes állapota kritikus. Szerencsére Mejia találja meg a sebesülteket, és beviszi őket a faluba. Agustin gyanút fog Escalante személyazonosságát illetően, és megpróbálja rávezetni Barbarát az igazságra. Ám Barbara továbbra sem látja meg a valóságot. Mejia hazaviszi az ezredest, és Barbara úgy dönt, megoperálja apját. Ehhez azonban el kell jutniuk a rendelőbe a katonáktól hemzsegő falun keresztül.

75. Santana életveszélyes állapotban van, amikor Barbara műteni kezdi. Képtelen úrrá lenni felkavart lelkiállapotán, és kétségessé válik, el tudja-e látni a feladatát. Moran atya Andrést hívja segítségül, aki maga is megsebesült. Santana kábult állapotban azt mondja lányának, hogy Andrés Bustamante lőtte le. Micaela és Javier tovább szövi terveit.

76. Barbara rájön, hogy Abel Escalante nem más, mint Andrés Bustamante. A sokktól szinte megtébolyodik és - miután azt hiszi, az apja meghalt - feladja Cubillosnak a férjét. Santos menekül Cubillos elől, és Barbarát megbízza, hozza el az anyját a zárdából. Micaela kimegy a bűntett helyszínére, hogy eltüntesse a nyomokat, amikor összetalálkozik Barbarával.

77. Miközben Barbara és Micaela élethalálharcot vív a San simoni országúton, Andrést Cubillos letartóztatja. Javier Negret és Micaela megünneplik győzelmüket. Barbie és Maria Gracia Santos édesanyjának segítenek a menekülésben, amikor az új börtönparancsnok lelövi Barbie-t. Maria Gracia ígéretet tesz a haldokló lánynak, hogy Santos mellett marad, és védelmezi a férfit. Otthagyja a zárdát, és Santos után megy.

78. Andrés Bustamante már az első nap bajba keveredik a börtönben, de úgy tűnik, most akad egy védelmezője. Barbarát súlyos sérülésekkel, eszméletlenül találja meg egy orvos a folyó partján. Kórházba viszi, és mindent elkövet, hogy megmentse az asszonyt. Javier gyanúja beigazolódni látszik, és kezdi sejteni, hogy barátja és segítője Sergio ügyvéd körül valami nincs rendben. Miután Barbara eltűnt, Camila elárulja Andreitának, hogy az apja él.

79. Barbara egy klinikán fekszik, és nem emlékszik semmire a múltjából. Neve, arca nem mond semmit a számára, és a szeretetteljes gondoskodás sem segít az állapotán. Maria Graciát óvni, védeni próbálja Santos a törvényen kívüli élettől, és továbbra is ragaszkodik hozzá, hogy a lány térjen vissza a kolostorba. Camila tudomást szerez az apja és Micaela kapcsolatáról, és szembefordul Agustinnal. Javier Negret rájön, hogy Isabel nem fogja támogatni a gyerekelhelyezési perben, azért dühös lesz az asszonyra.

80. A kis Andrea nagyon fél attól, hogy megismerje az igazi papáját, de azért elindul a kísérőjével a nagy találkozóra. Luis Felipe, a patológus orvos egyre biztosabb benne, hogy a még mindig amnéziás Barbarát brutálisan megverték. Alejandro mindent megtesz, hogy Barbara visszanyerje emlékezetét. Annál is inkább, mert szerelmes az asszonyba.

81. Alejandro elhatározza, hogy Barbarát hazaviszi a lakására, abban bízva, hogy ott könnyebben nyeri vissza emlékezetét, és nagyobb biztonságban lesz. Camila próbálja tartani a hitet Andrésban, hogy a felesége hamarosan előkerül. Kiderül, hogy Agustin titokban a rendőrségnek dolgozik, és Micaelát akarja leleplezni. Maria Gracia segít Sátánfinak, hogy bosszút álljon Cubilloson.

82. Sátánfi a titkos alagúton át bejut a Farallonba, és lelövi Cubillost. Tomasito rossz szemmel nézi, hogy Filomena táncol az Oázis bárban. Amikor ez kiderül, Tomasito botrányt csinál, mire Tońo kidobja a bárból. Cubillos addig mesterkedik, amíg össze nem ugrasztja Andrést és Santana ezredest, abban bízva, hogy majd elintézik egymást.

83. Alejandro elutazik Barbarával, abban a reményben, hogy eszébe jut valami a múltjából, de legnagyobb meglepetésére egy festményen felismeri Barbarát. Felkeresi a festőt, hogy megtudjon valamit a lányról. Sátánfi, amikor megtudja, hogy Cubillos életben maradt, vissza akar menni a Farallonba. Javier már tudja, hogy Sergio ölte meg az apját, mert a pénzére fájt a foga.

84. Micaela közli Miguellel, hogy el akar válni, mert beleszeretett Agustinba. Javier rájött, hogy az ügyvédje nemcsak megölte az apját, de a teljes örökségét, is ellopta. Ezért Micaela nagyon fél attól, hogy ezek után segít Andrésnak kiszabadulni a börtönből. Nelly, az ápolónő tájékoztatja Micaelát arról, amit megtudott Barbaráról.

85. Javier visszavonta a kislánya elhelyezési perének keresetét, és még az is lehet, hogy Bustamante mellett fog tanúskodni. Micaela ráveszi Sergiót, hogy öljék meg Javiert, de tervük egyelőre nem sikerül, ugyanis a sebesült férfit szem elől tévesztik. Luis Felipe rá akarja beszélni Alejandrót, hogy helyezze el Barbarát valahol, mert azok után, amit megtudtak róla, túl kockázatos magánál tartani a lányt.