Make your own free website on Tripod.com

1. Cristina a gazdag ültetvényes, Severiano Alvarez lánya, Diego pedig a birtok egyik munkása. A papa nem nézi jó szemmel a fiatalok szerelmét, és amikor a lánya bejelenti, hogy gyermeket vár, a gazda felgyújtja Diego kunyhóját. Cristina a hírre az ültetvényre rohan, Diego pedig megjelenik az Alvarez házban.

2. Diego megmondja Consuelo asszonynak, hogy a férje gyújtotta fel a kunyhóját. Megkéri a lánya kezét, de a mama közli, hogy Cristinának Federicóhoz kell feleségül mennie. Severiano elküldi a lányát Villahermosába a szobalánnyal, Raquelával, hogy titokban ott szülje meg gyermekét. Cristina egy lánygyermeknek, María del Carmennek ad életet. Severiano busás pénzt ígér Raquelának, és megparancsolja, hogy vigye el magával messzire a kislányt. Raquela a saját nevére anyakönyvezteti a kislányt.

3. Cristina kétségbeesik, mert Federico magánál tartja Raquelát és a gyermekét. A szobalány találkozik Diegóval, aki megadja a címét. Federico megmondja Cristinának, hogy az apja lopatta el a gyermeket. A papa vállalja tettét. Cristina eldönti, hogy hozzámegy Federicóhoz, hogy visszakaphassa kislányát. Az esküvőn az apa rosszul lesz és meghal.

4. Federico immár mindkét birtok ura. Raquela megmondja Cristinának, hogy azért jött vissza a gyermekkel, mert alkut kötött Federicóval, de a kislány az övé, hiszen az ő nevét viseli. Raquela táviratozik Diegónak. A férfi megjelenik szerelme házában, de Federico közbelép. Cristina szökni akar a gyermekkel, de Raquela ezt megakadályozza. Éjjel Federico megöli Diegót, feleségét pedig megerőszakolja.

5. Cristina pisztolyt fog a férjére, amikor az közli vele, hogy a gyerek Raqueláé marad, ő csak a keresztanyja lehet. Raquela megzsarolja Federicót, hogy tudja, hogy ő ölte meg Diegót. Federico a rendőrségre viszi a feleségét vallomástételre, és útközben készakarva balesetet okoz.

6. Cristina a baleset következtében megvakul. Tizenöt évvel később folytatódik a történet. María del Carmen középiskolás, az anyja utálja, a keresztanyjához jár szeretetért. José María, az egyik munkás szerelmes a kislányba. Carlos Manuel, Federico nevelt fia orvos, akinek Deborah elcsavarja a fejét, aki egyébként Federico szeretője. Federico bevallja Cristinának, hogy ő ölte meg Diegót.

7. Cristina le akarja lőni a férjét. Jacinta, Carlos Manuel anyja elmondja Federicónak, hogy a fia szerelmes Deborahba, amin a férfi nagyon elcsodálkozik. A templomban lévő ismerősöket Cristina meghívja María del Carmen születésnapi partijára. Ignacio atya rábeszéli Cristinát, hogy mondja el a kislánynak az igazat, de az asszony fél. Federico féltékenységében fojtogatja Deboraht. Raquela megmondja María del Carmennek, hogy Cristinának van egy lánya.

8. Raquela azt mondja a lányának, hogy Cristina rossz anya volt. Jacinta, Carlos Manuel anyja imádkozik, nehogy a fia rájöjjön az igazságra. María del Carmen Cristinának sírja el a bánatát, hogy szerelmes Carlos Manuelbe. Az ültetvényen kártevő pusztít.

9. Cristina María del Carmennek adja 15. születésnapjára a Diegótól kapott medált. Az ünnepség a templomban kezdődik, itt mutatja be Cristinának Carlos Manuel Robles doktort. A köszöntésre Raquela anyja, Candelaria is megérkezik. A partin a féltékenység a tetőfokára hág.

10. Cristina visszavásárolja a Federico által elherdált birtokot, és María del Carmennek adja születésnapi ajándékként. A lány José Maríát teszi meg intézőnek. Federico ismét balesetet okoz Cristinának, de Robles doktor közbelép. Az orvos megtudja a titkot María del Carmenről.

11. Mindenki tudja, hogy a baleset okozója Federico. Candelaria azt mondja María del Carmennek, hogy ő a nagyanyja, és a megtakarított pénzét odaadja a lánynak. Cristina a gyűrűjét ajándékozza María del Carmennek, de közben elveszíti Diego fényképét.

12. Raquela kihasználja az alkalmat, és megmutatja a lánynak, hogy Diego volt az édesapja. Cristina hivatalos okiratban nevezi ki José Maríát intézőnek. María del Carmen féltékeny Deborahra. Federico úgyszintén, mert azt hallja, hogy össze akarnak házasodni Carlos Manuellel.

13. Deborah felveti, hogy Federico váljon el. A férfi szól a feleségének, hogy mindenáron meg kell akadályozni, hogy Carlos Manuel elvegye Deboraht. Celia, a város közkedvelt asszonya Federico ellenfeleként indul a polgármesteri választáson.

14. Raquela megzsarolja Federicót a gyilkosság bizonyítékával. Carlos Manuel a birtokon bemutatja édesanyjának Deboraht. Federico megtiltja Carlos Manuelnek, hogy elvegye az ő szeretőjét. Új rendőrfőnököt neveznek ki a városba. Robles doktor beleszeret Cristinába. Jacinta meggyónja az atyának élete nagy titkát. Mindenki segít Celiának, hogy megnyerje a választást. Federico meg akarja ölni Deboraht.

15. Federico fojtogatja Deboraht, de José María közbelép. Raquela ellopja María del Carmen nagyanyjától kapott pénzét. Robles doktor rábeszéli Cristinát, hogy kezdjen új életet. Eulogio egy vadabb lovat készít elő a kilovagló orvosnak és Cristinának. Az asszonyt Carlos Manuel menti meg. Raquela beszámol Federicónak a történtekről. Új rendőrhadnagy érkezik bemutatkozó látogatásra.

16. Cristina tudja, hogy Federico okozta a balesetet. María del Carmen, hogy féltékennyé tegye Carlos Manuelt, megcsókolja José Maríát. Hernán, a rendőrhadnagy bemutatkozó látogatást tesz az Alvarez-házban. Consuelo asszony furcsa jelenetet rendez a vendég előtt. Robles doktor távozása előtt bevallja Cristinának, hogy szereti őt. Jacinta bemutatja Hernán lányát a fiának. Federico kirúgatja Celiát. Raquela ismét megzsarolja Cristinát.

17. Federico és Raquela már ketten zsarolják Cristinát, hogy ne merjen feljelentést tenni. Hernán rákérdez a polgármesterre, hogy miért hiányzik minden dokumentum Diego halálával kapcsolatban. Celia Cristina támogatását kéri a választáshoz. Az atya meglátja Federicót és Deboraht, és amikor kérdőre vonja a férfit, ő dühében bevallja minden bűnét. Majd mindezt megbánva felbérli Eulogiót, hogy végezzen az atyával. Raquela rábeszéli Federicót, hogy ölje meg a beteg Consuelo asszonyt is.

18. Cristina támogatja Celiát a kampányában. Carlos Manuel megtalálja a haldokló atyát az úton, de már nem tud segíteni rajta. Federico kifizeti Eulogiót a tökéletes balesetért. Consuelo elmondja, hogy Raquela bíztatására Federico meg akarta ölni őt. Az egész város siratja az atyát. Hernán Muńoz nyomozni akar az atya balesetével kapcsolatban.

19. Muńoz hadnagy Robles doktortól is érdeklődik az atya halála felől. Raquela elújságolja Federicónak, hogy José María jelzálogkölcsönt vett fel a birtokra. Benito megelégeli Eulogio uralmát, és a többi munkással együl José Maríához áll be dolgozni. José María és Carlos Manuel kibékül.

20. Raquela elújságolja Federicónak, hogy mit látott. A férfi nekiront a feleségének, a doktort pedig pisztollyal keresi. Cristina szeretteivel együtt elköltözik a birtokról. Consuelo zavarodottságában megszökik a villahermosai házból. Új pap érkezik a parókiára Ignacio atya unokaöccse személyében.

21. Moises atya Federicót kéri, hogy segítsen kinyomozni nagybátyja halálának körülményeit. Flora asszony fia, Francisco a börtönbe szállítása közben megszökik. Consuelo találkozik a nővérekkel, és kéri őket, hogy vigyék vissza a birtokra. Ott azonban Raquela a saját házában tartja fogva. José María megtalálja a bezárt asszonyt, és megszökteti.

22. Max beállít Cristina házába, és közli, hogy meg akarja venni az Ojo de Aguát. Consuelo elmondja Candelariának, hogy mit tett vele Raquela, és visszaadja az ékszereket és a pénzt. Federico felszólítja Celiát, hogy lépjen vissza a jelöléstől, de az asszony hajthatatlan. Federico bosszút esküszik. A polgármester áthelyezteti Muńozt.

23. Federico újabb merénylettel bízza meg Eulogiót. Cristina műtétje sajnos nem sikerül. Federico botrányt rendez a kórházban. Carlos Manuel a nagybátyjára bízza az anyját és a pénzét. Deborah Federico kívánságára közli Carlos Manuellel, hogy nem lesz a felesége. Flora és Deborah Dél-Amerikába utazik.

24. A doktor elbúcsúzik Cristinától, Celia pedig megnyeri a polgármester-választást. Három évvel később María del Carmen befejezi az iskolát. Federico betoppan, és elámul a lány szépségén. Bejelenti, hogy Carlos Manuel visszatér Európából, és ennek örömére partit rendez a birtokon, amelyre őket is meghívja.

25. María del Carmen kétségbeesik. Raquela azzal zsarolja meg, hogy beteg, és mellette kell maradnia a birtokon. Raquela örömmel újságolja Federicónak, hogy sikerült a tervük. Moises atya rábeszéli Cristinát, hogy maradjon a férje mellett.

26. José María és Max összeverekszik María del Carmen miatt, de az atya közbelép. Dr. Silva azt szeretné, ha Carlos Manuel lenne az utódja. Cristina közli Federicóval, hogy María del Carmen miatt ő is ottmarad a birtokon. Federico megmondja Carlos Manuelnek, hogy ő lesz az örököse, de a fiú ezt visszautasítja. Cristina a gyónási titok megtartását kérve elmondja Moises atyának élete történetét.

27. Az atya megrendül Cristina keserves életének hallatán. Federico állandó besúgónak használja Raquelát. A nővérek beleszeretnek az álnevéhez ragaszkodó Franciscóba. Federico kiadja Marcelinónak, az ügyvédjének a parancsot, hogy Cristina teljes vagyonát írassa át az ő nevére.

28. Deborah kioktatja María del Carment, hogy a házban ő az úrnő. Robles doktor megmondja Federicónak, hogy szereti Cristinát. María del Carmen is beáll az ápolók közé. Eulogio megint megtámadja Gemát, de José María megmenti. Benito bíztatja José Maríát, hogy harcoljon María del Carmenért. Marcelino közli Federicóval, hogy Cristina vagyona csak úgy lehet az övé, ha az asszony önként ráíratja, vagy ha eladja neki. Carlos Manuel egyedül kel át a viharos folyón.

29. José María kimenti Carlos Manuelt az árból. A két fiatalember fájlalja, hogy egyikük sem tud semmit az apjáról. Muńozék visszatérnek Villahermosába. Francisco José az utcán felismerni vél valakit Abelitóban. Celia felelősségre vonja Florát, hogy miért zaklatja a fiút. Federico még egy utolsó esélyt kér Cristinától. A részeg Eulogio említést tesz a kocsmában Ignacio atya haláláról, és amikor ezt elmondják Federicónak, a férfi lelövi munkavezetőjét.

30. Robles doktor felajánlja, hogy megtanítja Cristinát a Braille írásra. José María és Carlos Manuel visszatér, María del Carmen boldogan fogadja őket. Francisco José felkeresi a nővéreket, hogy segítségükre legyen. María del Carmen megmondja Carlos Manuelnek, hogy sohasem fog mást szeretni. Muńoz jelentkezik Marcelinónál, immár mint megyei rendőrfőnök. José Maríáék megmentik a lelőtt Eulogiót, aki bosszút esküszik.

31. Federico kisurran Deborahtól, de Raquela mindent lát. José María a nagyapjától érdeklődik az apja felől. Eulogio megszökik és Raquelától kér menedéket. Muńoz bejelenti, hogy kinyomozza Diego halálának körülményeit. Carlos Manuel elpanaszolja az anyjának, hogy rájött, María del Carmen az igazi szerelem. A fiatalember megkérdi Robles doktort, hogy igaz-e, hogy beleszeretett Cristinába. Pancho és felesége eldönti, hogy José María sohasem tudhatja meg, ki volt az apja.

32. Muńoz hadnagy kihallgatja Raquelát a rendőrségen. Carlos Manuel bevallja Robles doktornak, hogy María del Carment szereti. Eulogio rálő Federicóra. María del Carmen felajánlja José María nagyszüleinek, hogy költözzenek a birtokra. Cristina felkeresi Muńoz hadnagyot, és kéri, hogy hagyja abba a nyomozást Diego halálának ügyében. Flora megzsarolja Celiát, hogy fizessen a hallgatásáért.

33. Flora vízbe fullad, ezért mindenki Celiát vádolja. A rendőrségi kihallgatáson Celia elmondja a titkot, amivel Flora zsarolta őt. Carlos Manuel közli Federicóval, hogy el akar válni Deborahtól. A kocsmában Francisco Josét felismeri egy volt cellatársa, Santos. Robles doktor nem tartja helyesnek, hogy Cristina leállíttatta a nyomozást.

34. Federico elárulja Deborahnak, hogy Carlos Manuel válni akar. Max és az apja, Fayo mindenáron meg akarja venni María del Carmen birtokát. Juancho, a kocsmáros szerelmet vall Estelának, de Fayo közbelép, és bosszút esküszik. Eulogio és Raquela mellé áll Benito is, hogy összefogjanak Federico ellen. Carlos Manuel bejelenti a feleségének, hogy válni akar, de Deborah jelenetet rendez.

35. Deboraht kórházba szállítják. Juanchót megtámadják és összeverik Fayo emberei. Federico eskü alatt vallja az atyának, hogy nem ő ölte meg Diegót. Eulogio és Benito újabb figyelmeztetést ad Federicónak. A férfi tud uralkodni az autója felett.

36. Carlos Manuel és a rendőrség intézkedik a baleset miatt. Muńoz kihallgatja Federicót. Az atya elmondja Cristinának, hogy mit vallott neki eskü alatt a férje, miközben Raquela kihallgatja őket. Florencia doktornő szövetséget ajánl Deborahnak. Federico igyekszik megkörnyékezni María del Carment, de Carlos Manuel közbelép.

37. Benito nem vállal többé közösséget Eulogióval és Raquelával. Consuelo éjjel rátámad Federicóra, mire a férfi pisztolyt ránt. A család félti a zavarodott asszonyt veje bosszújától. Robles doktor segítségét kérik. Deboraht Francisco José hozza haza a kórházból, mindenki legnagyobb megdöbbenésére.

38. María del Carmen is bemegy Federico szobájába, és amikor meglátja Deboraht, kivonszolja őt onnan, és összeverekszenek. Federico betegnek tetteti magát, hogy elkerülje a botrányt. Deborah befeketíti María del Carment Carlos Manuel előtt. Az asszony az anyósától, Jacintától kér segítséget.

39. Deborah bejelenti a családnak, hogy gyermeket vár, majd négyszemközt közli Federicóval, hogy ő a jövevény apja. Muńoz kihallgatja Fayót és Maxot a Juancho és Estela ellen elkövetett támadás miatt. Panchóék elmondják Vicentának féltve őrzött titkukat.

40. Vicenta elmondja Candelariának, hogy mit meséltek José María nagyszülei. Consuelo asszony tehát igazat beszélt. José María bejelenti Carlos Manuelnek, hogy összeházasodnak María del Carmennel, a férfi teljesen kétségbeesik. Muńoz gyilkosság vádjával letartóztatja Celiát. Deborah megzsarolja Federicót. María del Carmen kéri Carlos Manuelt, hogy hagyja őt békén, hiszen hamarosan apa lesz.

41. A részeg Eulogio ismét megtámadja Gemát és Nievest. A hadnagy fantomképet készíttet a férfiról. Federico indulni akar a polgármester-választáson, és Cristina támogatását kéri. José María nagymamáját kórházba viszik Carlos Manuelhez. Raquela kirúgja Eulogiót. Federico meglepetésül új hálószobát rendez be María del Carmennek. Eulogio megjelenik Federico házában.

42. Eulogio és Federico kölcsönösen zsarolja egymást közös piszkos dolgaikkal. Raquela kilopja Benito zsebéből a birtok jelzálog részletét. Eulogio megtámadja Benitót, és összeveri. Federico mindent megígér Cristinának, csak felejtse el a múltat. Gumercinda lázálmában elmondja Carlos Manuelnek José María titkát.

43. Carlos Manuel nem hiszi el a hallottakat. Gumercinda operációja sikerül, José María örömében megkéri María del Carmen kezét. Federico megparancsolja, hogy Raquela álljon Deborah szolgálatára. María del Carmen bejelenti a családnak, hogy férjhez megy José Maríához. A háziak ellenzik a döntését. Candelaria és Vicenta azon töprengenek, hogy hogyan akadályozhatnák meg a házasságkötést.

44. Francisco José engedélyt kér Federicótól egy mulatóhoz, ezért támogatást ígér a polgármester-választáshoz. Federicót értesíti a bank, hogy elárverezik a birtokot, mert nem fizették ki a jelzálog részletét. Az atya meglátogatja a nagyszülőket a kórházban, és dr. Robles jelenlétében megtárgyalják José María titkát. Eulogio éppen felajánlja szolgálatait Deborahnak, amikor Muńoz hadnagy letartóztatja. A nagyszülők megmondják María del Carmennek, hogy felejtse el José Maríát, mert soha nem lehet a felesége.

45. María del Carmen nem érti a hirtelen változást a nagyszülők részéről. Eulogio tagad, Federico segítséget ígér neki, ha továbbra is hallgat. Jacinta kéri Cristinát, hogy beszélje le Carlos Manuelt a válásról, és bevallja, hogy ki a fia apja. Consuelo elmondja Candelariának, hogy tudja, hogy valaki fiút szült a férjének, de nem tudja, hogy ki az, és mi lett vele. Raquela elárulja Carlos Manuelnek Deborah előtt a nő és Federico kapcsolatát.

46. Carlos Manuel megdöbben a hallottakon. Deborah hazudozik, és Federicóhoz rohan, hogy megzsarolja. Cristina nem tud napirendre térni Jacinta vallomása felett. Carlos Manuel rákérdez Federicónál, hogy igaz-e Raquela állítása. A férfi természetesen tagad. Francisco José leszólítja az utcán Abelitót, és felvilágosítja, hogy ő az apja. A fiú bemegy a börtönbe, és felelősségre vonja az anyját.

47. Celia kétségbeesik. Abelito Francisco Joséhoz költözik, Carlos Manuel pedig Moises atyának önti ki a szívét. Raquela elárulja Federicónak, hogy Eulogio lőtt rá. A férfi bemegy a börtönbe, és intézkedik. Cristina benevezi María del Carment a város szépe választásra. A lány elmeséli neki a nagyszülők hirtelen változását. Az asszony azonnal a tettek mezejére lép. Federico bejelenti Cristinának és María del Carmennek, hogy megvette a banktól az Ojo de Agua birtokot.

48. A birtok továbbra is María del Carmen nevén marad, de Federico gazdálkodik rajta. Muńoz bebizonyítja Celia ártatlanságát, akit kiengednek a börtönből, de mindenki elfordul tőle. Federico egy edzőtermet rendez be Carlos Manuelnek. Deborah féltékennyé teszi a férjét. Consuelo kéri Carlos Manuelt, hogy segítsen, mert Cristina elhiszi Federico hazugságait. Federico megnyeri a polgármester-választást.

49. Deborah elmegy az orvoshoz, és az ultrahang ikreket mutat. Az asszony teljesen kiborul, és Robles doktornak panaszkodik, Federicótól pedig házat és birtokot követel magának. Maxot baleset éri, és Carlos Manuel végzi el a műtétet. Kiderül, hogy a fiú HIV pozitív. Az orvos szerencsétlenségére a műtét közben megvágja az ujját.

50. Federico María del Carmen közeledéséről beszél Carlos Manuelnek. Marcelino, az ügyvéd kiutasítja lányát a családi házból. Federico beoson María del Carmen szobájába, de Raquelát találja ott. Eulogio megzsarolja Raquelát, és pénzt kér tőle.

51. María del Carmen Cristinát faggatja az apja felől. Deborah Federico fejére olvassa, hogy szemet vetett María del Carmenre. Carlos Manuel féltékenységében összeveszik a lánnyal. A fiatal orvos titoktartást kér a kollégájától a betegségét illetően. Carlos Manuel meggyón Moises atyának.

52. Moises atya Carlos Manuellel együtt a birtokra megy, mert beszélni akar Cristinával. Benito mindent el akar mondani María del Carmennek, de Cristina közbelép. Raquela rábeszéli María del Carment, hogy legyen kedvesebb Federicóhoz, mert rajta múlik minden. María del Carmen és Cristina bevásárolni indulnak Mexikóvárosba, Robles doktor és Carlos Manuel pedig egy orvos-kongresszusra utazik.

53. Robles doktor és Carlos Manuel orvosi konferencián vesz részt Mexikóvárosban, María del Carmen és Cristina pedig a szépségkirálynő-választásra vásárol be. Eulogio megmondja Federicónak, hogy miért nem vállalja Marcelino a védelmét. Az orvos és Cristina kettesben vacsoráznak, Carlos Manuel pedig bemegy María del Carmen szobájába.

54. A városka lakói azt gyanítják, hogy Federico vette meg María del Carmen számára a szavazatokat. Eulogio megzsarolja a gazdáját, hogy mindent elmond Muńoz hadnagynak, ha nem segít. Újra felajánlja szolgálatait Deborahnak, majd kilesi Raquelát, és kirabolja. Consuelo találkozni akar José María nagyszüleivel. Raquela idegességében María del Carmen szemébe vágja, hogy szeretett keresztanyja Diego Hernandez szeretője volt.

55. María del Carmen kérdőre vonja Cristinát, mire az asszony mesél a lánynak az életéről. Benito megtudja Eulogiótól, hogy Raquela lopta el a pénzét. Carlos Manuel újabb vérvizsgálaton esik át. Consuelóhoz elmennek José María nagyszülei, és mindent elmesélnek a múltról. Deborah kihallgatja a beszélgetést. Raquela figyelmezteti Federicót, hogy Eulogio meg akarja ölni. Carlos Manuel videoüzenetet készít születendő gyermekeinek, és bevallja lehetséges betegségét is.

56. Az egész család elmegy a szépségkirálynő-választásra. Raquela, kihasználva az alkalmat, ellopja Cristina szobájából az Ojo de Agua papírjait. María del Carment választják meg királynőnek, és Federico kéri fel az első táncra. Carlos Manuel és José María féltékenyen figyeli a párt.

57. María del Carmen elmeséli Cristinának, hogy milyen kedves volt hozzá Federico. Celia és Güera új életet kezd. María del Carmen megtalálja az edzőteremben Carlos Manuel videoüzenetét, de a férfi megzavarja őt. Eulogio újra megzsarolja Federicót, erre a férfi találkát kér tőle. A találkozó helyszínén Federico Marcelinóval hallgattatja el a zsarolót. Max bevallja az apjának a betegségét. A nagyszülők Benitót is beavatják a titokba. José María és María del Carmen az esküvőt tervezgeti, amikor Federico rájuk ront, de Carlos Manuel közbelép.

58. Federico megdöbben a házasság hírétől. María del Carmen bejelenti Cristinának, hogy férjhez megy. Vicenta, Candelaria és José María nagyszülei zarándokútra mennek. Egy munkás megtalálja Eulogio holttestét, és bejelenti Muńoz hadnagynak. Marcelino részegen bevallja a feleségének, hogy mit tett. José María a család előtt megkéri María del Carmen kezét, de Consuelo közbeszól.

59. Consuelóról azt hiszik, hogy megőrült. Deborah tudja, hogy igazat mondott, ezért inkább megpróbálja megnyugtatni, nehogy közbeléphessen. Federico és Carlos Manuel is ellenzi a házasságot. Federico embereket fogad fel az esküvő megakadályozására. Francisco José megtalálja a kétségbeesett Gemát. Consuelo felébred, és kéri Benitót, hogy akadályozza meg a házasságkötést. Federico oltár elé vezeti María del Carment, és megkezdődik a szertartás.

60. Benito nehezen jut el a templomig, de végül megakadályozza a házasságkötést. Mindenki megdöbben, és senki nem ért semmit. Benito részletesen elmesél mindent José Maríának. Carlos Manuel és José María összeverekednek. Francisco José énekesnőt farag Gemából. José María felkeresi Cristinát, és mindent elmond neki.

61. Cristina nem hisz José Maríának. Végül a nagyszülőkkel, az anyjával és az atyával tisztázzák az ügyet. A beszélgetés végét meghallja María del Carmen is. Közben Carlos Manuel és Deborah elutazik. María del Carmen meghallgatja a videoüzenetet, és rájön Carlos Manuel titkára. Federico nem hiszi el a régi történetet, ezért megkeresi José Maríát, akivel összeverekszenek.

62. A hazatérő nagyszülők megtalálják az összevert José Maríát, aki nem árulja el, hogy ki volt a tettes. Cristina bevallja Muńoznak, hogy Diego volt élete nagy szerelme. Raquela névtelen levelet ír Carlos Manuelnek, Cristina pedig elmondja Jacintának és Celiának kislánya történetét. Consuelo állapota javul, és már az életkedve is visszatért. María del Carmen rátalál a régi kunyhóban a félhalott José Maríára.

63. Consuelo elmondja a lányának, hogy visszaszerezte a Raquelának adott ékszereit, de most elküldi José Maríának és a nagyszüleinek. Carlos Manuel a nyaralás alatt bevallja Deborahnak, hogy szereti María del Carment. A hazatérő orvos újabb laborvizsgálatokon esik át, az eredmények pedig bíztatóak. Cristina felkeresi a kunyhóban José Maríát, és megmondja a testvérének, hogy ráíratja apja hagyatékának a felét.

64. Cristina a családnak is bejelenti döntését, melyet Deborah és Federico dühösen fogad. Carlos Manuel az atyának panaszolja el féltékenységét María del Carmenre. Az atya kéri Cristinát, hogy mondja meg a lányának az igazat, hogy ezzel elkerüljék a bajt. Cristina hiába keresteti María del Carmennel az Ojo de Agua iratait, sehol sem találják. A vak gyerekek intézetének megnyitásakor Cristina bejelenti a nagyközönségnek, hogy José María a testvére, és a vagyona felének a birtokosa.

65. Deboraht leveti magáról a ló, a munkások viszik őt vissza a birtokra. Federico magához veszi a Carlos Manuelnek szóló névtelen levelet. Consuelo mentőt hívat a sérülthöz. Cristina a férjén is keresi az eltűnt birtokiratokat. Federico kérdőre vonja Raquelát, és megleckézteti a levél miatt. Cristina Federico szemébe vágja az igazat Carlos Manuelt illetően.

66. Federico felelősségre vonja Jacintát, de José María közbelép. A gazda bosszút esküszik. Az orvosok megmentik Deboraht és a gyermekeit. Marcelino meggyónja az atyának, hogy ő ölte meg Eulogiót. Jacinta Deborah betegágyánál megfenyegeti Federicót, hogy ha még egyszer bántalmazza, akkor mindenkinek elmondja az igazságot. Deborah mindent hall ebből.

67. Federico a kórházban véget akar vetni Deborah életének, de Robles doktor közbelép. Muńoz két névtelen levélről szerez tudomást, az atyáéról és Celiáéról. Federico ötven százalék részesedést követel a mulató nyereségéből. Cristina a jegyzőnél José María nevére íratja javai felét. Silva doktor kétségbe vonja, hogy José María Severiano fia.

68. María del Carmen úgy érzi, hogy Federico az apja. Deborah a szemébe vágja Federicónak, hogy Carlos Manuel a fia, az unokái pedig valójában a gyermekei, erre a férfi fojtogatni kezdi. Silva doktor az orvosi titoktartásra hivatkozva megtiltja a feleségének, hogy bárkinek is elmondja, amit tőle hallott. Gema anyja elköltözik a férjétől, mert válni akar. Raquela felajánlja Federicónak, hogy a kerítője lesz María del Carmennel kapcsolatban, ha visszatér hozzá. Jacinta azon kapja Carlos Manuelt és María del Carment, hogy csókolóznak, és bevallja nekik, hogy Carlos Manuel apjának csak a szeretője volt.

69. Carlos Manuel felháborodik azon, hogy miért hazudott neki eddig az anyja. Federico beront Jacintához és fojtogatni kezdi, majd szétveri a lakást, amiért elmondta a fiának az igazat. Az asszony sokkos állapotba kerül. José Maríától elveszik Domingót. Francisco José kénytelen fizetni Federicónak, mert bezáratta a mulatóját. Raquela újabb névtelen levelet ad postára. Muńoz és a lánya megpróbálják megfejteni Ignacio atya utolsó szavait. María del Carmen azon gondolkodik, hogy talán Cristina az anyja.

70. Federico az árvaházba viteti Domingót, Muńoz kérdéseire pedig hazug válaszokat ad. Raquela átadja Carlos Manuelnek a névtelen levelet, aki Robles doktortól kér tanácsot problémái megoldásához. Federico az Ojo de Agua papírjait keresteti, amelyeket María del Carmen szobájában találnak meg. Hogy elnyerje a megrémült lány bizalmát, elmondja, hogy Cristinának volt egy gyermeke Diego Hernandeztől.

71. Federico azt hazudja María del Carmennek, hogy Diego örökbe adta a gyermeket. Cristina kétségbeesve panaszolja az anyjának, hogy most már végleg nem mondhatja el a lányának az igazat. Raquela felhívja Deboraht, és közli vele, hogy a férje már tudja, hogy az ikrek apja Federico. José María kiszökteti Domingót az árvaházból, de Federico emberei rájuk törnek. Jacinta teljes depresszióban van.

72. Federico nekiesik Carlos Manuelnek, hogy hogyan feltételezhet ilyesmit. Marcelino bevallja Muńoznak a gyilkosságot. A hadnagy nem tartóztatja le, de az a feltétele, hogy hozza rendbe a családi életét. Carlos Manuel megtalálja a sokkos állapotban lévő anyját, és kórházba viszi. Az asszony fél a gyilkosságtól és a mérgezéstől, és elmondja Deborahnak, hogy Federico volt a tettes. José Maríát börtönbe zárják gyermekrablás miatt. Raquela meglövi Federicót. A sebesültet Silva doktor látja el, és egyben odaadja Severiano kórtörténetét.

73. Cristina nem hisz a kórtörténetnek, Consuelo viszont igen. Mindketten bemennek a börtönbe, de José María bíztatja őket, hogy mindennek ellenére a pártjukat fogja, és végre nyugodtan szeretheti María del Carment. A nagyszülők a birtokról az új házukba költöznek. Deborah mérgezett gyümölcsöt küld Jacintának, és az asszony meghal. A két orvosnak gyanús az asszony hirtelen halála. José María nagymamája bevallja a férjének, hogy lányuk életében nem Severiano volt az egyetlen férfi.

74. Cristina titokban jelentkezik Robles doktornál a műtétre. Az orvos elmondja, hogy Jacintát megmérgezték. Deborah ráront a csókolózó Raquelára és Federicóra, és a két nő összeverekszik. Raquela féltékennyé teszi Carlos Manuelt María del Carmenre. Federico követeli Deborahtól, hogy válassza szét valamilyen módon a fiatalokat. A férfi meglesi a folyóban fürdőző lányt.

75. Raquela bejelenti Carlos Manuelnek, hogy azt szeretné, ha María del Carmen egy gazdag ember szeretője lenne. A lány egyre inkább úgy érzi, hogy Federico az apja, és amikor a férfi közeledik hozzá, randevút ad neki egy félreeső helyen. Francisco José kiutasítja Abelt. A fiú kirabolja az apját, és Mexikóvárosba utazik. Cristina leteszi az óvadékot, így José Maríát szabadon engedik. Federico ragaszkodik hozzá, hogy érvénytelenítsék a birtok ajándékozását.

76. José María rálő Federicóra, akit Carlos Manuel megtalál és kórházba visz, José María pedig Amerikába utazik. Federico nem árulja el Muńoznak, hogy ki lőtt rá, így ejtik a vádat. Francisco José kitagadja a fiát, Abelitót, aki miután meglopja az apját, Mexikóvárosba utazik. Porfirio felesége Damiana, akit az utcáról szedett fel, és zsarnokoskodik felette. Hat hónappal később Robles megoperálja Cristina szemét, de úgy tűnik, sajnos sikertelenül. Carlos Manuelék éppen a kórházba tartanak, amikor autójukkal balesetet szenvednek.

77. Federico elégedett amiatt, hogy Cristina műtétje ismét nem sikerült. Carlos Manuel egyik gyermeke holtan születik, a másik pedig életveszélyes állapotban van. Federico, Carlos Manuel és María del Carmen is vért adnak a kicsinek. Federico kicseréli a vérmintákat, nehogy kiderüljön, ki valójában a gyermek nemzője. José María visszatér, ezért Federico eldönti, hogy meg kell halnia. Carlos Manuel AIDS-tesztje egyértelműen negatív, és a kisfiú is jobban van.

78. Cristina megkéri Robles doktort és az anyját, hogy senkinek se mondják el, hogy újra lát, mert előbb meg akar győződni arról, mi is veszi őt körül. María del Carmen bevallja José Maríának, hogy bármennyire is reménytelenül, de Carlos Manuelt szereti. Federico meglátva kettejük együttlétét, ráront José Maríára. Cristina végre megláthatja a lánya arcát. Francisco José, hogy túljárjon Federico eszén, pókerezni hívja őt, aki az Ojo de Aguát teszi fel tétnek.

79. Cristina és Robles doktor boldogságban úsznak. A kisfiú, Manuel Federico túljut az életveszélyen. Marcelino elmondja Muńoznak Diego történetét. A hadnagy Raquelánál meglátja az irodájába küldött kulcs hasonmását. Federico elkéri María del Carmentől a birtokot, de hiába óvja José María, a hiszékeny lány aláírja a hivatalos okiratokat. Porfirio úgy érzi, hogy Damiana személyisége időnként változik. Robles doktor közli Carlos Manuellel a génvizsgálat eredményét, amely szerint a gyermek az övé. Cristina majdnem leleplezi magát Federico előtt.

80. Carlos Manuel bocsánatot kér Deborahtól, és az asszony ezt boldogan elújságolja Federicónak. María del Carmen felajánlja José Maríának, hogy hozzámegy feleségül, hogy kihozhassa Domingót az árvaházból. Porfirio megbízza komornyikját, hogy kövesse a feleségét, azért hogy rájöjjön az asszony titkára. Muńoz megtalálja a buszmegálló csomagmegőrzőjében a nylonzsákba csavart férfinadrágot. Federico felrobbantja José María nagyszüleinek házát.

81. Deborah és Federico kihallgatják Carlos Manuel és María del Carmen szerelmes beszélgetését. A fiatalok José María segítségére sietnek Gumercinda keresésében. Max bevallja Gemának, hogy szereti és feleségül kéri. Marcelino szerenádot ad a hitvesének. Cristina saját szemével látja végre Deborah és Federico csókját. Damiana találkozik az ikertestvérével, Julianával, ezért Abelito rájön a titkukra. Muńoz megmutatja Federicónak a gyilkosság bizonyítékát, de a férfi mindent tagad. Muńoz elmondja neki, hogy mindezt Raquelától tudja, ezért Federico belefojtja a lányt a folyóba.

82. Benito kihúzza a félholt Raquelát a folyóból. A lány fekete mágiával akarja megbosszulni Federico tettét. Deborah megmondja a férfinak, hogy az unokabátyja nyerte el tőle a birtokot, s máris van egy ördögi terve a visszaszerzésre. Robles doktor megmutatja Carlos Manuelnek a volt felesége fényképét, és a házasságról beszélgetnek. Carlos Manuelt és María del Carment megtámadják.

88. Cristina bevallja az atyának, hogy már nem vak, és válni akar Federicótól, amibe viszont a férfi nem egyezik bele. Úgy tűnik, hogy Raquela megbolondult, az atya szerint a sátán a hatalmába kerítette. Federico rátör Roblesre, de mikor tettlegességre kerül sor, betoppan Damiana.

89. Moises atya ördögűző papot hív. Carlos Manuel elmondja José Maríának, hogy bosszút akar állni az emberrablókon. Muńoz Jacinta halála után nyomoz. Federico csellel magához édesgeti María del Carment.

90. María del Carmen Federico hatására felelősségre vonja Cristinát, emiatt Federico és Cristina csúnyán összevesznek. José María elmondja az atyának, hogy mit tett az emberrablókkal Carlos Manuel. Damiana gyilkosságok elkövetésével zsarolja meg testvérét, Julianát. Muńoz kinyomozza, hogy a birtokról rendelték a patkánymérget.

91. Cristina és Federico dulakodása közben a férfi átesik a korláton. Az atya megmenti az emberrablókat, és Muńozhoz viteti őket. Juliana megöli Porfiriót. Nicolas, a komornyik segít eltüntetni a nyomokat, és az öngyilkosság látszatát keltik.

92. Federico megfenyegeti Cristinát, hogy ha nyomorék marad, akkor feljelenti. A férfi Deboraht kéri, hogy igazolja, ki volt a tettes. María del Carmen meghallja, hogy a kórteremben Cristina vállalja a tettét. Federico boldog, mert az anyja ellen tudta fordítani a lányát.

93. Cristina teljesen kiborul, rosszul lesz és elájul. Deborah kikutatja Cristina ládáját, és rájön az asszony titkára. Cristina José María segítségét kéri Federico fondorlata ellen. Benito megveszi Federico régi csizmáját, hogy gyanúját igazolni tudja. Kiderül, hogy Cristina terhes.

94. Robles boldogan vállalja az apaságot, s amint lehet feleségül venné Cristinát. Benito elmondja a nagyszülőknek a titkot, de abban maradnak, hogy José Maríának nem árulják el. Juliana tönkre akarja tenni Damianát. Federico a hazugságaival teljesen maga mellé állítja María del Carment. Deborah viszont nem hisz Federico bénaságában.

95. Carlos Manuel megmondja Cristinának, hogy mindent tud, és felajánlja a segítségét. Cristina elmondja a tényeket Federicónak, aki őrjöngve zsarolja meg az asszonyt. Juliana megbízza Nicolast, hogy távolítsa el ikertestvérét a házból. María del Carmen a házukban megtalálja Raquelát.

96. Cristina bejelenti a férjének, hogy szakított a doktorral, de a gyermekének még életet ad. Federico a hírt úgy jelenti be a családnak, hogy Cristina az ő gyermekét várja. Benito és Vicenta beviszik a templomba a megszállott Raquelát. Damiana megjelenik a házban.

97. Damiana megjelenése mindenkit feldúl a házban, Federico azonban boldog. Carlos Manuel és María del Carmen végleg elbúcsúznak egymástól. Cristina Roblest hívja segítségül, aki meglepődik volt felesége látogatásán. Damiana több titokra is rájön a házban. Fabian doktor közli Carlos Manuellel a genetikai vizsgálat eredményét.

98. Carlos Manuel megdöbben a genetikai vizsgálat eredményétől. Federico és Damiana megállapodnak, hogy megakadályozzák Cristina és Robles házasságát. Deborah kihallgatja a doktor és Cristina beszélgetését, és már biztos abban, hogy tudja a titkot. Damiana rajtakapja Federicót, hogy nem béna. Julianát felkeresi Damiana első férje és megzsarolja őt. Damiana megkezdi Robles elleni hadjáratát. Deborah ajándékokat ad Raquelának, hogy elárulja Cristina titkát.

99. Raquela nem fogadja el az ajándékokat. Juliana magához hívatja Abelt, hogy segítsen megszerezni neki a sok pénzt. Federico el akarja csábítani Domingót José Maríától. Raquela féltékeny Damianára. Federico felkeresi María del Carment, hogy elcsavarja a fejét.

100. Federico abban a hitben hagyja María del Carment, hogy ő az apja. Új lány érkezik az egyetemi csoportba, aki rögtön kiveti a hálóját Carlos Manuelre. Juliana a fejére olvassa a testvérének, hogy régen gyermekkereskedelemmel foglalkozott. Cristina kórházba kerül, és így sikerül tisztáznia a félreértéseket Roblesszel.

101. Robles doktor a helyszínen meghal. Federico bemegy a kórházba Cristinához, és diadalittasan közli a hírt. Deborah és Raquela a férfira gyanakszik. Közben Carlos Manuel elmondja Cristinának, hogy José María Federico fia. Damiana telefonon értesíti testvérét a halálesetről. Mindketten megjelennek a szertartáson.

102. Juliana Federicóval a birtokra, Damiana pedig Nicolasszal Mexikóba megy. Domingo titokban Federico irodájába jár játszani. Cristina rosszul lesz, és elveszíti a gyermekét.

103. Cristina kétségbeesik gyermeke elvesztése és María del Carmen elhidegülése miatt. Federico a szemébe mondja a feleségének, hogy ő a felelős Robles haláláért. Celia felajánlja az asszonynak a segítségét. Nicolas rájön az ikrek szerepcseréjére. Damiana felbérli Abelékat, hogy tüntessék el Julianát.

104. Carlos Manuel nem tudja elképzelni, hogy ki akarhatta megölni az anyját. Cristina eldönti, hogy harcolni fog azért, hogy visszakapja María del Carment. José María boldogan készül a María del Carmennel tartandó esküvőjére. Deborah elhatározza, hogy elcsvarja José María fejét. Carlos Manuelt kinevezik a kórház igazgatójának. Deborah megbizonyosodik arról, hogy Juliana nem az, akinek mondja magát.

105. Muńoz kérdőre vonja Federicót a halálesetet illetően. Damiana eltávolítja a birtokról a testvérét, és ő tér vissza. Juliana hazamegy Mexikóba. Cristina elmondja az anyjának, hogy Carlos Manuel és José María testvérek. Consuelo Muńoz segítségét kéri Federico ellen.

106. Raquela megbánja felelőtlen kijelentését. Federico bolondokházába záratja Consuelót. Az esküvői szertartásra Federico és Raquela kíséri María del Carment. Carlos Manuel rejtőzködve nézi az esküvőt, és beszámol róla Cristinának. Az asszony a nyakában lévő keresztet küldi el a lánynak, áldása jeléül. Carlos Manuel átadja az ajándékot, és megmondja María del Carmennek, hogy José María Federico fia.

107. Carlos Manuel elmondja Cristinának a történteket. María del Carmen Raquelát kérdezgeti Federico felől. Cristina megtudja, hogy az anyja bolondokházában van, ezért Muńoz segítségét kéri. Federico rátámad.

108. Carlos Manuel számon kéri az apján, hogy miért tagadta meg. Cristina beszámol a történtekről Moises atyának. Később felelősségre vonja Raquelát, hogy miért hazudott María del Carmennek, de a nő visszavág és megzsarolja. Az Ojo de Aguán megfertőződik a termés. José María pénzt akar szerezni a vész megfékezésére, de Federico megakadályozza a hitelfelvételt.

109. Carlos Manuel a saját pénzéből utal José María számlájára. Cristina Muńoz segítségével kihozza az anyját a bolondok házából. Federico szövetséget köt Raquelával a hadnagy és a felesége ellen, s anyósa megölésén töri a fejét. José María Cristinának köszöni meg a pénzt, de a beszélgetést Carlos Manuel is hallja. Az orvos felelősségre vonja az apját, hogy miért akarta megerőszakolni María del Carment, és a szemébe vágja, hogy José María is az ő fia.

110. Federico megpróbálja bosszúból magához édesgetni Domingót. Marcelino közli Damianával, hogy ő Robles örököse. Deborah a szemébe vágja Cristinának, hogy tudja, hogy María del Carmen az ő lánya, de eladta egy cselédnek. Federico elhatározza, hogy végez José Maríával. Nicolas elárulja Julianának, hogy rájött a titkára, s vigyázzon, mert a testvére meg akarja öletni. Cristina ismét megmenti María del Carment Federicotól, és kénytelen bevallani, hogy már nem vak.

111. Cristina elmagyarázza Mariía del Carmennek, hogy miért nem akarja, hogy bárki megtudja róla, hogy már lát. Juliana elmeséli Nicolasnak élete történetét. Damiana rányit a csókolózó Deborahra és Federicora. A dolog Carlos Manuel fülébe jut, aki számon kéri az apján és a feleségén. Deborah azt követeli Federicótól, hogy ölje meg Cristinát. Consuelo fizetni akar Deborahnak a hallgatásáért. José María pisztolyt szegez Federicóra azért hogy megmondja, hol rejtegeti Domingót.

112. Domingo visszaköltözik az árvaházba. Damiana Deborah segítségét kéri, hogy megvehesse a birtokot. Juliana jelentkezik Marcelinónál, hogy testvére örökségét átvegye. Damiana elárulja Federicónak, hogy Cristina nem vak. A férfi miközben feleségét próbálja lebuktatni, elárulja magát, hogy tud járni. Federico megbízza Raquelát, hogy játssza a kezére María del Carment. Cristina megérzi a bajt.

113. Carlos Manuel éppen jókor érkezik, magára vállalja José María tettét és Federicót kórházba szállíttatja. Muńoz hallgatja ki őket. Damiana és Deborah szövetkeznek egymással. Marcelino felhívja Damianát egy aláírásért, így derül ki, hogy Juliana jelentkezett a pénzért. Carlos Manuelt kiengedik a vizsgálati fogságból, de a fiú megparancsolja Federicónak, hogy mit valljon José María érdekében.

114. Damiana visszaköveteli Julianától a pénzt. Bernal felkeresi a birtokon az asszonyt és megzsarolja. Juliana és Nicolas menekülnek a bérgyilkosok elől. María del Carmen felelősségre vonja Raquelát. Federico meggyónja Moises atyának az összes gyilkosságot, de a pap nem tehet semmit, mert kötelezi a gyónási titok. Cristina megkéri Marcelinót, hogy intézze el, hogy Federico többé ne nyúlhasson a pénzéhez és adja be a válókeresetet.

115. Carlos Manuel hiába kérdezi, senki sem mondja meg neki, hogy ki María del Carmen anyja. Végül Cristinát keresi fel, aki elmondja az igazat és elmeséli élete történetét. Bernal bosszút forral Juliana ellen. Federico elhagyja a kórházat és hazaront, ahol megfenyegeti Deboraht és Cristinát. Carlos Manuel felelősségre vonja Raquelát. Domingo Federicóhoz szökik.

116. Miután Federico elzavarja Domingót, Casimiro talál rá és hazaviszi a síró kisfiút. Bernal szövetséget kínál Julianának, de az asszony visszautasítja. Federico bemegy a börtönbe José Maríához, és közli vele, hogy nem ismeri el a fiának, majd ismét megalázza. Cristina védelmet kér Carlos Manueltől a maga és lánya számára. Federico Marcelino pisztolyával fenyegeti meg Cristinát.

117. Cristina úgy tesz, mint aki nem látja a támadást, és felhívja Muńozt. Deborah sürgeti a férfit, de Damiana mindent lát. Abel bevallja az anyjának, hogy bérgyilkosságból él. Az asszony Moises atya segítségét kéri, aki azonnal odasiet, és szerzeteshez viszi a fiút. José María megmondja María del Carmennek, hogy Raquela nem az anyja.

118. Damiana visszakéri a pénzét, de Juliana nemet mond. Federico elképed az ikrek láttán, és mindkettőjüket ki akarja utasítani. A férfi magához veszi a hivatal jótékonyságra gyűjtött pénzét, és megvásárolja Damianától a bizonyítékot. Nicolas megbízza Dandyt az ikrek eltüntetésével. Abel Bosco atya hatására úgy dönt, hogy felvételét kéri a szemináriumba. María del Carmen képtelen teljesíteni José Maríával szemben a házastársi kötelezettségeit. Carlos Manuel és María del Carmen megegyeznek abban, hogy el kell felejteniük egymást, de José María mindent hall.

119. José María nagyon szomorú lesz a hallottak miatt. Raquela bocsánatot kér María del Carmentől, de betoppan Federico, és a lány rájön, hogy állítólagos anyja ismét csapdát állított neki. María del Carmen kétségbeesve rohan segítségért Cristinához. José María úgy dönt, hogy felkeresi Carlos Manuelt.

120. María del Carmen szemrehányást tesz mindenkinek, hogy miért nem mondják el neki az igazságot. José María bejelenti Carlos Manuelnek, hogy elengedi María del Carment, mert tudja, hogy csak őt szereti. A lakosok felelősségre vonják Federicót, hogy hol a jótékonysági pénz. A férfi kénytelen visszakérni a pénzt Damianától. José María elköltözik a birtokról. Cristina mindenki előtt elmondja María del Carmennek az igazságot.

121. María del Carmen megdöbben a hallottaktól, majd megtagadja anyját, és elrohan. Carlos Manuel és Cristina a keresésére indul, de véletlenül elütik őt autójukkal. Kórházba viszik, ahol Carlos Manuel megoperálja. Hiába beszél vele Moises atya, María del Carmen nem tud megbocsátani az anyjának. José María felkeresi Federicót a házában, de a férfi pisztolyt szegez rá.

122. Carlos Manuel azt hallva, hogy José María elhagyta María del Carment, felkeresi a lányt, és megpróbálja rábeszélni, hogy térjen vissza hozzá. Hazatérve véletlenül rányit a csókolózó Federicóra és Deborahra. Azonnal bejelenti a nőnek, hogy válni akar. Az ijedt Deborah erre megzsarolja Federicót, hogy mindent kitálal. Carlos Manuel elmegy a kórházba María del Carmenhez, és beszámol a történtekről.

123. Carlos Manuel éppen megcsókolja María del Carment a kórházi ágyán, amikor benyit José María. Celia megadja Francisco Josénak Abel címét. Consuelo megparancsolja María del Carmennek, hogy hallgassa meg végre az édesanyját. Cristina elmeséli neki az életét, de a lány továbbra is hajthatatlan. Fabian doktor egyértelmű feleletet talál Deborah leleteiben a régi, megmagyarázhatatlan kérdésekre, és ezt megosztja Carlos Manuellel.

124. Cristina és Carlos Manuel bejelenti Marcelinónál a férfi válási szándékát. Az ügyvéd személyesen viszi el Deborahnak a válókeresetet. Benito elmondja María del Carmennek, hogy José María látta őket a kórteremben. Egy piaci tolvaj vallomást tesz Muńoznak Jacinta halálának körülményeiről. Deborah veszekedés közben Federico fejéhez vágja, hogy a kisfiú az ő gyermeke. Carlos Manuel azonban mindent hall.

125. Carlos Manuel teljesen összetörik a hallottak miatt, és szemrehányást tesz az apjának. Meglátogatja María del Carment a kórházban, és kiönti neki a szívét. Federico megbízza a munkásokat, hogy keressék meg José Maríát, hogy ő induljon a lovával a versenyen. Francisco José meggyónja a bűneit Moises atyának. Bernalt letartóztatja az Interpol gyermekkereskedelemért. Federico rátámad Deborahra.

126. Federico a megkötözött Deboraht a vízbe dobja, majd elmegy Raquelához, és arra kéri, hogy a lány biztosítson neki alibit. María del Carmen azt álmodja, hogy Cristina meghalt. Muńoz nyomozásba kezd Deborah után. Bernal az Interpol kihallgatásánál társaiként nevezi meg az ikreket. Federico megdöbbenve látja, hogy ellenfelének lovasa José María, aki megnyeri a versenyt, így ő elveszíti az Ojo de Aguát.

127. José María nem bocsát meg María del Carmennek, hiszen ő sem bocsátott meg az anyjának. Cristina eldönti, hogy nem zavarja többé a lányát. Miguel Salvador, Federico ellenfele megfenyegeti őt, hogy fizesse ki az adósságát. Bernal segítségével az Interpol letartóztatja az ikreket. Francisco José meglátogatja a fiát a szemináriumban és a bocsánatát kéri.

128. Anya és lánya boldogan térnek vissza a családi házba. María del Carmen felkeresi José Maríát, hogy a bocsánatát kérje, és elmesélje neki, hogy kibékült az anyjával. A férfi azonban elmondja, hogy tud a lány Carlos Manuel iránti érzelmeiről, és elengedi őt a házastársi kötelékből. Cristina kéri Marcelinót, hogy intézkedjen róla, hogy minden vagyona María del Carmen nevére kerüljön. A munkások vallomást tesznek Muńoznak, hogy utoljára Federicóval látták Deboraht. José María elkeseredésében csak a halálra tud gondolni.

129. Carlos Manuel és María del Carmen elbúcsúzik egymástól. A lány később a vízesésnél talál rá a haldokló José Maríára. Benitót küldi Carlos Manuelért, de az orvos már csak a halál beálltát tudja megállapítani. Az egyik munkás rátalál Deborah holttestére. Muńoz hadnagy munkatársa Carlos Manuelt gyanúsítja a gyilkossággal.

130. Muńoz hadnagy letartóztatja Carlos Manuelt. María del Carmen a segítségére siet, és elmondja, hogy a férfi éppen akkor nála volt a kórházban. Az orvosszakértő megtalálja Deborah kezében Federico medálját, és elküldi Muńoznak. A bizonyíték végül tisztázza Carlos Manuelt.

131. Carlos Manuelt szabadon engedik. A fiatalember úgy dönt, hogy elutazik a fiával. Federico kicsalja Raquela megtakarított pénzét, és odébb áll. A lány ezért bosszút esküszik. María del Carmen Panchóéknak ajándékozza az Ojo de Aguát. Marcelino Celiát javasolja polgármesternek. Amikor Carlos Manuel elbúcsúzik mindenkitől, María del Carmen kétségbeesik.

132. Egy évvel később Carlos Manuel visszatér, és megkéri María del Carmen kezét. Federico megjelenik Cristinánál és fegyvert fog rá. Muńozék szerencsére közbelépnek, de Raquela végez hűtlen szerelmével. María del Carmen és Carlos Manuel a szabadban, a vízesésnél tartja esküvőjét.